731 901 601

GMP+ System Bezpieczeństwa Pasz

Z naszą pomocą wdrożysz GMP+

Certyfikat z gwarancją uzyskania certyfikatu
Czas w ekspresowym tempie
Puzzle dopasowaną do potrzeb Twojej firmy
Bez papierologii bez zbędnej papierologii

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Zamów bezpłatną wycenę

wypełnij formularz lub zadzwoń

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65
Gwarancja uzyskania certyfikatu

Metodyka wdrożenia

Poznaj naszą unikalną metodykę wdrożeń, która gwarantuje
pozytywną certyfikację.

1 Analiza Firmy
Wspólnie z Klientem zdefiniujemy istotne procesy oraz zbudujemy koncepcję Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pasz.
2 Polityka Bezpieczeństwa Pasz
Wspólnie z klientem opracujemy politykę bezpieczeństwa pasz zgodną z działalnością Klienta.
3 Wymagania prawne
Opracujemy procedurę monitorowania prawodawstwa, opracujemy wykaz aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa pasz oraz wymagań związanych z działalnością klienta. Przeprowadzimy ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi.
4 Procedury systemowe
Omówimy i opracujemy procedur systemowe takie jak: Nadzór nad dokumentami i zapisami, Nadzór nad niezgodnościami, Audity wewnętrzne, Działania korygujące i zapobiegawcze, Przegląd zarządzania, Procedura wczesnego ostrzegania. Opracujemy załączniki do procedur.
5 Procedury procesowe
Omówimy i opracujemy procedury procesów wspierających procesy główne związane z produkcją pasz takie jak: Produkcja pasz, Magazynowanie, Wycofanie towaru z rynku, Identyfikowalność, Komunikacja, Reklamacje, Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym, Infrastruktura, Szkolenia, Nadzór nad dostawcami, Badania laboratoryjne pasz, Pobieranie i archiwizowanie próbek referencyjnych. Opracujemy załączniki do procedur.
6 Instrukcje Programów wstępnych
Omówimy i opracujemy instrukcje dla programów wstępnych takie jak: Higiena personelu, Higiena gości, Utrzymanie czystości w zakładzie, Nadzór nad wodą, odpadami, ściekami, Nadzór nad szkodnikami, Magazynowanie, Przyjęcie towaru, Wydanie towaru i inne. Opracujemy załączniki do procedur.
7 Analiza zagrożeń – Plan HACCP
Przeprowadzimy mapowanie procesu produkcyjnego, przygotujemy schemat technologiczny wraz z analizą zagrożeń i wyznaczeniem CCP oraz CP. Przygotujemy procedury monitorowania CCP i CP.
8 Szkolenia
Przeprowadzimy szkolenia z wymagań standardu GMP+B1 dla pracowników Organizacji oraz szkolenia dla auditorów wewnętrznych.
9 Przegląd systemu
Przeprowadzimy audity wewnętrzne. Pomożemy w opracowaniu celów bezpieczeństwa pasz oraz w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.
10 Głos doradczy
Pomożemy w doborze jednostki certyfikującej oraz będziemy brali udział w procesie certyfikacji.
1 Analiza Firmy
Wspólnie z Klientem zdefiniujemy istotne procesy oraz zbudujemy koncepcję Systemu Zarządzania.
2 Polityka Bezpieczeństwa Pasz
Wspólnie z klientem opracujemy politykę bezpieczeństwa pasz zgodną z działalnością Klienta.
3 Wymagania prawne
Opracujemy procedurę monitorowania prawodawstwa, opracujemy wykaz aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa składników pasz oraz wymagań związanych z działalnością klienta. Przeprowadzimy ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi.
4 Procedury systemowe
Omówimy i opracujemy procedur systemowe takie jak: Nadzór nad dokumentami i zapisami, Nadzór nad niezgodnościami, Audity wewnętrzne, Działania korygujące i zapobiegawcze, Przegląd zarządzania, Procedura wczesnego ostrzegania. Opracujemy załączniki do procedur.
5 Procedury procesowe
Omówimy i opracujemy procedury procesów wspierających procesy główne związane z produkcją składników pasz takie jak: Produkcja składników pasz, Magazynowanie, Wycofanie towaru z rynku, Identyfikowalność, Reklamacje, Komunikacja, Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym, Infrastruktura, Szkolenia, Nadzór nad dostawcami, Badania laboratoryjne składników pasz, Pobieranie i archiwizowanie próbek referencyjnych. Opracujemy załączniki do procedur.
6 Instrukcje Programów wstępnych
Omówimy i opracujemy instrukcje dla programów wstępnych takie jak: Higiena personelu, Higiena gości, Utrzymanie czystości w zakładzie, Nadzór nad wodą, odpadami, ściekami, Nadzór nad szkodnikami, Magazynowanie, Przyjęcie towaru, Wydanie towaru i inne. Opracujemy załączniki do procedur.
7 Analiza zagrożeń – Plan HACCP
Przeprowadzimy mapowanie procesu produkcyjnego, przygotujemy schemat technologiczny wraz z analizą zagrożeń i wyznaczeniem CCP oraz CP. Przygotujemy procedury monitorowania CCP i CP.
8 Szkolenia
Przeprowadzimy szkolenia z wymagań standardu GMP+B2 dla pracowników Organizacji oraz szkolenia dla auditorów wewnętrznych.
9 Przegląd systemu
