731 901 601

BSCI Inicjatywa Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Z naszą pomocą wdrożysz BSCI

Certyfikat z gwarancją uzyskania certyfikatu
Czas w ekspresowym tempie
Puzzle dopasowaną do potrzeb Twojej firmy
Bez papierologii bez zbędnej papierologii

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Zamów bezpłatną wycenę

wypełnij formularz lub zadzwoń

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65
Gwarancja uzyskania certyfikatu

Naszym klientom zapewniamy

Certyfikat
Gwarancję uzyskania certyfikatu
Procedury
Opracowanie przez konsultantów DJB wszystkich procedur i instrukcji
Zegar
Sprawne i szybkie wdrożenie
Certyfikat
Szkolenia (potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów)

Informacje o normie BSCI

Dla kogo?

BSCI to stosowany na całym świecie standard służący ocenie etyczności postępowania firm działających w łańcuchu dostaw. Kodeks ten został opracowany przez organizację non-profit amorfi z siedzibą w Brukseli. Stanowi ona globalne stowarzyszenie działające na rzecz zrównoważonego handlu, sprzyjającego budowie dobrobytu i wpierającego rozwój społeczno-gospodarczy.  

Organizacja amorfi zrzesza setki firm z całego świata. Należą do nich: ALDI, Deichmann, ESPRIT, INTERSPORT, LIDL, Jysk, Rossmann, S.Oliver. KappAhl, OBI, Tom Tailor. BSCI znajduje bowiem zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od wielkości czy branży. Standard BSCI dedykowany jest firmom, które chcą wdrożyć zrównoważone praktyki biznesowe, a tym samym działać w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi.

Informacje o normie

Kodeks postępowania BSCI (ang. Business Social Compliance Initiative – inicjatywa Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) to zbiór wartości i zasad odzwierciedlających przekonania uczestników amfori BSCI, które sygnatariusze starają się wdrażać w swoich  łańcuchach dostaw i których przestrzegania oczekują od partnerów biznesowych. Standard BSCI Opracowany został w oparciu o najważniejsze międzynarodowe porozumienia i konwencje, m.in. Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Zasady w zakresie praw dziecka i przedsiębiorczości, wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Gospodarki i Praw Człowieka, inicjatywę ONZ Global Compact, wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  oraz zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy odnoszące się do poprawy warunków pracy w łańcuchu dostaw.

Kodeks postępowania BSCI obejmuje takie obszary, jak:

 • prawo do zrzeszania się i prowadzenia negocjacji zbiorowych,
 • zakaz dyskryminacji,
 • uczciwe wynagrodzenie,
 • przyzwoite godziny pracy,
 • bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy,
 • zakaz pracy dzieci,
 • specjalna ochrona młodych pracowników,
 • zakaz niebezpiecznej pracy,
 • zakaz pracy przymusowej,
 • ochrona środowiska,
 • etyka w biznesie.

Głównym celem BSCI jest poprawienie warunków pracy w globalnym łańcuchu dostaw, a misją amorfi BSCI – wspieranie sygnatariuszy w dążeniu do tego celu. Organizacja oferuje swoim członkom narzędzia służące zarządzaniu swoją działalnością w zgodzie z zasadami społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Zgodność z wymaganiami standardu potwierdzana jest za pomocą audytów prowadzonych przez uprawnione jednostki. Ocena działalności w zgodzie z BSCI w wyżej wymienionych obszarach dotyczy:

 • podstawowych danych o firmie,
 • podstawowych wymagań standardu BSCI (przestrzegania przepisów dotyczących wymogów środowiskowych i społecznych) – działania naprawcze w tej części są obowiązkowe,
 • wymagań wynikających z najlepszych praktyk dla sektora przemysłu – działania naprawcze w tej części są dobrowolne.

