731 901 601

Szkolenie Audytor Wewnętrzny ISO 45001:2018

Szkolenie dedykowane – szkolenie „szyte na miarę” dostosowane do potrzeb Twojej firmy

Cel szkolenia: Uzyskanie wiedzy z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania BHP ISO 45001:2018. Uzyskanie uprawnień do prowadzenia audytów wewnętrznych oraz audytów drugiej strony (np. audytów prowadzonych u dostawców).

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do firm, które chcą wyszkolić pracowników swojej organizacji do pełnienia roli Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania BHP ISO 45001:2018.

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Wypełnij formularz lub zadzwoń
787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Program szkolenia

Audytor Wewnętrzny ISO 45001:2018

I. WPROWADZENIE

 1. Wprowadzenie uczestników szkolenia w tematykę związaną z procesem auditu według wytycznych ISO 19011:2018. Wyjaśnienie czym jest audit wewnętrzny.
 2. Omówienie terminów i definicji związanych z auditem wewnętrznym wskazanych w normie ISO 19011:2018.
 3. Charakterystyka  znaczenia i obowiązków zespołu auditowego oraz osób wspierających zespół auditowy:
  • auditora wiodącego,
  • auditora wewnętrznego,
  • obserwatora,
  • eksperta technicznego.
 4. Zaprezentowanie i wytłumaczenie uczestnikom szkolenia nowych zasad auditowania. Interpretacja podejścia opartego na ryzyku w procesie auditu według wytycznych normy ISO 19011:2018.

II. INICJOWANIE AUDITU I PRZYGOTOWANIE DZIAŁAŃ AUDITOWYCH WEDŁUG WYTYCZNYCH ISO 19011:2018

 1. Zaznajomienie uczestników szkolenia z etapami auditu wewnętrznego.
 2. Prezentacja kluczowych elementów auditu:
  • zasoby,
  • cel,
  • częstotliwość,
  • zakres,
  • kryteria. 
 3. Rozszerzone wytyczne ISO 19011:2018 dotyczące tworzenia programu auditów:
  • omówienie odpowiedzialności i uprawnień związanych z tworzeniem programu auditów, 
  • prezentacja zasad tworzenia programu auditów,
  • omówienie elementów programu auditów,
  • przedstawienie przykładowych programów auditów.
 4. Tworzenie planu auditu:
  • prezentacja zasad tworzenia planu auditu,
  • omówienie elementów planu auditu,
  • przedstawienie przykładowych planów auditu.
 5. Tworzenie list kontrolnych:
  • prezentacja sposobów tworzenia list kontrolnych,
  • przedstawienie przykładowej listy pytań kontrolnych.

PRZERWA

III. PROWADZENIE DZIAŁAŃ AUDITOWYCH WEDŁUG WYTYCZNYCH ISO 19011:2018

 1. Omówienie istoty spotkania otwierającego:
  • elementy spotkania otwierającego,
  • osoby uczestniczące w spotkaniu otwierającym,
  • czas trwania spotkania otwierającego.
 2. Przedstawienie zasad przeprowadzania auditu wewnętrznego.
 3. Omówienie komunikacji w trakcie trwania auditu, pomiędzy auditorem, a auditowanym:
  • prawidłowe i negatywne zachowania auditora i auditowanego podczas auditu.
 4. Prezentacja technik auditowych:
  • sposoby pozyskiwania informacji podczas auditu,
  • prowadzenie wywiadów auditowych, formułowanie pytań i używanie list kontrolnych podczas auditu,
  • prowadzenie przeglądu dokumentów i zapisów w trakcie trwania auditu,
  • obserwacja podczas auditu.
 5. Charakterystyka rodzajów niezgodności:
  • omówienie w jakich przypadkach należy stwierdzić niezgodność oraz w jakich przypadkach należy stwierdzić spostrzeżenie.
  • sposoby przekazywania auditowanemu informacji o niezgodności bądź spostrzeżeniu.
 6. Omówienie istoty spotkania zamykającego:
  • elementy spotkania zamykającego,
  • osoby uczestniczące w spotkaniu zamykającym,
  • czas trwania spotkania zamykającego.

IV. PRZYGOTOWANIE RAPORTU Z AUDITU, ZAKOŃCZENIE AUDITU, DZIAŁANIA POAUDITOWE WEDŁUG WYTYCZNYCH ISO 19011:2018 

 1. Omówienie dokumentów i zapisów wynikających z auditu:
  • elementy raportu z auditu,
  • elementy protokołu niezgodności.
 2. Omówienie sposobu raportowania niezgodności, obserwacji:
  • sposób sporządzenia raportu z auditu oraz protokołu niezgodności,
  • sposób formułowania wniosków w raporcie z auditu i protokole niezgodności,
  • przedstawienie przykładowego raportu z auditu,
  • przedstawienie przykładowego protokołu niezgodności,
  • przekazanie raportu z auditu i protokołów niezgodności.
 3. Omówienie prowadzenia działań poauditowych.

