731 901 601

Szkolenie Wymagania normy ISO 22716:2009

Szkolenie dedykowane – szkolenie „szyte na miarę” dostosowane do potrzeb Twojej firmy

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest prezentacja i interpretacja wymagań normy ISO 22716: 2009. Szkolenie pozwala prawidłowo interpretować wymagania normy ISO 22716: 2009, odnieść je do działalności organizacji oraz planować i organizować system zarządzania jakością w organizacji.

Dla kogo: Osoby, które wdrażają lub aktualizują system zarządzania jakością wg. ISO 22716: 2009 w organizacji. Dla członków kadry zarządzającej w celu zrozumienia ich obowiązków w systemie zarządzania jakością oraz dla pracowników organizacji zaangażowanych w rozwój systemu zarządzania jakością wg ISO 22716: 2009.

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Wypełnij formularz lub zadzwoń
787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Program szkolenia

Wymagania normy ISO 22716:2009

I. Informacje wstępne

 1. Wprowadzenie 
  • Główne założenia normy ISO 22716:2009
  • Dobra praktyka produkcji – wymagania prawne
  • GMP – dobra praktyka produkcji w podziale na 5P

 1. Terminy i definicje
  • Zwrócenie uwagi na kluczowe terminy dotyczące jakości 

PRZERWA

II. Zasady GMP 

 1. Pracownicy
  • Organizacja
  • Kluczowa odpowiedzialność
  • Szkolenia
  • Higiena i zdrowie personelu
  • Goście i nieprzeszkoleni pracownicy
 2. Pomieszczenia i nadzór nad pomieszczeniami
  • Lokalizacja i otoczenie zakładu
  • Projektowanie budynków, strefy czystości
  • Powierzchnia, przepływ
  • Wymagania odnośnie pomieszczeń ze względu na przeznaczenie. Higiena pomieszczeń
  • Ochrona przed szkodnikami
  • Plany pomieszczeń
 1. Urządzenia 
  • Projektowanie urządzeń
  • Nadzór techniczny
  • Higiena urządzeń
  • Plany przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń. Plany higieny urządzeń
 2. Surowce i materiały opakowaniowe 
  • Przyjęcie dostawy
  • Identyfikacja i status
  • Dopuszczenie do stosowania
  • Magazynowanie i ponowna ocena
  • Specyfikacje surowców i materiałów

PRZERWA

 1. Produkcja
  • Operacje wytwarzania. Dokumentacja specyfikująca i rejestrująca. 
  • Magazynowanie i dystrybucja. 
 2. Wyroby gotowe
  • Dopuszczenie do obrotu
  • Magazynowanie i wysyłka
  • Zwroty
 3. Laboratorium Kontroli jakości
  • Metody badań, kryteria akceptowalności, wyniki
  • Wynik poza specyfikacją
  • Odczynniki, roztwory, wzorce odniesienia, pożywki do hodowli
  • Pobieranie i przechowywanie próbek
 1. Postępowanie z produktem, który jest poza specyfikacją  
  • Odrzucone wyroby gotowe, masy produktów, surowce i materiały opakowaniowe
  • Przetworzenie masy produktu i wyrobów gotowych
 2. Odpady
  • Rodzaje odpadów
  • Segregacja i utylizacja odpadów

PRZERWA

 1. Podwykonawstwo
  • Rodzaje podwykonawstwa
  • Zleceniodawca i zleceniobiorca
 2. Odstępstwa
 3. Reklamacje i wycofanie z rynku
  • Reklamacje wyrobu gotowego
  • Wycofanie wyrobu gotowego z rynku
 4. Kontrola zmian

 1. Audit wewnętrzny
  • Podejście
  • Dalsze działania
 2. Dokumentacja
  • Rodzaje dokumentów
  • Tworzenie, zatwierdzanie i rozpowszechnianie dokumentów
  • Przegląd i archiwizacja
 3. Podsumowanie szkolenia
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Pytania uczestników
  • Dyskusja.
Kontakt
Chcesz zmodyfikować to szkolenie ?
Skontaktuj się z nami a my dostosujemy je
do potrzeb Twojej firmy.

lub zadzwoń:

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Korzyści z udziału w szkoleniu dedykowanym

Szkolenie

W trakcie szkolenia zapoznamy Cię z kluczowymi pojęciami, terminologią oraz wszystkimi wymaganiami systemu zarządzania jakością.