Wynik pierwszego audytu (Initial) decyduje o terminie kolejnego. W przypadku stwierdzenia poważnych niezgodności, w ciągu 12 miesięcy przeprowadza się kolejny  audyt (Follow up) służący weryfikacji poprawności działań naprawczych. Jeśli firma spełnia wymogi standardu BSCI, audyt powtarza się po trzech latach. Standard BSCI nie podlega certyfikacji. 

Korzyści z wdrożenia

Przystąpienie do amorfi BSCI i wdrożenie jego kodeksu postępowania służy:

 • ogólnej poprawie warunków pracy w przedsiębiorstwie,
 • usprawnieniu komunikacji i budowaniu partnerskich relacji biznesowych w łańcuchu dostaw,
 • poprawie wydajności działania i ograniczeniu kosztów działalności,
 • większej odporności przedsiębiorstwa na zmienne warunki rynkowe,
 • zwiększeniu przewagi konkurencyjnej nad firmami, które nie działają w standardzie BSCI,
 • budowaniu pozytywnego wizerunku firmy, zarówno jako partnera biznesowego, jak i pracodawcy,
 • łatwiejszemu uzyskaniu certyfikacji w zakresie normy SA 8000 i pokrewnych.

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych wdrożeniach ich uczestnicy

Philips
„ PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność zarekomendować usługi doradcze świadczone przez firm DJB Doradztwo Marcin Chorąży.

Prace realizowane przez DJB Doradztwo w pełni spełniły nasze oczekiwania jakościowe. Zostały one indywidualnie dopasowane do potrzeb i specyfiki naszej Organizacji oraz do określonych przez nas oczekiwań. Konsultant, jaki został dedykowany do projektu, wykazał się odpowiednimi kompetencjami oraz szeroką wiedzą w zakresie normy ISO 9001:2015, a także służył pomocą i radą, gdy tylko zaistniała taka potrzeba.”
PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - logo
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
W imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa rekomenduję DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako firmę przygotowującą do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Współpracę z firmą DJB Doradztwo rozpoczęliśmy w roku 2017 i kontynuujemy do dnia dzisiejszego. Przedmiotem współpracy były zagadnienia związane z wdrożeniem systemu. Konsultant współpracujący z naszym szpitalem wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, w sposób przystępny i ciekawy przekazał wiele cennych informacji dotyczących wymagań norm, ich zastosowania oraz zasad przeprowadzania procesu auditu wewnętrznego. W naszej ocenie firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży jest rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą w zakresie wdrażania systemu ISO 9001:2015.
Dyrektor W.S.S. im. M.Pirogowadr n med. Roman Bocian
CONTROL SYSTEM FMN - logo
CONTROL SYSTEM FMN Sp.z o.o. współpracowała z firmą DJB Doradztwo w zakresie kompleksowego dostosowania systemu ISO 9001:2009 do wymagań nowej normy ISO 9001:2015, DJB Doradztwo zobowiązał się do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, dzięki którym nasza firma mogła uzyskać certyfikat ISO 9001:2015 w szczególności: Pracownicy firmy DJB Doradztwo wykonali swoje zadania w sposób profesjonalny. Firmę cechuje terminowość oraz elastyczność w rozwiązywaniu problemów, a także poszanowanie interesów Zleceniodawcy.
DyrektorBożena Zawalska
Urząd Lotnictwa Cywilnego - logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego z największą przyjemnością pragnie polecić usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży w obszarze wdrażania nowej normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Wszystkie działania Konsultanta zostały indywidualnie dopasowane do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Konsultant wykazał się ogromną wiedzą dotyczącą systemu ISO 9001:2015, dzięki czemu podsunął nam wiele istotnych rozwiązań. Dokumeńtacja została opracowana w sposób staranny i rzetelny. Szkolenia, które zostały przeprowadzone w ramach wdrożenia, były ciekawe oraz pozwoliły nam na zagłębienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015.
Dyrektor biura dyrektora generalnegoMagdalena Kapuśniak