731 901 601

ISO 22716 System Zarządzania Jakością w branży kosmetycznej

Z naszą pomocą wdrożysz ISO 22716

Certyfikat z gwarancją uzyskania certyfikatu
Czas w ekspresowym tempie
Puzzle dopasowaną do potrzeb Twojej firmy
Bez papierologii bez zbędnej papierologii

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Zamów bezpłatną wycenę

wypełnij formularz lub zadzwoń

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65
Gwarancja uzyskania certyfikatu

Metodyka wdrożenia

Poznaj naszą unikalną metodykę wdrożeń, która gwarantuje
pozytywną certyfikację.

1 Analiza Firmy
Wspólnie z Klientem zdefiniujemy istotne procesy oraz zbudujemy koncepcję Systemu Zarządzania Jakością.
Krok 1: Analiza Firmy
2 Pracownicy
Wspólnie z klientem opracujemy zasady dotyczące higieny pracowników oraz ich poprawnego zachowania w strefie „czystej”. Omówimy i opracujemy procedury dotyczące pracowników takie jak: Higiena personelu, Szkolenia, Nieprzeszkoleni pracownicy i goście.
Krok 2: Pracownicy
3 Pomieszczenia
Wspólnie z klientem opracujemy podział na strefy czystości, zaprojektujemy przepływ materiałów, ludzi oraz odpadów. Omówimy i opracujemy procedury dotyczące pomieszczeń takie jak: Nadzór nad infrastrukturą, Mycie i dezynfekcja, Ochrona przed szkodnikami.
Krok 3: Pomieszczenia
4 Urządzenia
Opracujemy procedury i/lub instrukcje nadzoru nad urządzeniami oraz ich mycia i czyszczenia w zależności od potrzeb firmy.
Krok 4: Urządzenia
5 Surowce i materiały opakowaniowe
Omówimy i opracujemy procedury i/lub instrukcje dotyczące dostaw, kontroli oraz magazynowania surowców i materiałów opakowaniowych.
Krok 5: Surowce i materiały opakowaniowe
6 Produkcja
Omówimy i opracujemy procedury i/lub instrukcje dotyczące produkcji : kontrola, oznaczanie, identyfikacja, konfekcja, zwroty do magazynu surowców oraz materiałów opakowaniowych.
Krok 6: Produkcja
7 Wyroby gotowe
Omówimy i opracujemy procedury i/lub instrukcje dotyczące wyrobów gotowych: kontrola, zwolnienie, identyfikacja, magazynowanie, wysyłka/ zwroty.
Krok 7: Wyroby gotowe
8 Laboratorium kontroli jakości (jeżeli dotyczy)
Omówimy i opracujemy procedury i/lub instrukcje dotyczące działań w ramach laboratorium: metodyki badań, typy badań, pobieranie próbek, archiwizacja, postępowanie z wyrobami poza specyfikacją.
Krok 8: Laboratorium kontroli jakości (jeżeli dotyczy)
9 Odpady
Omówimy i opracujemy procedury i/lub instrukcje dotyczące gospodarki odpadowej.
Krok 9: Odpady
10 Podwykonawstwo
Omówimy i opracujemy procedury i/lub instrukcje dotyczące działań zlecanych na zewnątrz.
Krok 10: Podwykonawstwo
11 Reklamacje i wycofanie z rynku
Omówimy i opracujemy procedury i/lub instrukcje dotyczące reklamacji i wycofywania niezgodnych wyrobów z rynku.
Krok 11: Reklamacje i wycofanie z rynku
12 Procedury systemowe
Omówimy i opracujemy procedury systemowe takie jak: Nadzór nad dokumentami, Nadzór nad zapisami, Audity wewnętrzne, Działania korygujące, Działania zapobiegawcze, Przegląd zarządzania. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 12: Procedury systemowe
13 Szkolenia
Przeprowadzimy szkolenia z wymagań normy ISO 22716:2009 dla pracowników Organizacji oraz szkolenia dla auditorów wewnętrznych.
Krok 13: Szkolenia
14 Przewodnik dobrych praktyk produkcyjnych
firmy. Opracujemy krótką charakterystykę firmy, schemat organizacyjny, konspekt dokumentacji w firmie.
Krok 14: Przewodnik dobrych praktyk produkcyjnych
15 Przegląd systemu
Przeprowadzimy audity wewnętrzne. Pomożemy w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.
Krok 15: Przegląd systemu
16 Głos doradczy
Pomożemy w doborze jednostki certyfikującej oraz będziemy brali udział w procesie certyfikacji.
Krok 16: Głos doradczy

Naszym klientom zapewniamy

Certyfikat
Gwarancję uzyskania certyfikatu
Procedury
Opracowanie przez konsultantów DJB wszystkich procedur i instrukcji
Zegar
Sprawne i szybkie wdrożenie
Certyfikat
Szkolenia (potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów)

Informacje o normie ISO 22716

Dla kogo?

Standard ISO 22716 został opracowany na potrzeby przemysłu kosmetycznego i uwzględnia specyficzne wymagania firm działających w tej branży. Choć certyfikacja ISO 22716 jest dobrowolna, wdrożenie wytycznych normy jest koniecznością. Stanowi ona bowiem narzędzie umożliwiające spełnienie nałożonego dyrektywą unijną obowiązku:

 • wytwarzania kosmetyków zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcji (ang. Good Manufacturing Practices – GMP), 
 • posiadania dokumentacji potwierdzającej funkcjonowanie w przedsiębiorstwie odpowiedniego systemu jakości. 

