731 901 601

ISO 17025 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Z naszą pomocą wdrożysz ISO 17025

Certyfikat z gwarancją uzyskania certyfikatu
Czas w ekspresowym tempie
Puzzle dopasowaną do potrzeb Twojej firmy
Bez papierologii bez zbędnej papierologii

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Zamów bezpłatną wycenę

wypełnij formularz lub zadzwoń

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65
Gwarancja uzyskania certyfikatu

Naszym klientom zapewniamy

Certyfikat
Gwarancję uzyskania certyfikatu
Procedury
Opracowanie przez konsultantów DJB wszystkich procedur i instrukcji
Zegar
Sprawne i szybkie wdrożenie
Certyfikat
Szkolenia (potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów)

Informacje o normie ISO 17025

Dla kogo?

Norma ISO 17025 zawiera wytyczne dla wszystkich typów laboratoriów badawczych i wzorcujących, niezależnie od ich wielkości, liczby pracowników czy zakresu działalności, do którego należeć może np.:

  • pobieranie próbek,
  • wzorcowanie,
  • opracowywanie i rozwój metod badawczych.

Standard przydatny jest zarówno w placówkach niezależnych, jak i będących częścią określonej organizacji, m.in. uniwersytetów, ośrodków badawczych, jednostek rządowych, organów kontroli.

Norma ISO 17025 powstała z myślą o laboratoriach rozwijających własne systemy jakości. Przydać się może w szczególności tym podmiotom, które potrzebują wykazać, że wszystkie wykonywane przez nie badania czy wzorcowania są zgodne ze standardami odpowiednimi dla wybranej metody, a otrzymywane wyniki są rzetelne i miarodajne.

Informacje o normie

Norma ISO 17025 (ściślej – ISO /IEC 17025) zawiera wytyczne dotyczące zarządzania jakością oraz wymagania techniczne dla laboratoriów badawczych i wzorcujących. Jej pierwsza edycja została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (we współpracy z Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną – IEC) w 1999 roku, w celu ujednolicenia wymagań jakościowych i technicznych dla laboratoriów na całym świecie.

Norma ISO 17025 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania laboratorium, m.in. organizacji pracy, nadzoru nad dokumentacją, audytów wewnętrznych, działań korygujących i zapobiegawczych, zakupów, obsługi klientów. W standardzie ISO 17025 opisane zostały także wymagania techniczne odnoszące się np. do kwalifikacji personelu, warunków lokalowych, metod badań/wzorcowania, aparatury badawczej/wzorcującej czy postępowania z pobranymi próbkami.

Standard ISO 17025 powstał w oparciu o system jakości ISO 9001 i spełnia wszystkie jego wymogi.  ISO 17025 można traktować jako techniczne uzupełnienie ISO 9001. Zawiera bowiem wytyczne dotyczące merytorycznej poprawności funkcjonowania laboratoriów. Normy ISO 17025 i ISO 9001 są niezależne od siebie. Wdrożenie systemu ISO 9001 można zwieńczyć certyfikacją, która oznacza zgodność z międzynarodowym standardem zarządzania jakością. Wdrożenie ISO 17025 zaś kończy się wydaniem akredytacji, czyli uznaniem przez niezależny podmiot akredytujący kompetencji danego laboratorium do wykonywania określonych działań.

Korzyści z wdrożenia

Akredytacja ISO 17025 to dowód, że laboratorium działa zgodnie z najwyższymi standardami jakości, jest kompetentne pod względem technicznym i może dostarczać wyników badań lub wzorcowań o dużej dokładności i wiarygodności. Wdrożenie standardu ISO 17025 przekłada się na wzrost prestiżu laboratorium, co zachęca rozmaite organizacje do współpracy z akredytowanym podmiotem.

Bezpośrednie korzyści z wdrożenia standardu ISO 17025 to:

  • ogólne usprawnienie działalności laboratorium,
  • możliwość ciągłego doskonalenia jakości dzięki procedurom dotyczącym analizy ryzyka czy działań korygujących,
  • większa precyzja badań/wzorcowań,
  • stosowanie odpowiedniej klasy aparatury,
  • wzrost kwalifikacji kadry (zarówno kierowniczej, jak i technicznej),
  • jasno sprecyzowanie zakresy odpowiedzialności personelu,
  • łatwiejsza wymiana informacji i doświadczeń z pokrewnymi placówkami na całym świecie (ze względu na ujednolicone standardy działania).

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych wdrożeniach ich uczestnicy

ROLAND GAWLIK MECHANIKA POJAZDOWA Sp. z o.o.
”W imieniu firmy Roland Gawlik Mechanika Pojazdowa Sp. z o.o. pragnę zarekomendować usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży w zakresie prac wdrożeniowych systemu ISO 17025.

Firma DJB Doradztwo to rzetelny i wiarygodny partner. Podczas naszej współpracy, firma ta wykazała się niezwykłym doświadczeniem, kompetencjami i wiedzą z zakresu wymagań systemu ISO 17025.”
ROLAND GAWLIK MECHANIKA POJAZDOWA Sp. z o.o.
LAB TECH
„LabTech S.C. Laboratorium Pomiarów i Analiz Technicznych rekomenduje usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży z siedzibą w Łodzi w zakresie opracowania dokumentacji zgodnej z normą PN EN ISO/IEC - 17025:2005.

Wszystkie zaplanowane prace wykonany były zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Ponadto wysoko oceniamy kwalifikacje i zaangażowanie współpracującego z nami Konsultanta firmy DJB Doradztwo, który pozostawał z nami w stałym kontakcie przez cały proces wdrożenia.

Polecamy jej usługi wszystkim laboratoriom, które w sprawny i bezproblemowy sposób chcą przygotować się do Audytu Akredytującego z ramienia PCA.”
LAB TECHMariusz Szczęsny
PROLAB Sp z o.o. Sp. Komantytowa.
„Firma PROLAB Sp. z o.o. pragnie polecić usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży, która odpowiadała za wdrożenie systemu ISO 17025- „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Wdrożenie systemu ISO 17025 usprawniło działania naszego laboratorium oraz umożliwiło podniesienie kompetencji personelu.”
PROLAB Sp z o.o. Sp. Komantytowa.