731 901 601
Co to jest ISO 27001 i jak można skorzystać z tego standardu?

Co to jest ISO 27001 i jak można skorzystać z tego standardu?

ISO/IEC 27001 to norma standaryzująca zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji. Opracowana została przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, we współpracy z  Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną, na podstawie powszechnie uznawanej brytyjskiej normy BS 7799-2 z 1995 roku. ISO 27001 pozwala efektywnie zarządzać bezpieczeństwem danych w organizacji. Norma podlega certyfikacji, więc firma, która zdecyduje się na wdrożenie ISO/IEC 27001, może zyskać obiektywy dowód, że w zakresie ochrony informacji działa w zgodzie z najwyższymi, globalnie uznawanymi standardami.

Czego dotyczy ISO 27001 i dlaczego jej wytyczne mogą przydać się każdej firmie?

Norma ISO 27001 po raz pierwszy opublikowana została w roku 2005 i od tamtej pory jest stale modyfikowana – nie dlatego, że pierwotnie nie została dopracowana! ISO 27001 powstała w oparciu o najlepsze, sprawdzone w renomowanych organizacjach praktyki, zgodnie ze strukturą innych globalnie uznawanych norm z rodziny ISO. Wszystkie z nich podlegają okresowym przeglądom i aktualizacjom, dzięki czemu pozostają adekwatne do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. ISO/IEC 27001 jest pod tym względem systemem szczególnym. W czasach niezwykle konkurencyjnych rynku, zaawansowanych technologii cyfrowych i błyskawicznego obiegu danych informacja stała się niezwykle cennym zasobem.

Może wydawać się, że zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodne z ISO 27001 istotne jest tam, gdzie wykorzystywane są potężne bazy danych (np. w firmach telekomunikacyjnych). Standardem tym powinna jednak zainteresować się każda firma, której zależy na zachowaniu poufności informacji – na przykład na tym, by w realizacji znakomitego pomysłu nie uprzedziła jej czujna konkurencja. Norma ISO 27001 to system uniwersalny – sformułowany na takim poziomie ogólności, że skorzystać z niego można niezależnie od wielkości organizacji czy charakteru jej działalności. Na etapie wdrożenia ISO/IEC 27001 następuje jej szczegółowa interpretacja w kontekście specyficznych potrzeb i uwarunkowań danego podmiotu.

Dlaczego warto nie tylko wdrożyć ISO 27001, ale też zdobyć stosowny certyfikat?

Standard ISO/IEC 27001 służy ochronie informacji – zapisanej w formie cyfrowej (w chmurze, na lokalnych dyskach i serwerach, na przenośnych nośnikach, w poczcie elektronicznej…), na papierze, tablicach, a także tej przekazywanej ustnie. Bezpośrednie korzyści z zabezpieczenia rozmaitych danych są oczywiste – nie trafiają one w niepożądane ręce i nie zostają wykorzystane do celów innych niż te, do jakich są gromadzone. W praktyce wdrożenie i certyfikacja ISO 27001 wiążą się ze znacznie szerszym zakresem korzyści. Wraz ze sprawnym systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji firma zyskuje:

  • nadzór na procesami ich przetwarzania, co pozwala zminimalizować ryzyko ich wycieku i związane z nim straty,
  • narzędzia, dzięki którym może działać w zgodzie z coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami prawnymi dotyczącymi kwestii ochrony danych,
  • lepiej przygotowaną i zmotywowaną do realizacji swoich zadań kadrę, świadomą zagrożeń i możliwości dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Powyższe profity niesie już z samo wdrożenieISO/IEC 27001. W czym dodatkowo może dopomóc przedsiębiorcom certyfikat ISO 27001? To honorowany na całym świecie, obiekty dowód, że dana organizacja jest w stanie sprawnie zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji. Firma, która zdecyduje się na certyfikację ISO 27001, cieszy się większym zaufaniem klientów i partnerów biznesowych, a także wiarygodnością w oczach rozmaitych instytucji, od decyzji których zależą możliwości jej rozwoju. Zyskuje konkurencyjną przewagę na rynku nad firmami, które nie mają certyfikatu ISO 27001.

