731 901 601

Szkolenie Wymagania Systemu HACCP

Szkolenie dedykowane – szkolenie „szyte na miarę” dostosowane do potrzeb Twojej firmy

Cel szkolenia: Prezentacja oraz interpretacja wymagań systemu HACCP. Szkolenie pozwala prawidłowo interpretować wymagania systemu HACCP, odnieść je do działalności organizacji oraz planować i organizować system zarządzania bezpieczeństwem żywności w organizacji.

Dla kogo: Dla osób pracujących w obrocie żywnością (hurtownie, sklepy, kioski), dla osób pracujących w zakładach żywienia zbiorowego (otwartego i zamkniętego), dla osób pracujących w produkcji żywności.

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Wypełnij formularz lub zadzwoń
787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Program szkolenia

I. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 • aktualne prawo żywnościowe
 • przepisy prawne krajowe i międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa żywności 
 • Codex Alimentarius

II. HACCP

 • zasady Systemu HACCP
 • tworzenie schematu procesu technologicznego
 • analiza zagrożeń na każdym etapie i wykaz środków zapobiegawczych
 • ustalanie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP)
 • opracowanie działań korygujących i procedur weryfikacji
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji systemu
 • określenie tolerancji limitów krytycznych parametrów dla każdego CCP
 • korzyści z wdrożenia systemu HACCP

PRZERWA

III. Zasady GHP/GMP

 • podstawowe terminy z zakresu Dobrych Praktyk GHP/GMP
 • uwarunkowania prawne wdrażania Dobrych Praktyk Produkcyjnych
 • prawidłowa higiena i szkolenie pracowników
 • wymagania zdrowotne dla osób zatrudnionych w procesie przyjęcia towaru
 • dostawa i przyjęcie surowców, magazynowanie i postępowanie z surowcami
 • procesy mycia i dezynfekcji
 • omówienie stanu technicznego maszyn i urządzeń 
 • zaopatrzenie w wodę, usuwanie odpadów, zabezpieczenie przed szkodnikami
 • opracowywanie procedur, instrukcji, prowadzenie zapisów w zakresie GHP/GMP

IV. HACCP a Dobre Praktyki GHP/GMP – podsumowanie

V. Omówienie wdrażania systemu HACCP

 • sposoby wdrażania
 • tworzenie dokumentacji
 • prawidłowy wygląd dokumentacji
 • tworzenie procedur systemowych

PRZERWA

VI. Utrzymanie Systemu HACCP

VII. Podsumowanie szkolenia

 • pytania uczestników
 • ćwiczenia praktyczne

Kontakt
Chcesz zmodyfikować to szkolenie ?
Skontaktuj się z nami a my dostosujemy je
do potrzeb Twojej firmy.

lub zadzwoń:

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Korzyści z udziału w szkoleniu dedykowanym

Wiedza

W trakcie szkolenia zapoznamy Cię z kluczowymi pojęciami, terminologią oraz wszystkimi wymaganiami systemu HACCP.

Szkolenia

Dzięki szkoleniu poznasz praktyczne rozwiązania pozwalające na łatwe spełnienie wymagań systemu HACCP w Twojej firmie.

Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy w zakresie wymagań systemu HACCP.

Kartka i długopis

Program szkolenia został opracowany na podstawie 20 letniego doświadczenia firmy DJB Doradztwo i łączy w sobie wiedzę teoretyczną oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania.

Szkolenie

Każdy program szkolenia może zostać opracowany według potrzeb i specyfiki Twojej firmy, a szkolenie może być prowadzone w oparciu o funkcjonujący już w firmie system zarządzania.

Człowiek

Trenerzy DJB Doradztwo to wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemu HACCP w organizacjach.

Czas

Masz wpływ na miejsce, czas i termin szkolenia – możesz wydłużyć lub skrócić szkolenie tak, aby nie zakłóciło obowiązków Twoich pracowników.

Nauka

Umożliwimy Twoim pracownikom zdobycie wiedzy i kwalifikacji, pozwalających prawidłowo prowadzić dokumentację systemu HACCP.

Rozmowa

Po szkoleniu nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji – odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych szkoleniach ich uczestnicy

Philips - logo
„ PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność zarekomendować usługi doradcze świadczone przez firm DJB Doradztwo Marcin Chorąży.

Prace realizowane przez DJB Doradztwo w pełni spełniły nasze oczekiwania jakościowe. Zostały one indywidualnie dopasowane do potrzeb i specyfiki naszej Organizacji oraz do określonych przez nas oczekiwań. Konsultant, jaki został dedykowany do projektu, wykazał się odpowiednimi kompetencjami oraz szeroką wiedzą w zakresie normy ISO 9001:2015, a także służył pomocą i radą, gdy tylko zaistniała taka potrzeba.”
PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - logo
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
W imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa rekomenduję DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako firmę przygotowującą do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Współpracę z firmą DJB Doradztwo rozpoczęliśmy w roku 2017 i kontynuujemy do dnia dzisiejszego. Przedmiotem współpracy były zagadnienia związane z wdrożeniem systemu. Konsultant współpracujący z naszym szpitalem wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, w sposób przystępny i ciekawy przekazał wiele cennych informacji dotyczących wymagań norm, ich zastosowania oraz zasad przeprowadzania procesu auditu wewnętrznego. W naszej ocenie firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży jest rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą w zakresie wdrażania systemu ISO 9001:2015.
Dyrektor W.S.S. im. M.Pirogowa dr n med. Roman Bocian
CONTROL SYSTEM FMN - logo
CONTROL SYSTEM FMN Sp.z o.o. współpracowała z firmą DJB Doradztwo w zakresie kompleksowego dostosowania systemu ISO 9001:2009 do wymagań nowej normy ISO 9001:2015, DJB Doradztwo zobowiązał się do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, dzięki którym nasza firma mogła uzyskać certyfikat ISO 9001:2015 w szczególności: Pracownicy firmy DJB Doradztwo wykonali swoje zadania w sposób profesjonalny. Firmę cechuje terminowość oraz elastyczność w rozwiązywaniu problemów, a także poszanowanie interesów Zleceniodawcy.
Dyrektor Bożena Zawalska
Urząd Lotnictwa Cywilnego - logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego z największą przyjemnością pragnie polecić usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży w obszarze wdrażania nowej normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Wszystkie działania Konsultanta zostały indywidualnie dopasowane do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Konsultant wykazał się ogromną wiedzą dotyczącą systemu ISO 9001:2015, dzięki czemu podsunął nam wiele istotnych rozwiązań. Dokumeńtacja została opracowana w sposób staranny i rzetelny. Szkolenia, które zostały przeprowadzone w ramach wdrożenia, były ciekawe oraz pozwoliły nam na zagłębienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015.
Dyrektor biura dyrektora generalnego Magdalena Kapuśniak