731 901 601

RODO Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Z naszą pomocą wdrożysz RODO

Certyfikat z gwarancją uzyskania certyfikatu
Czas w ekspresowym tempie
Puzzle dopasowaną do potrzeb Twojej firmy
Bez papierologii bez zbędnej papierologii

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Zamów bezpłatną wycenę

wypełnij formularz lub zadzwoń

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65
Gwarancja uzyskania certyfikatu

Naszym klientom zapewniamy

Certyfikat
Gwarancję uzyskania certyfikatu
Procedury
Opracowanie przez konsultantów DJB wszystkich procedur i instrukcji
Zegar
Sprawne i szybkie wdrożenie
Certyfikat
Szkolenia (potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów)

Informacje o RODO

Dla kogo?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) dotyczy wszystkich podmiotów, które gromadzą i wykorzystują dane osobowe w związku z działalnością gospodarczą lub statutową, prowadzoną na terenie Unii Europejskiej. Do wdrożenia stosownych regulacji zobowiązane jest każde przedsiębiorstwo, niezależnie od jego branży, wielkości czy formy prawnej – międzynarodowe koncerny przemysłowe, jednoosobowe firmy usługowe, instytucje publiczne, organizacje non-profit, itd. Rozporządzenia przestrzegać muszą zarówno przedsiębiorcy, jak i podmioty, które przetwarzają dane osobowe na ich zlecenie, np. biura rachunkowe, firmy transportowe.

Wdrożenie regulacji RODO musi zostać przeprowadzone w sytuacji gdy:

 • przedsiębiorstwo przetwarza dane osób fizycznych, np. klientów, pacjentów, pracowników, kandydatów do pracy, ale też kontrahentów, którzy są osobami fizycznymi (np. prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą),
 • osoby fizyczne, których dane są przetwarzane, przebywają na terenie UE (ich narodowość nie ma znaczenia),
 • przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie UE, niezależnie od lokalizacji głównej siedziby firmy i miejsca, w którym przetwarzane są dane osobowe klientów,
 • przedsiębiorstwo przetwarza dane osób fizycznych spoza UE, ale na terenie UE ma główną siedzibę.

Informacje o normie

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i przepływem danych osobowych. Do jego przestrzegania zobowiązane jest każde państwo członkowskie. W Polsce bazujące na RODO przepisy dotyczące ochrony danych osobowych reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 roku opublikowana w Dz.U. 2018 poz. 1000.

RODO zawiera ogólne wytyczne dotyczące należytej ochrony danych osobowych – zachowania ich poufności, integralności i dostępności dla osób do tego powołanych – ale nie wskazuje konkretnych zabezpieczeń. Środki wdrażane w poszczególnych przedsiębiorstwach powinny zostać dobrane w oparciu o indywidualną analizę ryzyka. W praktyce systemy bezpieczeństwa danych w organizacjach – często o bardzo podobnym profilu – mogą znacznie się od siebie różnić. W każdym przypadku jednak muszą zostać zrealizowane zasadnicze cele RODO:

 • efektywna ochrona danych osobowych osób fizycznych w zmieniających się warunkach (technologicznych, organizacyjnych, itp.),
 • zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych w obszarze UE dzięki zagwarantowaniu jednolitego prawa,
 • wyposażenie osób fizycznych (a także organów nadzorujących) w narzędzia pozwalające na skuteczną reakcję na naruszenie RODO.

RODO nakłada na przedsiębiorców obowiązek:

 • opracowania adekwatnych środków służących ochronie danych osobowych,
 • dokumentowania  przetwarzania danych osobowych,
 • monitorowania naruszeń i informowania w ciągu 72 godzin od wystąpienia takiego incydentu organów nadzorujących, a także osób, których dotyczy naruszenie (czyli ryzyko, że ich dane trafią w niepowołane ręce),
 • powołania Inspektora Ochrony Danych (dotyczy organizacji, w których przetwarzanie danych stanowi podstawę działalności).

