731 901 601

ISO 20000 Standard dla zarządzania usługami IT

Z naszą pomocą wdrożysz ISO 20000

Certyfikat z gwarancją uzyskania certyfikatu
Czas w ekspresowym tempie
Puzzle dopasowaną do potrzeb Twojej firmy
Bez papierologii bez zbędnej papierologii

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Zamów bezpłatną wycenę

wypełnij formularz lub zadzwoń

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65
Gwarancja uzyskania certyfikatu

Metodyka wdrożenia

Poznaj naszą unikalną metodykę wdrożeń, która gwarantuje
pozytywną certyfikację.

1 Audyt
zakres audytu obejmuje:
 1. analizę organizacji, firm zewnętrznych – (dostawcy, odbiorcy, instytucje obsługujące), systemów zarządzania ISO, warunków prawnych i techniczno-organizacyjnych usług IT
 2. analizę procesów IT takich jak: planowanie i wdrażanie nowych lub zmienionych usług, zarządzanie poziomem usług, raportowanie usług, zarządzanie ciągłością i dostępnością usług, zarządzanie wydajnością, budżetowanie i księgowanie usług IT, zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzaniem relacjami z otoczeniem (klienci / dostawcy), zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zmianą, zarządzanie wersją
 3. weryfikacja mierników efektywności przebiegu procesów IT w organizacji
Krok 1: Audyt
2 Pierwsza faza
określenie procesu zarządzania poziomem usług. W trakcie tej fazy zostaną opracowane następujące produkty: katalog usług, analiza umów ( z klientami i dostawcami ) uwzględniając parametry SLA, sformalizowany proces zarządzania poziomem usług (SLM), umowy o usługi pomocnicze, polityka, raporty z usług
Krok 2: Pierwsza faza
3 Druga faza
wdrożenie procesów ISO/IEC 20000:
 1. zarządzanie finansowe dla usług IT – wprowadzenie polityki finansowej zarządzania usługami, która uwzględnia cele budżetowania i raportowania,
 2. zarządzanie ciągłością usług IT – zapewnienie uzgodnionej ciągłości i dostępności usług dla Klientów we wszystkich sytuacjach kryzysowych
 3. zarządzanie pojemnością – zapewnienie stałej wydajności usługodawcy na takim poziomie, aby mógł spełniać bieżące i przyszłe zapotrzebowania Klientów,
 4. zarządzanie dostępnością – zapewnienie usług IT w ramach zobowiązań przyjętych w SLA,
 5. zarządzanie bezpieczeństwem informacji – zapewnienie sprawnej i skutecznej ochrony informacji we wszystkich działaniach związanych z usługami,
 6. zarządzanie incydentem – przywrócenie jak najszybciej uzgodnionej usługi do działalności firmy,
 7. zarządzanie problemem – zminimalizowanie zaburzenia działalności firmy poprzez zidentyfikowanie i analizę przyczyny incydentów oraz doprowadzenie problemów do zamknięcia
 8. zarządzanie zmianą – uzyskanie pewności, że wszystkie zmiany są oceniane, zatwierdzane, wdrażane i sprawdzane w kontrolowany sposób,
 9. zarządzanie wersją – dostarczenie, rozprowadzenie i śledzenie jednej lub kilku zmian tworzących wydanie w środowisku produkcyjnym,
 10. zarządzanie konfiguracją – określenie i kontrolowanie komponentów usług i infrastruktury oraz zachowywanie dokładnej informacji o konfiguracji.
Krok 3: Druga faza
4 Szkolenia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu ISO/IEC 20000
 1. kontekst, cel i zakres ISO/IEC 20000
 2. struktura normy ISO/IEC 20000
 3. wdrożenie procesów IT w ramach ISO/IEC 20000
 4. testowanie i audytowanie procesów ISO/IEC 20000
Krok 4: Szkolenia
5 Przegląd systemu
przeprowadzimy audity wewnętrzne. Pomożemy w opracowaniu celów bezpieczeństwa informacji oraz w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.
Krok 5: Przegląd systemu
6 Głos doradczy
pomożemy w doborze jednostki certyfikującej oraz będziemy brali udział w procesie certyfikacji, jako głos doradczy.
Krok 6: Głos doradczy

Naszym klientom zapewniamy

Certyfikat
Gwarancję uzyskania certyfikatu
Procedury
Opracowanie przez konsultantów DJB wszystkich procedur i instrukcji
Zegar
Sprawne i szybkie wdrożenie
Certyfikat
Szkolenia (potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów)

Informacje o normie ISO 20000

Dla kogo?

Norma ISO 20000 została stworzona z myślą o wszelkich firmach i organizacjach (bez względu na ich wielkość, formę prawną czy branżę), których podstawą lub istotnym elementem działalności są usługi IT. Należą do nich podmioty, które:

 • świadczą (lub zamierzają świadczyć) usługi IT lub teleinformatyczne,
 • posiadają dział IT, będący ważnym elementem ich działalności,
 • korzystają outsourcingowych usług IT, co jest ważnym elementem ich działalności,
 • wymagają od wszystkich kontrahentów, aby w ramach współpracy przestrzegali spójnych zasad (np. bezpieczeństwa IT),
 • chcą podnosić jakość świadczonych usług poprzez sprawne procesy ich monitorowania,
 • potrzebują wykazać swoją zdolność do zapewnienia klientom usług zgodnych z najwyższymi, międzynarodowymi standardami.