Przeprowadzimy audity wewnętrzne. Pomożemy w opracowaniu celów bezpieczeństwa składników pasz oraz w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.
10 Głos doradczy
Pomożemy w doborze jednostki certyfikującej oraz będziemy brali udział w procesie certyfikacji.
1 Analiza Firmy
Wspólnie z Klientem zdefiniujemy istotne procesy oraz zbudujemy koncepcję Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pasz.
2 Polityka Bezpieczeństwa Pasz
Wspólnie z klientem opracujemy politykę bezpieczeństwa pasz zgodną z działalnością Klienta.
3 Wymagania prawne
Opracujemy procedurę monitorowania prawodawstwa, opracujemy wykaz aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa pasz oraz wymagań związanych z działalnością klienta. Przeprowadzimy ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi.
4 Procedury systemowe
Omówimy i opracujemy procedur systemowe takie jak: Nadzór nad dokumentami i zapisami, Nadzór nad niezgodnościami, Audity wewnętrzne, Działania korygujące i zapobiegawcze, Przegląd zarządzania, Procedura wczesnego ostrzegania. Opracujemy załączniki do procedur.
5 Procedury procesowe
Omówimy i opracujemy procedury procesów wspierających procesy główne związane ze skupem, magazynowaniem, sprzedażą pasz, składników pasz, materiałów paszowych takie jak: Magazynowanie, Wycofanie towaru z rynku, Identyfikowalność, Komunikacja, Reklamacje, Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym, Infrastruktura, Szkolenia, Nadzór nad dostawcami, Badania laboratoryjne pasz, Pobieranie i archiwizowanie próbek referencyjnych. Opracujemy załączniki do procedur.
6 Instrukcje Programów wstępnych
Omówimy i opracujemy instrukcje dla programów wstępnych takie jak: Higiena personelu, Higiena gości, Utrzymanie czystości w zakładzie, Nadzór nad wodą, odpadami, ściekami, Nadzór nad szkodnikami, Magazynowanie, Przyjęcie towaru, Wydanie towaru i inne. Opracujemy załączniki do procedur.
7 Analiza zagrożeń – Plan HACCP
Przeprowadzimy mapowanie procesu skupu, magazynowania, sprzedaży, przygotujemy schemat procesów wraz z analizą zagrożeń i wyznaczeniem CCP oraz CP. Przygotujemy procedury monitorowania CCP i CP.
8 Szkolenia
Przeprowadzimy szkolenia z wymagań standardu GMP+B3 dla pracowników Organizacji oraz szkolenia dla auditorów wewnętrznych.
9 Przegląd systemu
Przeprowadzimy audity wewnętrzne. Pomożemy w opracowaniu celów bezpieczeństwa pasz oraz w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.
10 Głos doradczy
Pomożemy w doborze jednostki certyfikującej oraz będziemy brali udział w procesie certyfikacji.
1 Analiza Firmy
Wspólnie z Klientem zdefiniujemy istotne procesy oraz zbudujemy koncepcję Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pasz.
2 Polityka Bezpieczeństwa Pasz
Wspólnie z klientem opracujemy politykę bezpieczeństwa pasz zgodną z działalnością Klienta.
3 Wymagania prawne
Opracujemy procedurę monitorowania prawodawstwa, opracujemy wykaz aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa pasz oraz wymagań związanych z działalnością klienta. Przeprowadzimy ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi.
4 Procedury systemowe
Omówimy i opracujemy procedur systemowe takie jak: Nadzór nad dokumentami i zapisami, Nadzór nad niezgodnościami, Audity wewnętrzne, Działania korygujące i zapobiegawcze, Przegląd zarządzania, Procedura wczesnego ostrzegania. Opracujemy załączniki do procedur.
5 Procedury procesowe
Omówimy i opracujemy procedury procesów wspierających procesy główne związane z transportem: Zasady postępowania ze zleceniami, Wycofanie towaru z rynku, Identyfikowalność, Komunikacja, Reklamacje, Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym (jeśli dotyczy), Infrastruktura, Szkolenia, Nadzór nad dostawcami, Opracujemy załączniki do procedur.
6 Instrukcje Programów wstępnych
Omówimy i opracujemy instrukcje dla programów wstępnych takie jak: Higiena personelu, Higiena gości, Utrzymanie czystości środków transportu, Nadzór nad wodą, odpadami, ściekami (jeśli dotyczy), Nadzór nad szkodnikami, Instrukcja pracy kierowcy w tym załadunek i rozładunek towaru, i inne. Opracujemy załączniki do procedur.
7 Analiza zagrożeń – Plan HACCP
Przeprowadzimy mapowanie procesu transportu, przygotujemy schemat procesu transportu wraz z analizą zagrożeń i wyznaczeniem CCP oraz CP. Przygotujemy procedury monitorowania CCP i CP.
8 Szkolenia
Przeprowadzimy szkolenia z wymagań standardu GMP+B4 dla pracowników Organizacji oraz szkolenia dla auditorów wewnętrznych.
9 Przegląd systemu
Przeprowadzimy audity wewnętrzne. Pomożemy w opracowaniu celów bezpieczeństwa pasz oraz w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.
10 Głos doradczy
Pomożemy w doborze jednostki certyfikującej oraz będziemy brali udział w procesie certyfikacji.

