731 901 601

ISO 45001:2018 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Z naszą pomocą wdrożysz ISO 45001:2018

Certyfikat z gwarancją uzyskania certyfikatu
Czas w ekspresowym tempie
Puzzle dopasowaną do potrzeb Twojej firmy
Bez papierologii bez zbędnej papierologii

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Zamów bezpłatną wycenę

wypełnij formularz lub zadzwoń

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65
Gwarancja uzyskania certyfikatu

Metodyka wdrożenia

Poznaj naszą unikalną metodykę wdrożeń, która gwarantuje
pozytywną certyfikację.

1 Analiza Firmy
Wspólnie z Klientem zdefiniujemy istotne procesy oraz zbudujemy koncepcję Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Krok 1: Analiza Firmy
2 Polityka BHP
Wspólnie z klientem opracujemy politykę BHP zgodną z działalnością Klienta oraz kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.
Krok 2: Polityka BHP
3 Kontekst organizacji
Opracujemy procedurę kontekstu organizacji. Określimy czynniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz potrzeby i wymagania stron zainteresowanych.
Krok 3: Kontekst organizacji
4 Analiza ryzyka / szans
Opracujemy procedurę zarządzania ryzykiem. Przeprowadzimy wspólnie z Klientem analizę ryzyka oraz szans dla wszystkich procesów firmy Klienta.
Krok 4: Analiza ryzyka / szans
5 Identyfikacja i ocena ryzyka zawodowego
Opracujemy procedurę identyfikacji i oceny ryzyka zawodowego. Wspólnie z klientem określimy metodykę dla identyfikacji i oceny ryzyka zawodowego.
Krok 5: Identyfikacja i ocena ryzyka zawodowego
6 Wymagania prawne
Opracujemy procedurę monitorowania prawodawstwa. Opracujemy wykaz aktów prawnych dotyczących BHP oraz wymagań związanych z działalnością klienta. Przeprowadzimy ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi.
Krok 6: Wymagania prawne
7 Procedury systemowe
Omówimy i opracujemy procedur systemowe takie jak: Nadzór nad udokumentowaną informacją, Nadzór nad wyjściami niezgodnymi, Audity wewnętrzne, Działania korygujące, Przegląd zarządzania. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 7: Procedury systemowe
8 Procedury BHP
Omówimy i opracujemy procedury odnoszących się do działalności środowiskowej takie jak: Gotowość i zapobieganie awariom, monitorowanie i pomiary BHP , sterowanie operacyjne dla krytycznych parametrów, komunikacja. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 8: Procedury BHP
9 Procedury wspierające
Omówimy i opracujemy procedury wspierające procesy główne takie jak: Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym, Infrastruktura, szkolenia. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 9: Procedury wspierające
10 Szkolenia
Przeprowadzimy szkolenia z wymagań normy ISO 45001:2018 dla pracowników Organizacji oraz szkolenia dla auditorów wewnętrznych.
Krok 10: Szkolenia
11 Przegląd systemu
Przeprowadzimy audity wewnętrzne. Pomożemy w opracowaniu celów BHP oraz w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.
Krok 11: Przegląd systemu
12 Głos doradczy
Pomożemy w doborze jednostki certyfikującej oraz będziemy brali udział w procesie certyfikacji.
Krok 12: Głos doradczy

Naszym klientom zapewniamy

Certyfikat
Gwarancję uzyskania certyfikatu
Procedury
Opracowanie przez konsultantów DJB wszystkich procedur i instrukcji
Zegar
Sprawne i szybkie wdrożenie
Certyfikat
Szkolenia (potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów)

Informacje o normie ISO 45001:2018

Co to jest? 

ISO 45001:2018 jest to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP). System ISO 45001:2018 zastępuje szeroko stosowaną normę OHSAS 18001, która obowiązuje do 12 marca 2021 r. Do tego czasu organizacje chcące utrzymać ważność certyfikatu związanego z BHP powinny dostosować istniejącą dokumentację do wymagań nowej normy ISO 45001:2018.

System ISO 45001:2018 zawiera wskazówki dotyczące kompleksowego, nowoczesnego podejścia do bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadrzędnym celem normy ISO 45001:2018 jest pomoc Organizacjom w zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy. Wytyczne ISO 45001:2018 zwracają uwagę na bezpieczeństwo zarówno pracowników Organizacji, jak i pozostałych osób, które są z nią związane. Aby spełnić wymagania ISO 45001:2018 Organizacja powinna zidentyfikować, a następnie przeanalizować czynniki, które występują w organizacji i mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Organizacja powinna określić, jak przeciwdziałać określonym zagrożeniom, a także stale monitorować podejmowane działania w zakresie BHP. Wdrożenie systemu ISO 45001:2018 powoduje zmniejszenie ryzyka dotyczącego naruszenia zdrowia fizycznego,  jak również psychicznego pracowników i osób trzecich.

