731 901 601

GLOBALG.A.P Dobre Praktyki Rolnicze

Z naszą pomocą wdrożysz GLOBALG.A.P

Certyfikat z gwarancją uzyskania certyfikatu
Czas w ekspresowym tempie
Puzzle dopasowaną do potrzeb Twojej firmy
Bez papierologii bez zbędnej papierologii

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Zamów bezpłatną wycenę

wypełnij formularz lub zadzwoń

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65
Gwarancja uzyskania certyfikatu

Naszym klientom zapewniamy

Certyfikat
Gwarancję uzyskania certyfikatu
Procedury
Opracowanie przez konsultantów DJB wszystkich procedur i instrukcji
Zegar
Sprawne i szybkie wdrożenie
Certyfikat
Szkolenia (potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów)

Informacje o GLOBALG.A.P.

GlobalG.A.P. to zbiór norm dotyczących dobrych praktyk rolniczych (GAP – good agricultural practice ) w pierwotnej produkcji rolnej znajdujących zastosowanie w obszarch:

 • produkcji roślinnej
 • produkcji zwierzęcej
 • akwakulturach
 • transporcie żywego inwentarza
 • nadzorowaniu łańcucha dostaw
 • produkcji mieszanek paszowych

Norma ta obejmuje szeroki zakres obszarów, w tym bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo pracowników, dobrostan zwierząt i ochronę środowiska.
Jest ona przeznaczona do pomocy producentom w udowodnieniu, że ich produkty zostały wyprodukowane w sposób bezpieczny, zrównoważony i odpowiedzialny.

Standardy GlobalG.A.P. są uznawane na całym świecie i stosowane przez producentów, którzy chcą udowodnić, że ich produkty spełniają wysokie standardy zrównoważonego rolnictwa.
Certyfikacja GlobalG.A.P jest dobrowolna ale coraz więcej odbiorców płodów rolnych takich jak sieci handlowe wymaga tego certyfikatu od swoich dostawców.

Rodzaje certyfikatów GlobalG.A.P.:

GlobalG.A.P. IFA (Integrated Farm Assurance) – zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem w gospodarstwie. Dotyczy gospodarstw działających w obszarze:

 • Produkcji roślinnej – zboża, owoce. warzywa, kwiaty ozdobne.
 • Produkcji zwierzęcej – drób, trzoda chlewna, bydło, owce.
 • Akwakultury – ryby, skorupiaki, mięczaki.

Standard IFA zakłada holistyczne podejście, które obejmuje odpowiedzialne praktyki rolnicze obejmujące:

 • Bezpieczeństwo żywności
 • Zrównoważenie środowiskowe i różnorodność biologiczną
 • Zdrowie, bezpieczeństwo i dobro pracowników
 • Zdrowie i dobrostan zwierząt
 • Kwestie prawne, zarządzanie i identyfikowalność
 • Procesy produkcyjne
 • Zintegrowane zarządzanie uprawami (ICM) i zintegrowane zwalczanie szkodników (IPC)
 • System Zarządzania Jakością (SZJ) oraz Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)

GLOBALG.A.P. CfP (Crops for Processing) – uprawy przeznaczone do przetwórstwa.

Standard CfP obejmuje między innymi uprawy przeznaczone do zamrożenia, wyciśnięcia soku, przygotowania posiłków gotowych oraz pasz dla zwierząt. Uprawy te podlegają tym samym standardom, co uprawy IFA, z wyjątkiem dwóch różnic: podejścia do bezpieczeństwa żywności opartego na ryzyku i zasad audytu.

GLOBALG.A.P. Livestock Transport Standard – transport żywych zwierząt.

Livestock Transport Standard to norma dla firm transportowych, które zajmują się przewozem wszystkich rodzajów żywego inwentarza na odległości powyżej 65 km oraz w przypadku transportu osób trzecich na odległości poniżej 65 km. ). Standard dotyczy transportu drogowego. Nie obejmuje transportu samolotem i/lub statkiem, z wyjątkiem promów typu ro-ro.

Należy podkreślić, że certyfikowani zgodnie z GlobalG.A.P. hodowcy zwierząt gospodarskich są zobowiązani do ich transportu wyłącznie z wykorzystaniem przewoźników posiadających certyfikat GLOBALG.A.P. Livestock Transport Standard.

Certyfikowani rolnicy, którzy przewożą zwierzęta gospodarskie na odległość mniejszą niż 65 km, muszą spełniać wymagania określone w IFA Livestock Base Section 9 (Livestock Dispatch)

GLOBALG.A.P. CoC (Chain of Custody) – Łańcuch dostaw.

Norma CoC służy do zapewnienia przejrzystości i identyfikowalności w ramach łańcucha dostaw produktów rolnych. Celem tego standardu jest zapewnienie, że produkty rolne, które są oznaczone jako certyfikowane zgodnie z GlobalGAP, rzeczywiście pochodzą z certyfikowanych gospodarstw i są przetwarzane zgodnie z wymaganiami GlobalGAP. Standard ten dotyczy producentów, przetwórców, dystrybutorów i innych podmiotów, które uczestniczą w łańcuchu dostaw produktów rolnych certyfikowanych zgodnie z GlobalGAP.

GLOBALG.A.P. HPSS (Harmonized Produce Safety Standard) – zharmonizowana norma bezpieczeństwa produkcji.

Standard HPSS jest benchmarkiem dla Globalnej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Żywności (GFSI ) (*1 w zakresie podstawowej produkcji owoców i warzyw (GFSI zakres B-1: Uprawa roślin innych niż zboża i rośliny strączkowe) i składa się z połączonej zharmonizowanej normy International Fresh Produce Association i GLOBALG.A.P. backed integrity.