Naszym klientom zapewniamy

Certyfikat
Gwarancję uzyskania certyfikatu
Procedury
Opracowanie przez konsultantów DJB wszystkich procedur i instrukcji
Zegar
Sprawne i szybkie wdrożenie
Certyfikat
Szkolenia (potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów)

Informacje o GMP+

Dla kogo?

GMP+ to standard skierowany do wszystkich firm z łańcucha dostaw pasz dla zwierząt. Do jego certyfikacji zobowiązane są podmioty współpracujące z organizacjami z określonych krajów Europy Zachodniej, m.in. Holandii i Niemiec. Standard GMP+ stopniowo upowszechnia się jednak jako norma międzynarodowa i obecnie w zgodzie z jego wymaganiami działa już około 18 tysięcy przedsiębiorstw na świecie. W praktyce więc podmiotom, które nie decydują się na certyfikację na zgodność z GMP+, coraz trudniej jest funkcjonować na rynku pasz.

O certyfikat GMP+ FSA (ang. Feed Safety Assurance) ubiegać się mogą:

 • producenci pasz dla zwierząt – GMP + B1
 • producenci składników paszowych – GMP + B2
 • firmy zajmujące się skupem lub sprzedażą składników paszowych i pasz, magazyny składników paszowych lub pasz dla zwierząt – GMP + B3
 • przedsiębiorstwa trudniące się transportem pasz lub składników paszowych GMP + B4

Informacje o normie

Standard GMP+ (ang. Good Manufacturing Practices – Dobre Praktyki Produkcyjne) obejmuje wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa pasz. W swojej pierwotnej wersji opracowany został w 1992 roku przez holenderski Komitet ds. Żywienia Zwierząt (ang. Product Board Animal Feed), w odpowiedzi na incydenty zanieczyszczeń w materiałach paszowych. Krajowa norma szybko zyskała uznanie na świecie i rozwinęła się w system międzynarodowy zarządzany przez organizację GMP+ International.

Wymagania standardu GMP+ bazują na powszechnie stosowanych w branży spożywczej dobrych praktykach higienicznych i produkcyjnych (GHP/GMP). Odnoszą się także do systemu HACCP. GMP+ jest ponadto spójny ze standardami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej – ISO 9001 (system zarządzania jakością) i ISO 22000 (system zarządzania bezpieczeństwem żywności) oraz zgodny z Rozporządzeniem nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r., ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz. Dzięki temu wytyczne GMP+ z łatwością można zintegrować z wdrożonymi już w przedsiębiorstwie systemami zarządzania.

System GMP+ opracowano po to, by na każdym etapie produkcji i dystrybucji pasze i składniki paszowe spełniały określone wymagania jakościowe i ilościowe, a także po to, by żywność dla zwierząt była wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych). Przestrzeganie określonych standardów w odniesieniu do pasz dla zwierząt przekłada się na bezpieczeństwo żywności dla ludzi. Od jakości paszy bowiem zależy jakość surowców pochodzenia zwierzęcego (mięsa, nabiału itd.).

Wymagania standardu GMP+ dotyczą rozmaitych aspektów – od zasad higieny w budynku firmy, po zakres odpowiedzialności jej kierownictwa. W związku ze zróżnicowaną specyfiką działalności przedsiębiorstw z sektora paszowego, istnieje kilka rodzajów standardu GMP+ i powiązanych z nimi certyfikatów. Najpopularniejsze dotyczą:

 • GMP+ B1 – produkcji pasz,
 • GMP+ B2 – produkcji składników paszowych,
 • GMP+ B3 – handlu, skupu, magazynowania i przeładunku pasz,
 • GMP+ B4 – transportu i spedycji pasz.

