731 901 601
Korzyści z certyfikacji FSC w handlu detalicznym

Korzyści z certyfikacji FSC w handlu detalicznym

Przedsiębiorcy zajmujący się handlem detalicznym to często ostatnie ogniwo w łańcuchu dostaw. Na tym etapie produkt końcowy trafia do rąk klienta, w związku z czym to z marką sprzedawcy bywa najsilniej kojarzony. Sprzedawcy detaliczni nie muszą uzyskiwać certyfikatu FSC, ponieważ ich działalność nie wiąże się zmianą własności oferowanych towarów. Niemniej uzyskanie licencji na posługiwanie sią znakami handlowymi FSC, a przede wszystkim sprzedaż tak oznaczonych towarów, to dla nich niezwykle korzystne rozwiązanie.

Czemu służy certyfikacja gospodarki leśnej?

FSC jest międzynarodową organizacją non-profit, która została powołana z myślą o powstrzymaniu rabunkowej gospodarki leśnej, do jakiej dochodziło niemal we wszystkich zakątkach świata. Niezrównoważone działania w tym zakresie prowadzą do globalnego wylesiania, które w znacznym stopniu przyczynia się do niebezpiecznych zmian klimatycznych.

Organizacja FSC opracowała standardy odpowiedzialnego gospodarowania lasami i produktami drzewnymi. Znalazły one odzwierciedlenie w międzynarodowym systemie certyfikacji, którym obejmuje się wszystkie ogniwa łańcucha dostaw – od podmiotów zarządzających terenami leśnymi, przez producentów, po hurtowników i sklepy.

Przedsiębiorcy, którzy chcą posługiwać się znakami towarowymi FSC, muszą zaopatrywać się w certyfikowane wyroby czy półprodukty. Ta zasada jest gwarancją, że na każdym etapie powstawania produktu końcowego przestrzegano dobrych praktyk. Dla konsumenta to informacja, że kupuje produkt ekologiczny. Zapotrzebowanie na takie towary jest coraz większe!

Certyfikat FSC a oczekiwania konsumentów

Współcześni konsumenci są coraz bardziej świadomi kontekstu, w jakim dokonują swoich wyborów zakupowych, w związku z czym rośnie ich zainteresowanie składem czy pochodzeniem produktów. Chcą podejmować odpowiedzialne decyzje, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, społecznych, zdrowotnych. Ponieważ szczegółowe analizowanie drogi, jaką przebył dany przedmiot, nim trafił w ich ręce, jest czasochłonne, klienci zwykle polegają na oznaczeniach na etykiecie produktu.

Znak towarowy FSC to dla świadomego odbiorcy gwarancja, że dany artykuł pochodzi z legalnego źródła, powstał z ekologicznego surowca, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy osób zaangażowanych w proces produkcji i tak dalej. Dla coraz większej liczby konsumentów takie cechy kupowanych przedmiotów są równie istotne, jak atrakcyjna cena czy walory estetyczne. Tacy klienci często gotowi są nawet zapłacić więcej za produkty, które powstały z poszanowaniem wyznawanych przez nich wartości.

Znak FSC to dowód odpowiedzialności środowiskowej i społecznej przedsiębiorcy, która w dzisiejszych czasach jest świadectwem wiarygodności danej marki. Sprzedając produkty z etykietą FSC, podmioty trudniące się handlem detalicznym są w stanie adekwatnie odpowiadać na potrzeby współczesnych konsumentów, a tym samym zyskują ich zaufanie. Przy ogromnej konkurencji na rynku wiarygodna marka ma większe szanse zaistnieć wizerunkowo i wyprzedzić firmy, które oferują podobny asortyment, ale bez oznaczeń FSC.

Pozycja rynkowa firmy posługującej się znakiem FSC

Firma handlująca asortymentem z certyfikatem FSC wzmacnia swoją konkurencyjną pozycję nie tylko na rynku rodzimym. Choć przystąpienie do standardu FSC nie jest obowiązkowe, w praktyce stanowi przepustkę do działania na rynku międzynarodowym. Większość światowych firm powiązanych w jakikolwiek sposób z branżą drzewną czy papierniczą posiada certyfikaty FSC, a tym samym – by zachować ciągłość łańcucha dostaw – są zobligowane do współpracy z innymi certyfikowanymi podmiotami oraz do nabywania certyfikowanych produktów.

Choć od firm handlowych nie wymaga się certyfikacji FSC, ich udział w standardzie (sprzedawanie wyrobów z etykietą FSC, promowanie takich produktów i systemu FSC w ogólności) jest silnym atutem z punktu widzenia potencjalnych kontrahentów czy organizatorów przetargów. Znak FSC jest także formą gwarancji dla akcjonariuszy danego przedsiębiorstwa. Nie zachodzi bowiem ryzyko, że firma z dnia na dzień straci na wartości w związku z niedopełnieniem wymogów ekologicznych.

Bezpośrednią korzyścią z udziału w standardzie FSC jest także spełnianie wymogów prawnych dotyczących działalności gospodarczej. Nieustannie ewoluują one w kierunku ukrócenia obrotu nielegalnie pozyskiwanym drewnem i wzmacniania działań proekologicznych. Niezależnie od wszystkich wyżej wymienionych profitów, nowoczesna firma handlowa powinna dokładać starań, by jej działalność nie przyczyniała się do degradacji środowiska i globalnego ocieplenia klimatu. Sprzedaż asortymentu oznaczonego etykietą FSC to po prostu jedyna słuszna postawa.

Czytaj inne wpisy

Co to jest ISO 27001 i jak można skorzystać z tego standardu?

Co to jest ISO 27001 i jak można skorzystać z tego standardu?

ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Dowiedz się jak ISO 27001 może pomóc twojej firmie! czytaj więcej
Czego spodziewać się po aktualizacji normy ISO/IEC 27002 zapowiadanej na 2022 rok?

Czego spodziewać się po aktualizacji normy ISO/IEC 27002 zapowiadanej na 2022 rok?

Norma ISO/IEC 27002 to opublikowany w 2007 roku, międzynarodowy standard dotyczący zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach. Stanowi rozwinięcie normy ISO/IEC 27001. czytaj więcej
Czym jest certyfikat ISO 45001 i dlaczego warto się o niego ubiegać?

Czym jest certyfikat ISO 45001 i dlaczego warto się o niego ubiegać?

System ISO 45001:2018 zawiera wskazówki dotyczące kompleksowego, nowoczesnego podejścia do bezpieczeństwa i higieny pracy. czytaj więcej
Więcej wpisów