Na mocy RODO osoby fizyczne zyskały: 

 • nieograniczony dostęp do informacji, jakimi danymi na ich temat dysponuje przedsiębiorca i w jakim zakresie je przetwarza,
 • możliwość wprowadzania korekt do swoich danych, ich przeniesienia lub nawet całkowitego usunięcia.

Korzyści z wdrożenia

Wdrożenie regulacji RODO jest obowiązkiem każdego podmiotu, który przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Nieprzestrzeganie określonych ustawą przepisów może skutkować karą finansową w wysokości do 4% rocznego dochodu przedsiębiorstwa, a także poważnymi stratami wizerunkowymi. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów, by opracować zgodny z RODO system ochrony danych osobowych dla swojej organizacji.

W ramach profesjonalnego wdrożenia RODO przedsiębiorca zyskuje m.in.:

 • rejestr czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 
 • procedury analizy ryzyka i zarządzania nim w przypadku jego wystąpienia,
 • stały nadzór nad swoim systemem ochrony danych osobowych,
 • możliwość ciągłego doskonalenia systemu ochrony danych osobowych,
 • adekwatne do swojej działalności wzory umów z osobami fizycznymi dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych wdrożeniach ich uczestnicy

Philips
„ PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność zarekomendować usługi doradcze świadczone przez firm DJB Doradztwo Marcin Chorąży.

Prace realizowane przez DJB Doradztwo w pełni spełniły nasze oczekiwania jakościowe. Zostały one indywidualnie dopasowane do potrzeb i specyfiki naszej Organizacji oraz do określonych przez nas oczekiwań. Konsultant, jaki został dedykowany do projektu, wykazał się odpowiednimi kompetencjami oraz szeroką wiedzą w zakresie normy ISO 9001:2015, a także służył pomocą i radą, gdy tylko zaistniała taka potrzeba.”
PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - logo
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
W imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa rekomenduję DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako firmę przygotowującą do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Współpracę z firmą DJB Doradztwo rozpoczęliśmy w roku 2017 i kontynuujemy do dnia dzisiejszego. Przedmiotem współpracy były zagadnienia związane z wdrożeniem systemu. Konsultant współpracujący z naszym szpitalem wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, w sposób przystępny i ciekawy przekazał wiele cennych informacji dotyczących wymagań norm, ich zastosowania oraz zasad przeprowadzania procesu auditu wewnętrznego. W naszej ocenie firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży jest rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą w zakresie wdrażania systemu ISO 9001:2015.
Dyrektor W.S.S. im. M.Pirogowadr n med. Roman Bocian
CONTROL SYSTEM FMN - logo
CONTROL SYSTEM FMN Sp.z o.o. współpracowała z firmą DJB Doradztwo w zakresie kompleksowego dostosowania systemu ISO 9001:2009 do wymagań nowej normy ISO 9001:2015, DJB Doradztwo zobowiązał się do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, dzięki którym nasza firma mogła uzyskać certyfikat ISO 9001:2015 w szczególności: Pracownicy firmy DJB Doradztwo wykonali swoje zadania w sposób profesjonalny. Firmę cechuje terminowość oraz elastyczność w rozwiązywaniu problemów, a także poszanowanie interesów Zleceniodawcy.
DyrektorBożena Zawalska
Urząd Lotnictwa Cywilnego - logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego z największą przyjemnością pragnie polecić usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży w obszarze wdrażania nowej normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Wszystkie działania Konsultanta zostały indywidualnie dopasowane do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Konsultant wykazał się ogromną wiedzą dotyczącą systemu ISO 9001:2015, dzięki czemu podsunął nam wiele istotnych rozwiązań. Dokumeńtacja została opracowana w sposób staranny i rzetelny. Szkolenia, które zostały przeprowadzone w ramach wdrożenia, były ciekawe oraz pozwoliły nam na zagłębienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015.
Dyrektor biura dyrektora generalnegoMagdalena Kapuśniak