PRZERWA

V.  WYMAGANIA NORMY ISO 45001:2018

 1. Wymagania normy- część I
  • Kontekst Organizacji 
  • Przywództwo
  • Planowanie 
  • Wsparcie 

 1. Wymagania normy- część II
  • Działania operacyjne 
  • Ocena efektów działalności 
  • Doskonalenie 
Kontakt
Chcesz zmodyfikować to szkolenie ?
Skontaktuj się z nami a my dostosujemy je
do potrzeb Twojej firmy.

lub zadzwoń:

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Korzyści z udziału w szkoleniu dedykowanym

Szkolenie

W trakcie szkolenia zapoznamy Cię z kluczowymi pojęciami, terminologią oraz wszystkimi wymaganiami dotyczącymi procesu audytu.

Wiedza

Dzięki szkoleniu poznasz praktyczne rozwiązania pokazujące jak spełnić wymagania normy ISO 45001:2018 dotyczące prowadzenia audytów wewnętrznych.

Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny certyfikat potwierdzający zdobycie uprawnień do pełnienia roli Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania BHP ISO 45001:2018.

Nauka

Program szkolenia został opracowany na podstawie 20 letniego doświadczenia firmy DJB Doradztwo i łączy w sobie wiedzę teoretyczną oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania.

Kartka i długopis

Każdy program szkolenia może zostać opracowany według potrzeb i specyfiki Twojej firmy, a szkolenie może być prowadzone w oparciu o funkcjonujący już w firmie system zarządzania.

Szkolenia

Trenerzy DJB Doradztwo to wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu oraz utrzymywaniu systemów zgodnych z normą ISO 45001:2018.

Czas

Masz wpływ na miejsce, czas i termin szkolenia – możesz wydłużyć lub skrócić szkolenie tak, aby nie zakłóciło obowiązków Twoich pracowników.

Wiedza

Umożliwimy Twoim pracownikom zdobycie wiedzy i kwalifikacji, umożliwiających prawidłowe prowadzenie audytów wewnętrznych

Człowiek

Po szkoleniu nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji – odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych szkoleniach ich uczestnicy

Philips - logo
„ PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność zarekomendować usługi doradcze świadczone przez firm DJB Doradztwo Marcin Chorąży.

Prace realizowane przez DJB Doradztwo w pełni spełniły nasze oczekiwania jakościowe. Zostały one indywidualnie dopasowane do potrzeb i specyfiki naszej Organizacji oraz do określonych przez nas oczekiwań. Konsultant, jaki został dedykowany do projektu, wykazał się odpowiednimi kompetencjami oraz szeroką wiedzą w zakresie normy ISO 9001:2015, a także służył pomocą i radą, gdy tylko zaistniała taka potrzeba.”
PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - logo
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
W imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa rekomenduję DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako firmę przygotowującą do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Współpracę z firmą DJB Doradztwo rozpoczęliśmy w roku 2017 i kontynuujemy do dnia dzisiejszego. Przedmiotem współpracy były zagadnienia związane z wdrożeniem systemu. Konsultant współpracujący z naszym szpitalem wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, w sposób przystępny i ciekawy przekazał wiele cennych informacji dotyczących wymagań norm, ich zastosowania oraz zasad przeprowadzania procesu auditu wewnętrznego. W naszej ocenie firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży jest rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą w zakresie wdrażania systemu ISO 9001:2015.
Dyrektor W.S.S. im. M.Pirogowa dr n med. Roman Bocian
CONTROL SYSTEM FMN - logo
CONTROL SYSTEM FMN Sp.z o.o. współpracowała z firmą DJB Doradztwo w zakresie kompleksowego dostosowania systemu ISO 9001:2009 do wymagań nowej normy ISO 9001:2015, DJB Doradztwo zobowiązał się do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, dzięki którym nasza firma mogła uzyskać certyfikat ISO 9001:2015 w szczególności: Pracownicy firmy DJB Doradztwo wykonali swoje zadania w sposób profesjonalny. Firmę cechuje terminowość oraz elastyczność w rozwiązywaniu problemów, a także poszanowanie interesów Zleceniodawcy.
Dyrektor Bożena Zawalska
Urząd Lotnictwa Cywilnego - logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego z największą przyjemnością pragnie polecić usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży w obszarze wdrażania nowej normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Wszystkie działania Konsultanta zostały indywidualnie dopasowane do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Konsultant wykazał się ogromną wiedzą dotyczącą systemu ISO 9001:2015, dzięki czemu podsunął nam wiele istotnych rozwiązań. Dokumeńtacja została opracowana w sposób staranny i rzetelny. Szkolenia, które zostały przeprowadzone w ramach wdrożenia, były ciekawe oraz pozwoliły nam na zagłębienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015.
Dyrektor biura dyrektora generalnego Magdalena Kapuśniak