W czym może pomóc organizacji audytor ISO 27001?

Wdrożenie ISO 27001 to zadanie, które warto powierzyć specjalistom – firmie profesjonalnie zajmującej się opracowaniem i utrzymywaniem systemów zarządzania. Aby uzyskać certyfikat ISO 27001, trzeba bowiem spełnić szereg wymogów formalnych oraz zmodyfikować dotychczasowe  strategie działania czy strukturę organizacyjną firmy pod kątem wytycznych normy. Wymaga to nie tylko doskonałej znajomości i zrozumienia jej treści, ale też niemałego doświadczenia.

Profesjonalny doradca z uprawnieniami audytora jest w stanie przygotować firmę do audytu ISO 27001 z gwarancją certyfikacji. Jest to istotne nie tylko ze względu na korzyści, jakie zapewnia certyfikatu ISO 27001, ale też dlatego, że certyfikujący audyt ISO 27001 przeprowadza akredytowana jednostka, której wizyta wiąże się z niemałymi kosztami. Cena audytu 27001 zależy od wielu czynników, niemniej za każdy audyt – niezależnie od jego wyniku – trzeba zapłacić. Warto więc dobrze się do niego przygotować.

Czy warto skorzystać ze szkolenia na audytora wewnętrznego ISO 27001?

Organizacje, w przypadku których wdrożenie normy ISO 27001 wymaga doskonałej znajomości specyfiki działania firmy, szeregu innowacji, a w przyszłości – codziennego nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, mogą pokusić się o wyszkolenie na audytora wewnętrznego jednego ze swoich pracowników. Osoba taka zyska stosowne kompetencje, by:

  • dokonać analizy aktualnie funkcjonującego w firmie systemu ochrony informacji i zmodyfikować go pod kątem wytycznych ISO/IEC 27001, a w późniejszym czasie nadzorować jego zgodność z normą poprzez wewnętrzne audyty ISO 27001,
  • opracować i prowadzić dokumentację służącą stałej kontroli skuteczności procesów dotyczących bezpieczeństwa danych (jest ona użytecznym narzędziem, ale też podlega weryfikacji podczas każdego zewnętrznego audytu ISO 27001),
  • szkolić innych pracowników w zakresie procedur, jakich przestrzegać musi organizacja posługująca się certyfikatem ISO 27001.

Kompetencje w wyżej opisanym zakresie zdobyć można dzięki szkoleniom w zakresie wymagań normy oraz dostarczającym wiedzę na temat metodyki prowadzenia audytu ISO 27001. Firmy, którym zależy na znakomitym przygotowaniu do uzyskania i utrzymania certyfikatu ISO 27001, mogą skorzystać ze szkoleń dedykowanych – przygotowanych pod kątem ich indywidualnych potrzeb.

Czytaj inne wpisy

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001?

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001?

Międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Dowiedz się jak wdrożyć ISO 9001 z gwarancją certyfiakcji! czytaj więcej
Czego spodziewać się po aktualizacji normy ISO/IEC 27002 zapowiadanej na 2022 rok?

Czego spodziewać się po aktualizacji normy ISO/IEC 27002 zapowiadanej na 2022 rok?

Norma ISO/IEC 27002 to opublikowany w 2007 roku, międzynarodowy standard dotyczący zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach. Stanowi rozwinięcie normy ISO/IEC 27001. czytaj więcej
Co to jest ISO 45001 i jak uzyskać certyfikat ISO 45001:2018?

Co to jest ISO 45001 i jak uzyskać certyfikat ISO 45001:2018?

ISO 45001:2018 jest to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP). czytaj więcej
Więcej wpisów