731 901 601

ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego

Z naszą pomocą wdrożysz ISO 14001:2015

Certyfikat z gwarancją uzyskania certyfikatu
Czas w ekspresowym tempie
Puzzle dopasowaną do potrzeb Twojej firmy
Bez papierologii bez zbędnej papierologii

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Zamów bezpłatną wycenę

wypełnij formularz lub zadzwoń

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65
Gwarancja uzyskania certyfikatu

Metodyka wdrożenia

Poznaj naszą unikalną metodykę wdrożeń, która gwarantuje
pozytywną certyfikację.

1 Analiza Firmy
Wspólnie z Klientem zdefiniujemy istotne procesy oraz zbudujemy koncepcję Systemu Zarządzania Środowiskowego.
Krok 1: Analiza Firmy
2 Polityka Środowiskowa
Wspólnie z klientem opracujemy politykę środowiskową zgodną z działalnością Klienta oraz jej wpływu na środowisko naturalne.
Krok 2: Polityka Środowiskowa
3 Kontekst organizacji
Opracujemy procedurę kontekstu organizacji. Określimy czynniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz potrzeby i wymagania stron zainteresowanych.
Krok 3: Kontekst organizacji
4 Analiza ryzyka / szans
Opracujemy procedurę zarządzania ryzykiem. Przeprowadzimy wspólnie z Klientem analizę ryzyka oraz szans dla wszystkich procesów firmy Klienta.
Krok 4: Analiza ryzyka / szans
5 Aspekty środowiskowe
Opracujemy procedurę identyfikacji aspektów środowiskowych. Wspólnie z klientem określimy aspekty pozytywne i negatywne wpływające na środowisko naturalne. Dokonamy oceny aspektów oraz ich podziału na aspekty znaczące i nieznaczące.
Krok 5: Aspekty środowiskowe
6 Wymagania prawne
Opracujemy procedurę monitorowania prawodawstwa, pozwoleń środowiskowych oraz sprawozdawczości środowiskowej. Opracujemy wykaz aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz wymagań związanych z działalnością klienta. Przeprowadzimy ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi.
Krok 6: Wymagania prawne
7 Procedury systemowe
Omówimy i opracujemy procedur systemowe takie jak: Nadzór nad udokumentowaną informacją, Nadzór nad wyjściami niezgodnymi, Audity wewnętrzne, Działania korygujące, Przegląd zarządzania. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 7: Procedury systemowe
8 Procedury środowiskowe
Omówimy i opracujemy procedury odnoszących się do działalności środowiskowej takie jak: Gotowość i zapobieganie awariom, monitorowanie i pomiary środowiskowe , sterowanie operacyjne dla krytycznych parametrów, komunikacja. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 8: Procedury środowiskowe
9 Procedury wspierające
Omówimy i opracujemy procedury wspierające procesy główne takie jak: Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym, Infrastruktura, szkolenia. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 9: Procedury wspierające
10 Szkolenia
Przeprowadzimy szkolenia z wymagań normy ISO 14001:2015 dla pracowników Organizacji oraz szkolenia dla auditorów wewnętrznych.
Krok 10: Szkolenia
11 Przegląd systemu
Przeprowadzimy audity wewnętrzne. Pomożemy w opracowaniu celów środowiskowych oraz w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.
Krok 11: Przegląd systemu
12 Głos doradczy
Pomożemy w doborze jednostki certyfikującej oraz będziemy brali udział w procesie certyfikacji.
Krok 12: Głos doradczy

Naszym klientom zapewniamy

Certyfikat
Gwarancję uzyskania certyfikatu
Procedury
Opracowanie przez konsultantów DJB wszystkich procedur i instrukcji
Zegar
Sprawne i szybkie wdrożenie
Certyfikat
Szkolenia (potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów)

Informacje o normie ISO 14001:2015

Co to jest? 

ISO 14001:2015  to powszechnie uznawana międzynarodowa norma, która określa wymagania, jakie powinna spełnić Organizacja, aby skutecznie zarządzać czynnikami mającymi wpływ na środowisko.

ISO 14001:2015  zawiera wytyczne dotyczące ustalania zasad i procedur, które w rezultacie gwarantują lepszą efektywność środowiskową w Organizacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Norma ta pomaga Organizacji w sposób ciągły kontrolować aspekty środowiskowe i minimalizować ich negatywne działanie. 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015 wiąże się nie tylko ze zmniejszeniem negatywnych skutków oddziaływania Organizacji na środowisko, ale również powoduje zwiększenie wydajności zachodzących procesów, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów, które ponosi Organizacja. Posiadając certyfikat ISO 14001:2015  Organizacja pokazuje swoim klientom, że jest świadoma zobowiązań środowiskowych i prowadzi konsekwentne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju. 

Budowa 

Struktura normy  ISO 14001:2015  jest zgodna z wymaganiami dokumentu Annex SL. System ISO 14001:2015  jest kompatybilny z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001:2015, dzięki czemu integracja systemów zarządzania jest bardziej efektywna.

