731 901 601
Zmiany w Międzynarodowej Bazie Danych Transportu Pasz (IDTF)

Zmiany w Międzynarodowej Bazie Danych Transportu Pasz (IDTF)

Twoja firma zajmuje się transportem pasz lub materiałów paszowych? Z pewnością znany ci jest skrót IDTF (International Database Transport for Feed) odnoszący się do Międzynarodowej Bazy Danych Transportu Pasz. Została ona opracowana przez Międzynarodowy Komitet ds. Transportu Drogowego (ICRT), który tworzą takie organizacje, jak GMP+ International, OVOCOM, QS, Qualimat, EFISC-GTP, AIC oraz AMA. IDTF służy zharmonizowaniu ich wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do transportu (drogowego oraz śródlądowymi drogami wodnymi) luzem. Baza ulega częstym modyfikacjom, a wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw materiałów paszowych i pasz dla zwierząt powinni nieustannie śledzić te zmiany.

Czemu służy baza IDTF?

Międzynarodowa Baza Danych Transportu Pasz to jedno z narzędzi, które pozwala na spełnienie najwyższych standardów działania wyznaczonych takimi normami, jak GMP+. IDTF daje wgląd w wymagania dotyczące utrzymania w pożądanym stanie środków transportu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych w nich produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt. Jakość tych surowców ma bowiem pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności dla ludzi.IDTF stanowi klasyfikację transportowanych luzem produktów, wraz z reżimami czyszczenia i dezynfekcji po ich przewozie części ładunkowej wybranych środków transportu. Ponieważ IDTF zbiera minimalne wymogi bezpieczeństwa określone w różnych systemach certyfikacji, znacznie ułatwia funkcjonowanie firmom transportowym działającym na skalę międzynarodową.


Co zmieniło się w IDTF z końcem 2022 roku?

Zmiany w bazie IDTF wprowadzone z końcem ubiegłego roku mogą okazać się cenne dla przedsiębiorstw zainteresowanych bezpiecznym transportem takich produktów, jak:

 • bezołowiowy modyfikator/stabilizator PVC (granulki),
 • związki sodu będące źródłem tego pierwiastka dla procesów przemysłowych,
 • słoma lawendowa,
 • ulepszacze do powlekania papieru,
 • wapniowo-glinianowe spoiwa hydrauliczne,
 • inhibitory osadów i/lub korozji,
 • aldehydy.

Są to nowo sklasyfikowane w IDTF produkty. Do każdego przypisany został określony reżim czyszczenia – odpowiednio: na sucho, z użyciem wody, z użyciem wody i środka myjącego lub z dodatkową dezynfekcją po jednym z wymienionych programów czyszczenia.

W przypadku szeregu sklasyfikowanych już produktów wprowadzono rozmaite modyfikacje. Niektóre mają nowe nazwy. Inne zostały połączone w jedną pozycję lub usunięte z bazy. Tymi zmianami muszą zainteresować się firmy przewożące takie przedmioty/substancje, jak:

 • paliwa (benzyna, olej napędowy, olej opałowy) i inne produkty ropopochodne,
 • etery o działaniu oczyszczającym,
 • środki do powlekania papieru zwiększające wytrzymałość powierzchniową,
 • wodne dyspersje polimerowe,
 • materiały paszowe pochodzenia roślinnego,
 • aminy,
 • detergenty dopuszczone do kontaktu z żywnością,
 • poliwęglany na bazie bisfenolu A (BPA),
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,
 • węglowodory chlorowane,
 • melasy, octy i podobne produkty,
 • mleko, siara i ich produkty pochodne,
 • żywe skorupiaki i mięczaki,
 • żywe lub martwe bezkręgowce wodne,
 • wilgotne, wapienne muszle morskie (bez pozostałości mięczaka).

Na uwagę zasługują także zmiany odnoszące się do transportu surowców roślinnych do produkcji biogazu (bez widocznych oznak rozkładu) – w ich przypadku wprowadzono modyfikacje dotyczące reżimu czyszczenia.

Część pośród wymienionych zmian wejdzie w życie w marcu bieżącego roku. Niektóre jednak zaczęły obowiązywać z chwilą ich ogłoszenia. Tym bardziej warto śledzić na bieżąco rozwój bazy IDTF!

Czytaj inne wpisy

Nowe wydanie normy BRC Food – wersja 9

Nowe wydanie normy BRC Food – wersja 9

BRC Food wersja 9. Nowe wydanie normy – jak spełnić jej wymagania? Od kiedy można się certyfikować? Zapraszamy do lektury. czytaj więcej
Co to jest ISO 14001 i jak wdrożyć ten system w swojej firmie?

Co to jest ISO 14001 i jak wdrożyć ten system w swojej firmie?

ISO 14001 to norma, która określa wymagania, jakie powinna spełnić organizacja, aby skutecznie zarządzać czynnikami mającymi wpływ na środowisko. czytaj więcej
Czym jest certyfikat ISO 14001 i jakie zapewni Ci korzyści?

Czym jest certyfikat ISO 14001 i jakie zapewni Ci korzyści?

Posiadając certyfikat ISO 14001 organizacja pokazuje swoim klientom, że jest świadoma zobowiązań środowiskowych. Poznaj korzyści płynące z ISO 14001! czytaj więcej
Więcej wpisów