731 901 601

ISO 28000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw

Z naszą pomocą wdrożysz ISO 28000

Certyfikat z gwarancją uzyskania certyfikatu
Czas w ekspresowym tempie
Puzzle dopasowaną do potrzeb Twojej firmy
Bez papierologii bez zbędnej papierologii

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Zamów bezpłatną wycenę

wypełnij formularz lub zadzwoń

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65
Gwarancja uzyskania certyfikatu

Naszym klientom zapewniamy

Certyfikat
Gwarancję uzyskania certyfikatu
Procedury
Opracowanie przez konsultantów DJB wszystkich procedur i instrukcji
Zegar
Sprawne i szybkie wdrożenie
Certyfikat
Szkolenia (potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów)

Informacje o normie ISO 28000

Dla kogo?

Norma ISO 28000 to standard opracowany z myślą o podmiotach związanych z łańcuchem dostaw, które chcą wdrożyć lub udoskonalić swoje systemy zarządzania bezpieczeństwem. ISO 28000 znajduje zastosowanie w każdym typie przedsiębiorstwa (niezależnie od jego wielkości) i na każdym etapie łańcucha dostaw. Wdrożenie standardu ISO 28000 rekomenduje się firmom:

 • produkcyjnym,
 • usługowym,
 • transportowym,
 • spedycyjnym,
 • logistycznym,
 • zajmującym się magazynowaniem,
 • prowadzącym składy i agencje celne.

Informacje o normie

ISO 28000 stanowi system zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw. Służy ochronie pracowników, towaru, sprzętów i infrastruktury firmy w potencjalnych sytuacjach zagrożenia. Jest zbiorem najlepszych praktyk pozwalających na oszacowanie poziomu ryzyka w łańcuchu dostaw oraz na zachowanie jego ciągłości. 

Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem, opracowane w standardzie ISO 28000, stało się niezbędne w obliczu rozwoju światowego handlu. W miarę postępu w tym obszarze wzrastają również możliwości infiltracji łańcucha dostaw, kradzieży, wyłudzeń. Jak się okazuje, najsłabszym elementem działalności firm nie jest brak fizycznych zabezpieczeń, lecz procedur, które pomagałyby zminimalizować ryzyko wystąpienia takich zdarzeń. Norma ISO 28000 to zbiór takich właśnie procedur.

Norma ISO 28000 definiuje procesy, dzięki którym możliwe jest efektywne zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw. Należą do nich:

 • właściwa identyfikacja punktów krytycznych i analiza zagrożeń,
 • realna ocena prawdopodobieństwa ich wystąpienia,
 • opracowanie, wdrożenie i doskonalenie programów bezpieczeństwa,
 • zastosowanie odpowiednich środków kontroli (np. wskaźników efektywności, weryfikacji dokumentów, audytów, szkoleń).

Korzyści z wdrożenia

Wdrożenie standardu ISO 28000 pozwala na systematyczne stosowanie praktyk, które przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw, poprawy jego niezawodności i efektywności. Korzyściami firmy są:

 • zwiększenie świadomości i odpowiedzialności pracowników w związku z kwestiami bezpieczeństwa,
 • obniżenie ryzyka biznesowego (np. spadku płynności finansowej w przypadku utraty niezadowolonego klienta),
 • redukcja kosztów logistycznych, transportowych, magazynowych,
 • wzrost skuteczności działań w sytuacjach awaryjnych i ograniczenie ich negatywnych skutków.

Z szeregiem korzyści wiąże się certyfikacja ISO 28000. Dzięki potwierdzeniu wdrożenia tego standardu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, firma zyskuje obiektywny dowód na to, że jej łańcuch dostaw jest bezpieczny i zgodny z międzynarodowymi standardami. Jest to niezwykle istotne ze względów wizerunkowych. Pokazując swoje zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa i chęć doskonalenia, przedsiębiorstwo zyskuje przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych, zaufanie klientów, partnerów biznesowych, a także pracowników czy akcjonariuszy. W wielu sytuacjach wdrożenie sytemu ISO 28000 jest wręcz warunkiem koniecznym do podjęcia współpracy (np. w przypadku większości wiodących producentów mebli). Certyfikat ISO 28000 to także przepustka do działalności na rynkach światowych, gdzie standard ten jest powszechnie honorowany. 

Wdrożenie ISO 28000 może być również pomocne wówczas, gdy firmie zależy na spełnieniu różnego rodzaju wymogów prawnych. Przykładowo, certyfikat ISO 28000 może ułatwić uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy (ang. Authorized Economics Operator – AEO). Wobec firmy, która nim się legitymuje, stosuje się uproszczone procedury celne.

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych wdrożeniach ich uczestnicy

Philips
„ PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność zarekomendować usługi doradcze świadczone przez firm DJB Doradztwo Marcin Chorąży.

Prace realizowane przez DJB Doradztwo w pełni spełniły nasze oczekiwania jakościowe. Zostały one indywidualnie dopasowane do potrzeb i specyfiki naszej Organizacji oraz do określonych przez nas oczekiwań. Konsultant, jaki został dedykowany do projektu, wykazał się odpowiednimi kompetencjami oraz szeroką wiedzą w zakresie normy ISO 9001:2015, a także służył pomocą i radą, gdy tylko zaistniała taka potrzeba.”
PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - logo
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
W imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa rekomenduję DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako firmę przygotowującą do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Współpracę z firmą DJB Doradztwo rozpoczęliśmy w roku 2017 i kontynuujemy do dnia dzisiejszego. Przedmiotem współpracy były zagadnienia związane z wdrożeniem systemu. Konsultant współpracujący z naszym szpitalem wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, w sposób przystępny i ciekawy przekazał wiele cennych informacji dotyczących wymagań norm, ich zastosowania oraz zasad przeprowadzania procesu auditu wewnętrznego. W naszej ocenie firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży jest rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą w zakresie wdrażania systemu ISO 9001:2015.
Dyrektor W.S.S. im. M.Pirogowadr n med. Roman Bocian
CONTROL SYSTEM FMN - logo
CONTROL SYSTEM FMN Sp.z o.o. współpracowała z firmą DJB Doradztwo w zakresie kompleksowego dostosowania systemu ISO 9001:2009 do wymagań nowej normy ISO 9001:2015, DJB Doradztwo zobowiązał się do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, dzięki którym nasza firma mogła uzyskać certyfikat ISO 9001:2015 w szczególności: Pracownicy firmy DJB Doradztwo wykonali swoje zadania w sposób profesjonalny. Firmę cechuje terminowość oraz elastyczność w rozwiązywaniu problemów, a także poszanowanie interesów Zleceniodawcy.
DyrektorBożena Zawalska
Urząd Lotnictwa Cywilnego - logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego z największą przyjemnością pragnie polecić usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży w obszarze wdrażania nowej normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Wszystkie działania Konsultanta zostały indywidualnie dopasowane do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Konsultant wykazał się ogromną wiedzą dotyczącą systemu ISO 9001:2015, dzięki czemu podsunął nam wiele istotnych rozwiązań. Dokumeńtacja została opracowana w sposób staranny i rzetelny. Szkolenia, które zostały przeprowadzone w ramach wdrożenia, były ciekawe oraz pozwoliły nam na zagłębienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015.
Dyrektor biura dyrektora generalnegoMagdalena Kapuśniak