Norma ISO 14001:2015   podzielona na 10 głównych sekcji.  Pierwsze trzy  opisują normę, natomiast pozostałe punkty od 4 do 10 zawierają wymagania dotyczące zarządzania jakościowego. Struktura normy ISO 14001:2015 wygląda następująco: 

Dla kogo?

Zarządzanie środowiskowe jest skierowane dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy branży. 

 1. Zakres normy
 2. Powołania normatywne
 3. Terminy i definicje
  1. Terminy związane z organizacją i przywództwem
  2. Terminy związane z planowaniem
  3. Terminy związane ze wsparciem i działaniami operacyjnymi
  4. Terminy związane z oceną efektów działalności i doskonaleniem
 4. Kontekst organizacji
  1. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
  2. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
  3. Określenie zakresu systemu zarządzania środowiskowego
  4. System zarządzania środowiskowego
 5. Przywództwo
  1. Przywództwo i zaangażowanie
  2. Polityka środowiskowa
  3. Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji
 6. Planowanie
  1. Działania odnoszące się do ryzyk i szans
  2. Cele środowiskowe i planowanie ich osiągnięcia
 7. Wsparcie
  1. Zasoby
  2. Kompetencje
  3. Świadomość
  4. Komunikacja
  5. Udokumentowane informacje
 8. Działania operacyjne
  1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
  2. Gotowość i reagowanie na awarie
 9. Ocena efektów działalności
  1. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena 
  2. Audyt wewnętrzny
  3. Przegląd zarządzania  
 10. Doskonalenie
  1. Postanowienia ogólne
  2. Niezgodności i działania korygujące
  3. Ciągłe doskonalenie

Korzyści

 • Zmniejszenie negatywnego wpływu działalności Organizacji na środowisko
 • Zwiększenie świadomości ekologicznej w Organizacji
 • Zmniejszenie kosztów jakie ponosi Organizacja w związku z produkcją odpadów
 • Poprawienie zysków Organizacji
 • Zwiększenie wiarygodności Organizacji w oczach klientów
 • Pomoc w spełnieniu wymagań prawnych

Szkolenia związane z ISO 14001:2015, które oferujemy

Kontakt
Nie znalazłeś wdrożenia
którego szukasz lub potrzebujesz
pomocy przy wyborze?

lub zadzwoń:

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych wdrożeniach ich uczestnicy

AM 2
„Wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane starannie i terminowo. Opracowane przez DJB Doradztwo Marcin Chorąży procedury oraz dokumentacja odzwierciedlają i równocześnie stabilizują sposób działania naszej działalności, nie są nadmiernie rozbudowane, są czytelne i proste w implementacji.

Kompleksowe podejście do procesu wdrażania, elastyczność działania oraz wysoka wiedza merytoryczna i profesjonalizm wybranej przez nas firmy doradczej zaowocowało pomyślnym przejściem auditu certyfikacyjnego.”
AM 2 Zakład Produkcyjno Usługowo HandlowyAgnieszka Mataśka
ARCOFFICE POLAND
„Chcielibyśmy udzielić rekomendacji firmie DJB Doradztwo Marcin Chorąży, która wdrożyła w naszym przedsiębiorstwie System Zarządzania Środowiskowego - ISO 14001:2015.

Działania wdrożeniowe zostały przeprowadzone sprawnie i terminowo. Przydzielona nam Konsultantka wykazała się dużym zaangażowaniem oraz znajomością naszej branży.

Usługa została przeprowadzona zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, obejmując swym zakresem nie tylko kompleksowe przygotowanie naszego przedsiębiorstwa do audytu certyfikującego, ale również przeprowadzenie niezbędnego przeszkolenia.”
ARCOFFICE POLAND Sp. z o.o.Jarosław Kubica
Członek Zarządu
FINETECH CONSTRUCTION
„Firma Finetech Construction Sp. z o.o. poleca firmę DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako profesjonalnego wykonawcę usług wdrożeniowych.

Nasza organizacja współpracowała z firmą DJB Doradztwo Marcin Chorąży podczas wdrażania systemów ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001.

Satysfakcjonujące efekty, jakie uzyskaliśmy podczas wspólnych działań dają nam podstawę do wiarygodnej rekomendacji usług DJB Doradztwo Marcin Chorąży.”
FINETECH CONSTRUCTIONKazimierz Konarski
Dyrektor Handlowy
GALAN LOGISTICS
„Mam przyjemność polecić współpracę z firmą DJB Doradztwo w zakresie wdrażania systemów ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz przygotowania do certyfikacji.

Od początku współpracy pracownicy firmy DJB Doradztwo dali się poznać jako kompetentny i doświadczony doradca w zakresie wszelkich prac związanych z wdrożeniem systemów. Dodatkowo nasze potrzeby zostały uwzględnione w harmonogramie prac wdrożeniowych, a wszystkie wątpliwości wyjaśnione podczas przeprowadzonych przez firmę DJB Doradztwo szkoleń.

Efektem współpracy jest uzyskanie przez naszą organizację certyfikatów systemów zarządzania ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.”
GALAN LOGISTICSTomasz Sobel