731 901 601
Czym jest certyfikat ISO 14001 i jakie zapewni Ci korzyści?

Czym jest certyfikat ISO 14001 i jakie zapewni Ci korzyści?

Norma ISO 14001 to uznawany na całym świecie standard opublikowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Stanowi system zarządzania środowiskowego, który ma wspomóc firmy w prowadzeniu działalności zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie ISO 14001 jest jednoznaczne z wprowadzeniem sprawdzonych rozwiązań służących ochronie środowiska. Certyfikat ISO 14001 zaś to gwarancja, że dana organizacja działa zgodnie z przepisami prawa – coraz bardziej restrykcyjnego wobec narastającego kryzysu klimatycznego i postępującej degradacji środowiska naturalnego.

Czy potrzebny jest Ci certyfikat ISO 14001?

Certyfikat ISO 14001:2015 to honorowany na całym świecie dokument poświadczający, że dana organizacja działa zgodnie z wytycznymi normy ISO 14001. Standard został sformułowany tak, by mogła odwołać się do niego dowolna firma – niezależnie od jej wielkości czy struktury organizacyjnej. Ponieważ kwestie środowiskowe istotne są w każdym obszarze działalności, korzyści z certyfikacji ISO 14001 odniesie każdy podmiot.

Wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego powinny zainteresować się przede wszystkim:
• firmy produkcyjne,
• firmy z branży energetycznej,
• przedsiębiorstwa zajmujące się oczyszczaniem lub recyklingiem.

Jednak nie mniej jednak przydatne mogą okazać się wytyczne normy ISO 14001 np. w restauracji albo w hotelu.

Jak certyfikat ISO 14001 może pomóc Twojej firmie?

Certyfikat ISO 14001 to dowód zaangażowania organizacji w kwestie ekologiczne. Dla klientów i kontrahentów – aktualnych i potencjalnych – to informacja, że firma funkcjonuje w sposób odpowiedzialny, starając się ograniczyć wpływ swoich działań na stan środowiska naturalnego. To niezwykle istotny element wizerunku w obliczu coraz wyższej świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Posługując się znakiem certyfikacji ISO 14001, firma może skuteczniej promować swoje produkty czy usługi. Otwierają się przed nią także szersze możliwości działania na rynku (zwłaszcza międzynarodowym), ponieważ certyfikat ISO 14001 czyni ją bardziej wiarygodnym partnerem biznesowym. Organizacja, która uzyskała certyfikat ISO 14001:2015, zyskuje także obiektywny dowód, że jej działalność jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Czemu służy audyt ISO 14001?

Organizacja, która zdecyduje się na wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz jego certyfikację, musi liczyć się z koniecznością audytowania tego systemu, czyli jego gruntownego przeglądu pod kątem zgodności z normą. Już samo uzyskanie certyfikatu ISO 14001 zależy od pomyślnego wyniku audytu ISO 14001 przeprowadzonego przez akredytowana jednostkę certyfikującą. Audytu zewnętrznego można spodziewać się także ze strony podmiotów zainteresowanych ofertą danego przedsiębiorstwa. Potencjalni partnerzy czy klienci z różnych względów mogą chcieć upewnić się, czy firma posługująca się certyfikatem ISO 14001:2015 rzeczywiście spełnia wszystkie wymogi standardu.

Najistotniejszy z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest audyt wewnętrzny, wykonywany zwykle na zlecenie właściciela firmy czy prezesa jej zarządu. O ile audyty zewnętrzne mogą mieć negatywne skutki (np. w postaci przegranej w przetargu), jeśli stwierdzone zostaną niezgodności z normą ISO 14001, te wewnętrzne należy rozpatrywać wyłącznie w kategoriach korzyści. Pozwalają bowiem na ciągłe doskonalenie systemu i eliminację jego ewentualnych luk. Wewnętrzny audyt ISO 14001 może zostać wykonany przez wyznaczonych do tej roli pracowników organizacji. Ponieważ jednak zachodzi ryzyko, że ich ocena nie będzie obiektywna, warto nawiązać współpracę z profesjonalną firmą zewnętrzną – powierzyć jej wdrożenie systemu ISO 14001 i utrzymanie nad nim stałej kontroli.

Korzyści z wdrożenia ISO 14001

Choć certyfikat ISO 14001 nakłada na organizację szereg zobowiązań, nie sposób przecenić korzyści z jego posiadania. Istotne są przy tym nie tylko te benefity, które wynikają ze wzmocnienia wizerunku marki czy podniesienia wiarygodności firmy w oczach rozmaitych organów kontroli. Już samo wdrożenie ISO 14001 (niezależnie od certyfikacji normy) to decyzja, która może podnieść efektywność działania danego przedsiębiorstwa, a tym samym – jego rentowność.

Wdrożenie ISO 14001:2015 to szereg zmian w obszarze zachodzących w firmie procesów, strategiach działania, a nawet strukturze organizacyjnej. Ich zasadniczym celem jest ograniczenie do minimum negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne. W praktyce jednak wdrożenie ISO 14001 sprawia, że wspomniane procesy i strategie stają się bardziej wydajne, obarczone mniejszym ryzykiem negatywnych konsekwencji.

Optymalizacja procesów związana z wdrożeniem ISO 14001 może oznaczać dla firmy np. ograniczenie ilości odpadów poprodukcyjnych, a tym samym efektywniejsze wykorzystanie materiałów i mniejsze koszty wywozu śmieci. Oszczędności mogą dotyczyć także niższego zużycia energii elektrycznej albo redukcji niepotrzebnych etatów. Przykłady wewnętrznych korzyści z wdrożenia ISO 14001:2015 można mnożyć. Każdy dowodzi, że standard ISO 14001 jest jednym z bardziej pomocnych narzędzi dla nowoczesnej firmy.

Czytaj inne wpisy

Zmiany w Międzynarodowej Bazie Danych Transportu Pasz (IDTF)

Zmiany w Międzynarodowej Bazie Danych Transportu Pasz (IDTF)

Międzynarodowa Baza Danych Transportu Pasz (IDTF) w transporcie pasz zgodnie z GMP Plus. czytaj więcej
Dlaczego warto używać drewna z certyfikatem FSC w branży budowlanej?

Dlaczego warto używać drewna z certyfikatem FSC w branży budowlanej?

FSC to międzynarodowa organizacja non-profit, a zarazem system certyfikacji lasów i produktów drzewnych. Inicjatywę określenia standardów gospodarowania zasobami leśnymi podjęto w 1993 roku czytaj więcej
Czym jest i czemu służy Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)?

Czym jest i czemu służy Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)?

Dobra Praktyka Produkcyjna to standard znany każdemu przedsiębiorcy w branży spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej – sektorach działalności gospodarczej, której końcowe produkty muszą być całkowicie bezpieczne dla zdrowia konsumentów. czytaj więcej
Więcej wpisów