Bez wątpienia posiadanie certyfikatu związanego z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wiąże się z poprawieniem wizerunku firmy i podkreśleniem jak ogromne znaczenie dla Organizacji ma zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Budowa

Struktura normy  ISO 45001:2018 jest zgodna z wymaganiami dokumentu Annex SL. System ISO 45001:2018 jest kompatybilny z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 14001:2015, dzięki czemu integracja systemów zarządzania jest bardziej efektywna.

Norma ISO 45001:2018 podzielona na 10 głównych sekcji.  Pierwsze trzy  opisują normę, natomiast pozostałe punkty od 4 do 10 zawierają wymagania dotyczące zarządzania BHP. Struktura normy ISO 45001:2018 wygląda następująco: 

 1. Zakres normy    
 2. Powołania normatywne
 3. Terminy i definicje
 4. Kontekst organizacji 
  1. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu                                 
  2. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych      
  3. Określenie zakresu systemu zarządzania BHP 
  4. System zarządzania BHP
 5. Przywództwo i współudział pracowników    
  1. Przywództwo i zaangażowanie 
  2. Polityka BHP      
  3. Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji     
  4. Konsultacje i współudział pracowników                                                                         
 6. Planowanie  
  1. Działania odnoszące się do ryzyk i szans
  2. Cele BHP i planowanie ich osiągnięcia
 7. Wsparcie                           
  1. Zasoby    
  2. Kompetencje
  3. Świadomość  
  4. Komunikacja 
  5. Udokumentowane informacje   
 8. Działania operacyjne               
  1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
  2. Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne
 9. Ocena efektów działania                      
  1. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena efektów działania
  2. Audit wewnętrzny  
  3. Przegląd zarządzania  
 10. Doskonalenie
  1. Postanowienia ogólne
  2. Incydenty, niezgodności i działania korygujące
  3. Ciągłe doskonalenie

Dla kogo?

Zarządzanie BHP jest skierowane dla każdej Organizacji, niezależnie od jej wielkości czy branży. 

Korzyści

 • Zwiększenie zaufania w stosunku do Organizacji
 • Poprawa wizerunku Organizacji
 • Poprawa środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
 • Zapobieganie wypadkom w pracy
 • Skuteczne zarządzaniem ryzykiem dotyczącym BHP

Szkolenia związane z ISO 45001:2018, które oferujemy

Kontakt
Nie znalazłeś wdrożenia
którego szukasz lub potrzebujesz
pomocy przy wyborze?

lub zadzwoń:

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych wdrożeniach ich uczestnicy

FAVORIT Sp. z o.o.
„Uprzejmie informujemy, że firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży z siedzibą w Łodzi przeprowadziła dla naszej firmy wdrożenie z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy-ISO 45001:2018.

Wdrożenie Sytemu zostało przeprowadzone z dużym zaangażowaniem, na wysokim poziomie organizacyjnym oraz merytorycznym. Ponadto uważamy, że dbałość o jakość, solidność oraz skuteczny przekaz to cechy, które najlepiej definiują firmę DJB Doradztwo.”
FAVORIT Sp. z o.o.Piotr Jackowiak
Prokurent
NANOVO sp. z o.o.
„Serdecznie dziękujemy firmie DJB Doradztwo Marcin Chorąży za pomoc przy wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018.

Śmiało możemy polecić współpracę z tą firmą. Wdrożenie przebiegło szybko i terminowo, a co najważniejsze efektywnie.”
NANOVO sp. z o.o.Piotr Badowski
PGNiG TERMIKA S.A.
„PGNiG TERMIKA SA współpracowała z firmą DJB DORADZTWO w zakresie aktualizacji systemu OHSAS 18001 / PN-N 18001 do wymagań nowej normy PN-ISO 45001:2018 od 17 lutego do 1 lipca 2019 r. Działania zostały przeprowadzone w sposób dokładny, rzetelny i terminowy, a także dostosowany do indywidualnych potrzeb naszej organizacji.

Firma DJB DORADZTWO pomogła nam spełnić wymagania wynikające z nowej normy PN-ISO 45001:2018 co pozwoliło nam uzyskać certyfikat Systemu Zarządzania BHP. Konsultant firmy wykazał się wiedzą, zaangażowaniem i inicjatywą, a także w ramach współpracy profesjonalnie przeprowadził cykl szkoleń w zakresie wymagań do ww. normy.”
PGNiG TERMIKA S.A.Dariusz Świerczewski
Kierownik Wydziału BHP i PPOŻ.
PROFILPAS POLSKA Sp. z o.o.
„Z całą pewnością polecamy korzystanie z usług DJB Doradztwo Marcin Chorąży wszystkim organizacjom, które chcą uzyskać przewagę konkurencyjną. Wdrożenie przez nich norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 w naszej firmie przebiegało w sposób terminowy i odpowiednio dostosowany do branży, w której funkcjonujemy.”
PROFILPAS POLSKA Sp. z o.o.