Wiedza

Dzięki szkoleniu poznasz praktyczne rozwiązania pozwalające na łatwe spełnienie wymagań ISO 22716: 2009 w Twojej firmie.

Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy w zakresie wymagań systemu zarządzania jakością ISO 22716: 2009.

Nauka

Program szkolenia został opracowany na podstawie 20 letniego doświadczenia firmy DJB Doradztwo i łączy w sobie wiedzę teoretyczną oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania.

Szkolenia

Każdy program szkolenia może zostać opracowany według potrzeb i specyfiki Twojej firmy, a szkolenie może być prowadzone w oparciu o funkcjonujący już w firmie system zarządzania.

Człowiek

Trenerzy DJB Doradztwo to wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu normy ISO 22716: 2009.

Czas

Masz wpływ na miejsce, czas i termin szkolenia – możesz wydłużyć lub skrócić szkolenie tak, aby nie zakłóciło obowiązków Twoich pracowników.

Kartka i długopis

Umożliwimy Twoim pracownikom zdobycie wiedzy i kwalifikacji, umożliwiających prawidłowe prowadzenie dokumentacji ISO 22716: 2009.

Rozmowa

Po szkoleniu nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji – odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych szkoleniach ich uczestnicy

Philips - logo
„ PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność zarekomendować usługi doradcze świadczone przez firm DJB Doradztwo Marcin Chorąży.

Prace realizowane przez DJB Doradztwo w pełni spełniły nasze oczekiwania jakościowe. Zostały one indywidualnie dopasowane do potrzeb i specyfiki naszej Organizacji oraz do określonych przez nas oczekiwań. Konsultant, jaki został dedykowany do projektu, wykazał się odpowiednimi kompetencjami oraz szeroką wiedzą w zakresie normy ISO 9001:2015, a także służył pomocą i radą, gdy tylko zaistniała taka potrzeba.”
PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - logo
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
W imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa rekomenduję DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako firmę przygotowującą do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Współpracę z firmą DJB Doradztwo rozpoczęliśmy w roku 2017 i kontynuujemy do dnia dzisiejszego. Przedmiotem współpracy były zagadnienia związane z wdrożeniem systemu. Konsultant współpracujący z naszym szpitalem wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, w sposób przystępny i ciekawy przekazał wiele cennych informacji dotyczących wymagań norm, ich zastosowania oraz zasad przeprowadzania procesu auditu wewnętrznego. W naszej ocenie firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży jest rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą w zakresie wdrażania systemu ISO 9001:2015.
Dyrektor W.S.S. im. M.Pirogowa dr n med. Roman Bocian
CONTROL SYSTEM FMN - logo
CONTROL SYSTEM FMN Sp.z o.o. współpracowała z firmą DJB Doradztwo w zakresie kompleksowego dostosowania systemu ISO 9001:2009 do wymagań nowej normy ISO 9001:2015, DJB Doradztwo zobowiązał się do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, dzięki którym nasza firma mogła uzyskać certyfikat ISO 9001:2015 w szczególności: Pracownicy firmy DJB Doradztwo wykonali swoje zadania w sposób profesjonalny. Firmę cechuje terminowość oraz elastyczność w rozwiązywaniu problemów, a także poszanowanie interesów Zleceniodawcy.
Dyrektor Bożena Zawalska
Urząd Lotnictwa Cywilnego - logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego z największą przyjemnością pragnie polecić usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży w obszarze wdrażania nowej normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Wszystkie działania Konsultanta zostały indywidualnie dopasowane do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Konsultant wykazał się ogromną wiedzą dotyczącą systemu ISO 9001:2015, dzięki czemu podsunął nam wiele istotnych rozwiązań. Dokumeńtacja została opracowana w sposób staranny i rzetelny. Szkolenia, które zostały przeprowadzone w ramach wdrożenia, były ciekawe oraz pozwoliły nam na zagłębienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015.
Dyrektor biura dyrektora generalnego Magdalena Kapuśniak