Rozporządzenie UE nr 1223/2009 dotyczy wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję kosmetyków:

 • producentów surowców,
 • producentów gotowych wyrobów,
 • importerów, eksporterów, dystrybutorów (zobligowanych do upewnienia się, że wprowadzany przez nich do obrotu produkt powstał zgodnie z zasadami GMP).

Norma ISO 22716 skierowana jest do tych podmiotów, które chcą: 

 • potwierdzić, że ich system zarządzania spełnia wymagania prawne, 
 • doskonalić się w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania i transportu produktów kosmetycznych. 

Informacje o normie

Standard ISO 22716 to system zarządzania jakością w branży kosmetycznej. Ponieważ jego wytyczne obejmują zasady Dobrej Praktyki Produkcji, można też spotkać się z nazwą GMP Kosmetyczne. Norma ISO 22716 skonstruowana została jako rozszerzenie wytycznych ISO 9001 o aspekty branżowe. 

ISO 22716/ GMP Kosmetyczne zawiera wytyczne w kwestii jakości produkcji kosmetyków, a także odpowiedzialności w zakresie ich transportu i magazynowania. Wykazanie zgodności tych procesów z normą ISO 22716 stanowi gwarancję wprowadzenia na rynek bezpiecznego produktu.

Norma ISO 22716 opisuje wymagania dotyczące:

 • przeszkolenia personelu,
 • projektu i eksploatacji pomieszczeń,
 • procedur i higieny produkcji,
 • jakości opakowań,
 • kontroli jakości produktu,
 • prawidłowego przechowywania i transportu,
 • usuwania odpadów zgodnie z zasadami BHP,
 • korzystania z usług podwykonawców,
 • reklamacji i wycofywania produktów z rynku, 
 • audytów wewnętrznych,
 • systemu dokumentacji.

Korzyści z wdrożenia

Wdrożenie i certyfikacja ISO 22716/GMP Kosmetycznego jest gwarancją tworzenia bezpiecznego dla zdrowia produktu. Przyczynia się przy tym do rozwoju przedsiębiorstwa i wzrostu jego wartości rynkowej. Obok udokumentowanej zgodności działalności firmy z obowiązującymi przepisami prawa, do korzyści wynikających z wprowadzenia w firmie standardu ISO 22716 zaliczają się:

 • wzrost jakości wyrobów kosmetycznych,
 • ograniczenie ryzyka wprowadzenia na rynek produktu niespełniającego wymaganych standardów,
 • możliwość szybkiego wykrywania niezgodności i reagowania na nie,
 • prawidłowe przeszkolenie kadry,
 • dostosowanie infrastruktury firmy do najwyższych standardów jakości,
 • redukcja kosztów działalności związana z prawidłową eksploatacją urządzeń,
 • stworzenie przejrzystej dokumentacji działalności firmy, ułatwiającej czynności administracyjne,
 • wzrost konkurencyjności firmy na rynku,
 • pozytywny wizerunek marki i wzrost zaufania klientów i kontrahentów.

Szkolenia związane z ISO 22716, które oferujemy

Kontakt
Nie znalazłeś wdrożenia
którego szukasz lub potrzebujesz
pomocy przy wyborze?

lub zadzwoń:

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych wdrożeniach ich uczestnicy

GLANCOS-POLAND Sp. z o.o.
„Współpraca Glancos - Poland Fabryka Chemiczno - Kosmetyczna Sp. z o. o. z firmą DJB Doradztwo umożliwiła nam szybkie dostosowanie naszej organizacji do wymagań normy GMP Kosmetyczne, GMP Farmaceutyczne, profesjonalne przeszkolenie pracowników .

Efekt współpracy z firmą DJB Doradztwo daje podstawę do wiarygodnego rekomendowania jej kompleksowych usług w zakresie wdrażania systemu GMP Kosmetyczne.

Profesjonalizm, elastyczność i terminowość - to cechy, którymi wyróżniają się pracownicy firmy DJB Doradztwo.”
GLANCOS-POLAND Sp. z o.o.
ACHTEL Sp. z o.o.
„Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży wdrażała w naszej firmie Achtel Sp. z o.o. System Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 22716:2009 (GMP Kosmetyczne). Wszystkie prace przebiegły w terminie, szkolenia przeprowadzone były bardzo profesjonalnie oraz w miłej atmosferze.”
ACHTEL Sp. z o.o.
AROMA Sp. z o.o. Sp.k
„Aroma Trend Sp. z o.o. sp. k rekomenduje firmę DJB Doradztwo Pana Marcina Chorąży, w zakresie pomocy w przygotowaniu do wdrożenia Systemu Kosmetycznego GMP - ISO 22716.

Doceniamy profesjonalne przygotowanie oraz bardzo dobrą komunikację z firmą DJB Doradztwo.

Wdrożenie Systemu zostało wykonane w sposób rzetelny, efektywny oraz zgodny z umową. W związku z powyższym rekomendujemy współpracę z firmą DJB Doradztwo.”
AROMA Sp. z o.o. Sp.kPiotr Draniak
Prokurent
EUPHORA
„Nasza organizacja współpracowała z firmą DJB Doradztwo podczas wdrażania systemu GMP Kosmetyczne, a pozytywne efekty współpracy dają nam podstawę do rekomendacji usług DJB Doradztwo. Wszelkie prace przeprowadzone były na najwyższym poziomie, fachowo i z uwzględnieniem naszych oczekiwań.

Zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie firmy DJB Doradztwo oraz wiedza jej pracowników zaowocowały pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego, co umożliwia nam wiarygodne zarekomendowanie współpracy z firmą DJB Doradztwo.”
EUPHORAGrzegorz Wnęk
Wspólnik