Budowa normy

System GMP + jest kompatybilny z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001:2015, dzięki czemu integracja systemów zarządzania jest bardziej efektywna.

Korzyści z wdrożenia

Zasadniczą korzyścią ze stosowania dobrych praktyk produkcyjnych w przemyśle paszowym jest wzrost jakości i bezpieczeństwa wyrobów, a tym samym podnoszenie standardów żywienia ludzi. Firma, która zdecyduje się na wdrożenie systemu GMP+, zyskuje też wiele innych profitów, do których należą:

 • ograniczenie strat ponoszonych z tytułu wprowadzania na rynek wadliwych produktów,
 • lepsza organizacja pracy w zakładzie (w związku z systematyczną kontrolą procesów),
 • wyższe kwalifikacje personelu (przeszkolonego w zakresie dobrych praktyk),
 • sprawniejsza komunikacja z innymi podmiotami w łańcuchu dostaw (wszystkie działają według tego samego standardu).

Wdrożenie standardu GMP+ to ważny element budowania wizerunku firmy działającej w branży paszowej. Przedsiębiorstwo, które posługuje się certyfikatem GMP+ FSA, staje się wiarygodnym partnerem na światowych rynkach (gdzie posiadanie certyfikatu GMP+ coraz częściej jest obligatoryjne), zyskuje konkurencyjną przewagę na rynku krajowym, a także wyższe zaufanie aktualnych i potencjalnych klientów. Tym samym firma zyskuje większe możliwości sprzedaży, co przekłada się na jej rentowność.

Szkolenia związane z GMP+, które oferujemy

Kontakt
Nie znalazłeś wdrożenia
którego szukasz lub potrzebujesz
pomocy przy wyborze?

lub zadzwoń:

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych wdrożeniach ich uczestnicy

F. T. U. AD-POL
AD-POL
„Firma F.T.U. AD - POL ADAM PISZCZEK chciałaby złożyć swoją rekomendację dla firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży. Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży realizowała w naszym przedsiębiorstwie zlecenie wdrożenia systemu bezpieczeństwa pasz GMP+ w obszarze transportu.

Wdrożenie systemu GMP+ zostało zrealizowane w sposób szybki i sprawny, zgodnie z wyznaczonym wcześniej terminem. Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży wykazała się ogromnym doświadczeniem oraz umiejętnościami w tworzeniu dokumentacji systemu GMP+, która została indywidualnie dopasowana do naszego przedsiębiorstwa.”
F. T. U. AD-POLAdam Piszczek
Central Farma
„Mamy przyjemność polecić firmę DJB Doradztwo Marcin Chorąży, która na zlecenie naszej organizacji wdrożyła System GMP+ B3. Dzięki doświadczeniu, wiedzy i fachowej pomocy DJB Doradztwo nasza firma uzyskała i może się posługiwać międzynarodowym certyfikatem potwierdzającym jakość naszych usług.

Niewątpliwie, do sukcesu audytu certyfikującego przyczyniła się wysoka jakość usług oferowanych przez firmę D313 Doradztwo. Polecamy usługi DJB Doradztwo wszystkim zainteresowanym wdrożeniem Systemu GMP+B3.”
Central FarmaTomasz Walczak
Prezes Zarządu
Brodnickie Zakłady Żelatyny Sp. z o.o.
„Brodnickie Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. chciałyby polecić usługi wdrożeniowe świadczone przez firmę DJB Doradztwo Marcin Chorąży z siedzibą w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 121C.

Powierzyliśmy firmie DJB Doradztwo Marcin Chorąży działania związane z opracowaniem dokumentacji systemowej zgodnie z wymaganiami standardu bezpieczeństwa paszowego GMP+ oraz kompleksowym przygotowaniem naszej organizacji do audytu certyfikującego pod tym kątem.

Zlecenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Wspólnie z DJB Doradztwo Marcin Chorąży osiągnęliśmy zamierzony efekt i zdobyliśmy certyfikat zgodny z normą GMP+.”
Brodnickie Zakłady Żelatyny Sp. z o.o.Wojciech Żbikowski
Kierownik działu sprzedaży i marketingu
P H.U. ANNA
„Mamy przyjemność udzielić referencji firmie DJB Doradztwo, która przeprowadziła w naszej firmie PHU ANNA Anna Świątek - wszystkie prace związane z wdrażaniem systemu GMP+.

Przebieg współpracy oraz jej końcowy wynik w postaci pomyślnej certyfikacji, umożliwiają nam zarekomendowanie usług świadczonych przez firmę DJB Doradztwo. Polecamy usługi DJB Doradztwo wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy w zakresie systemu GMP+.”
P H.U. „ANNA"Anna Świątek