731 901 601

Polityka prywatności

Niniejszy dokument obejmuje politykę „cookies” oraz politykę przetwarzania danych osobowych

Pliki tego rodzaju ( z ang. „ciasteczka”) to pliki tekstowe małych rozmiarów, umieszczane przez tą stronę internetową i przechowywane następnie na urządzeniu przeglądającego. Pliki zamieszczane przez tą stronę są bezpieczne i nie wywołują żadnych działań niekorzystnych dla urządzenia, na którym zostają umieszczane, nie zmieniają jego ustawień ani nie modyfikują oprogramowania. Wykorzystywane są przez administratora – tj. DJB Doradztwo Marcin Chorąży, ul. Kilińskiego 121 C / 152, 90-049 Łódź, NIP 728-140-02-02, REGON 100322835 wyłącznie do celów związanych z prezentowaniem wyświetlanych treści i realizacją usług zleconych przez przeglądającego – tj. w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną i zagwarantowania prawidłowego. Pliki te są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone.

Przeglądający stronę internetową w każdym czasie może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej  dotyczące plików cookies. Ustawienia te mogą zostać dostosowane w szczególności w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies albo informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu przeglądającego.

DJB Doradztwo Marcin Chorąży informuje, iż jest administratorem w zakresie danych osobowych zawartych w plikach cookies oraz podanych w formularzach dostępnych na stronie internetowej.  Zebrane dane będą przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przetwarzanie następować będzie w celach związanych z prezentowaniem wyświetlanych treści i realizacją usług zleconych przez przeglądającego, tj. odpowiednio: korzystaniem z formularza kontaktowego, zamówieniem newslettera lub dla potrzeb procesu rekrutacji w celach zatrudnienia w przypadku skorzystania z takiej usługi. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas do 6 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie jest to przeszkodą dla realizacji zamówionej usługi lub obowiązków administratora ujętych w przepisach prawa), do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych;

b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo zgłosić takie żądanie drogą listowną na adres Administratora ul. Kilińskiego 121 C / 152, 90-049 Łódź.