Informacje o normie

Norma ISO 20000 (właściwie – ISO/IEC 20000, ponieważ jest zarazem normą Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej) to międzynarodowy standard zarządzania usługami informatycznymi. Została ona zbudowana w oparciu o bibliotekę ITIL – zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT, stosowany od 1989 roku. W znacznym stopniu opiera się także o normę BS 15000, który straciła ważność w połowie czerwca 2007 roku – w nowym standardzie dostosowano ją do układu innych międzynarodowych norm. ISO 20000 stanowi obecnie jedyny system „obowiązujący” w sferze zarządzania usługami informatycznymi. 

Standard ISO 20000 ma zastosowanie zarówno w odniesieniu do wewnętrznych działów IT, jak i outsourcingu usług informatycznych. Zawiera wytyczne dotyczące jakości zarządzania usługami IT oraz określa zintegrowany zbiór procesów, które są niezbędne, by taką jakość osiągnąć. Są wśród nich m.in. procedury dotyczące:

 • konfiguracji systemów IT,
 • zarządzania problemami,
 • współpracy z partnerami biznesowymi,
 • obsługi klientów.

IT jest obecnie kluczowym elementem funkcjonowania większości organizacji. Stanowi jednak niełatwy obszar zarządzania, choćby ze względu na ogromną dynamikę zmian związanych z postępem technologicznym. Sprostanie coraz większym wymaganiom, jakie stawia się usługom IT, a zarazem coraz liczniejszym zagrożeniom, z jakimi są one związane, to duże wyzwanie dla menadżerów działających w tym obszarze. Norma ISO 20000 jest dla nich niezwykle pomocnym narzędziem, którego skuteczność została potwierdzona w praktyce największych światowych przedsiębiorstw.

Korzyści z wdrożenia

Z wdrożenia normy ISO 20000 wynika szereg praktycznych korzyści, takich jak:

 • większe możliwości realizowania oczekiwań klientów,
 • wyższa produktywność działania spowodowana wdrożeniem procesów IT wspierających określone cele biznesowe,
 • ograniczenie kosztów związanych z procesami IT,
 • łatwiejsza komunikacja – tak wewnętrzna, jak z i partnerami – w związku z wprowadzeniem wystandaryzowanej terminologii,
 • stała kontrola nad procesami IT oraz możliwość ich ciągłego doskonalenia,
 • sprawne usuwanie wad w procesie zarządzania procesami IT.

Wdrożenie ISO 20000 to także istotny element strategii wizerunkowej. Jest koniecznością w przypadku każdego podmiotu, który chce cieszyć się renomą nowoczesnej firmy, działającej zgodnie z najwyższymi standardami usług IT. Niezależną, obiektywną ocenę jakości i skuteczności funkcjonowania w tym obszarze można uzyskać dzięki certyfikacji ISO 20000. Przekłada się to na:

 • przekonanie potencjalnych i aktualnych klientów o wysokiej jakości i wydajności świadczonych usług,
 • konkurencyjność firmy na rynku, np. większe szanse na wygranie przetargu (posiadanie certyfikatu ISO 20000 często jest wręcz warunkiem przystąpienia do przetargu),
 • możliwość współpracy z partnerami na światowych rynkach.

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych wdrożeniach ich uczestnicy

Philips
„ PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność zarekomendować usługi doradcze świadczone przez firm DJB Doradztwo Marcin Chorąży.

Prace realizowane przez DJB Doradztwo w pełni spełniły nasze oczekiwania jakościowe. Zostały one indywidualnie dopasowane do potrzeb i specyfiki naszej Organizacji oraz do określonych przez nas oczekiwań. Konsultant, jaki został dedykowany do projektu, wykazał się odpowiednimi kompetencjami oraz szeroką wiedzą w zakresie normy ISO 9001:2015, a także służył pomocą i radą, gdy tylko zaistniała taka potrzeba.”
PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - logo
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
W imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa rekomenduję DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako firmę przygotowującą do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Współpracę z firmą DJB Doradztwo rozpoczęliśmy w roku 2017 i kontynuujemy do dnia dzisiejszego. Przedmiotem współpracy były zagadnienia związane z wdrożeniem systemu. Konsultant współpracujący z naszym szpitalem wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, w sposób przystępny i ciekawy przekazał wiele cennych informacji dotyczących wymagań norm, ich zastosowania oraz zasad przeprowadzania procesu auditu wewnętrznego. W naszej ocenie firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży jest rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą w zakresie wdrażania systemu ISO 9001:2015.
Dyrektor W.S.S. im. M.Pirogowadr n med. Roman Bocian
CONTROL SYSTEM FMN - logo
CONTROL SYSTEM FMN Sp.z o.o. współpracowała z firmą DJB Doradztwo w zakresie kompleksowego dostosowania systemu ISO 9001:2009 do wymagań nowej normy ISO 9001:2015, DJB Doradztwo zobowiązał się do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, dzięki którym nasza firma mogła uzyskać certyfikat ISO 9001:2015 w szczególności: Pracownicy firmy DJB Doradztwo wykonali swoje zadania w sposób profesjonalny. Firmę cechuje terminowość oraz elastyczność w rozwiązywaniu problemów, a także poszanowanie interesów Zleceniodawcy.
DyrektorBożena Zawalska
Urząd Lotnictwa Cywilnego - logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego z największą przyjemnością pragnie polecić usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży w obszarze wdrażania nowej normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Wszystkie działania Konsultanta zostały indywidualnie dopasowane do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Konsultant wykazał się ogromną wiedzą dotyczącą systemu ISO 9001:2015, dzięki czemu podsunął nam wiele istotnych rozwiązań. Dokumeńtacja została opracowana w sposób staranny i rzetelny. Szkolenia, które zostały przeprowadzone w ramach wdrożenia, były ciekawe oraz pozwoliły nam na zagłębienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015.
Dyrektor biura dyrektora generalnegoMagdalena Kapuśniak