Norma została zaprojektowana przez i dla producentów w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) lub tych, którzy sprzedają na rynku amerykańskim.

HPSS oferuje certyfikację bezpieczeństwa żywności dla produkcji owoców i warzyw oraz upraw kombajnowych. Certyfikat

HPSS dla owoców i warzyw jest uznawany przez GFSI (*1. Producenci uprawiający rośliny strączkowe, zboża i inne rośliny zbierane maszynowo (sklasyfikowane przez GLOBALG.A.P. jako „uprawy łączone”) mogą ubiegać się o certyfikację HPSS, ale uzyskany certyfikat nie jest uznawany przez GFSI.

*1) GFSI (Global Food Safety Initiative) to międzynarodowa inicjatywa, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa żywności na całym świecie poprzez ustanowienie wspólnych standardów i najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa żywności. GFSI została założona w roku 2000 przez sieć największych na świecie kupców detalicznych i hurtowych, a jej celem jest zapewnienie, że produkty żywnościowe na całym świecie są bezpieczne dla konsumentów i spełniają wysokie standardy jakości. GFSI współpracuje z różnymi organizacjami, w tym z rządami, przemysłem i organizacjami pozarządowymi, aby promować najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa żywności i zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia publicznego związanym z żywnością.

GLOBALG.A.P. CFM (Compound Feed Manufacturing) – produkcja mieszanek paszowych.

Norma CFM określa Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności dla zapewnienia jakości w produkcji, dostawach i zakupie surowców przeznaczonych jako składniki paszowe do mieszanek paszowych. Obejmuje wszystkie etapy produkcji, od zakupu, obsługi i przechowywania składników po przetwarzanie i dystrybucję gotowych mieszanek paszowych.

Norma CFM obejmuje mieszanki paszowe dla zwierząt służących do produkcji żywności, które są objęte GLOBALG.A.P. Standardy Integrated Farm Assurance (IFA) tylko dla zwierząt gospodarskich i akwakultur.

Producenci mieszanek paszowych, którzy zaopatrują producentów zwierząt gospodarskich i akwakultury certyfikowanych zgodnie z GLOBALG.A.P. IFA muszą posiadać certyfikat CFM.

Producenci żywego inwentarza i akwakultur, którzy posiadają certyfikat IFA, muszą zaopatrywać się w pasze u producentów mieszanek paszowych, którzy posiadają certyfikat CFM lub jego odpowiednik.

Szkolenia związane z GLOBALG.A.P, które oferujemy

Kontakt
Nie znalazłeś wdrożenia
którego szukasz lub potrzebujesz
pomocy przy wyborze?

lub zadzwoń:

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych wdrożeniach ich uczestnicy

PROXIMA
„Niniejszym pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych, że dzięki współpracy z firmą Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży z sukcesem zakończyliśmy wdrażanie systemu HACCP. Konsultanci tej firmy udowodnili, iż potrafią zaangażować się w powierzony projekt z pełnym profesjonalizmem opierając się o swoją wiedzę oraz doświadczenie. Okazali dużo elastyczności oraz pomysłowości w działaniu. Pomagali Nam rozwiązywać trudne i nietypowe sytuacje w dążeniu do dostosowania naszego przedsiębiorstwa do wymogów systemu HACCP.”
PROXIMA
WARS
„Niniejszym rekomendujemy firmę DJB Doradztwo, która już kolejny raz świadczyła nam usługi wdrożeniowe w zakresie Systemu HACCP. Nasza początkowa współpraca przy opracowaniu dokumentacji pod kątem wymagań Sanepidu, pozwoliła na pozytywne przejście kontroli. Zaowocowało to ponownym skorzystaniem z usług DJB Doradztwo, tym razem przy wdrażaniu Systemu HACCP, który następnie z powodzeniem został Certyfikowany. Dokumentacja Systemowa została przygotowana profesjonalnie i sumiennie, a szkolenia przeprowadzone przez Konsultanta DJB pomogły naszym pracownikom lepiej zrozumieć procesy działające w naszej firmie”
WARSArtur Kowalczyk
Członek Zarządu ds. Operacyjnych
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
„AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ pragnie zarekomendować DJB Doradztwo jako kompetentnego, rzetelnego kontrahenta. DJB Doradztwo opracowała na nasze zlecenie dokumentację systemu GMP, GHP oraz systemu HACCP.

Nasza współpraca od samego początku przebiegała w sposób wyjątkowo zadawalający. Wszelkie prace dotyczące przygotowania dokumentacji przebiegały sprawnie oraz zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami. Pragniemy polecić usługi świadczone przez DJB Doradztwo każdemu, kto potrzebuje pomocy w zakresie systemu HACCP i zależy mu na bezproblemowym przebiegu prac.”
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJpłk mgr Zbigniew Baczkowski
Zastępca Kanclerza ds. Logistyki
GOŹLIN-SAD Sp. z o.o.
„Mamy przyjemność polecić usługi doradcze realizowane przez DJB Doradztwo w zakresie systemu bezpieczeństwa żywności - HACCP. Cały proces przebiegł szybko i sprawnie, a co najważniejsze - efektywnie. Konsultantka, która została przydzielona do projektu, wykazała się dużym zaangażowaniem oraz znajomością naszej branży i standardu HACCP. Dokumentacja systemowa, jaka została sporządzona na mocy naszej współpracy, spełniła nasze oczekiwania. Dziękujemy za współpracę i wsparcie w rozwoju naszego przedsiębiorstwa.”
GOŹLIN-SAD Sp. z o.o.