731 901 601

Certyfikat GPD Good Distribution Practice

Z naszą pomocą wdrożysz Certyfikat GPD

Certyfikat z gwarancją uzyskania certyfikatu
Czas w ekspresowym tempie
Puzzle dopasowaną do potrzeb Twojej firmy
Bez papierologii bez zbędnej papierologii

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Zamów bezpłatną wycenę

wypełnij formularz lub zadzwoń

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65
Gwarancja uzyskania certyfikatu

Metodyka wdrożenia

Poznaj naszą unikalną metodykę wdrożeń, która gwarantuje
pozytywną certyfikację.

1 Analiza Firmy
Wspólnie z Klientem zdefiniujemy istotne procesy oraz zbudujemy koncepcję Systemu Jakości zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
Krok 1: Analiza Firmy
2 Polityka Jakości
Wspólnie z klientem opracujemy politykę Jakości zgodną z działalnością Klienta oraz wymaganiami DPD.
Krok 2: Polityka Jakości
3 Analiza ryzyka
Opracujemy metodę szacowania ryzyka. Przeprowadzimy analizę ryzyka, które może zagrażać jakości produktu leczniczego.
Krok 3: Analiza ryzyka
4 Księga Jakości
Opracujemy Księgę Jakości w której będą zdefiniowane działania związane z wdrażanym Systemem Jakości.
Krok 4: Księga Jakości
5 Procedury procesowe
Omówimy i opracujemy procedury systemowe takie jak: nadzór nad dokumentami i zapisami, nadzór nad niezgodnością, audity wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 5: Procedury procesowe
6 Standardowe procedury operacyjne
Omówimy i opracujemy procedury odnoszące się do działalności firmy takie jak: współpraca w zakresie wstrzymania w obrocie produktu leczniczego, współpraca w zakresie wycofania z obrotu produktu leczniczego, współpraca w zakresie ochrony i postępowania z produktami sfałszowanymi, kwalifikacja dostawców, kwalifikacja odbiorców, transport produktów, monitorowanie warunków przewozu, utylizacja, zarządzanie reklamacjami. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 6: Standardowe procedury operacyjne
7 Procedury wspierające
Omówimy i opracujemy procedury wspierające takie jak: nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym, infrastruktura, postępowanie w przypadku awarii, szkolenia, kwalifikacja i walidacja. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 7: Procedury wspierające
8 Szkolenia
Przeprowadzimy szkolenia z wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dla pracowników Organizacji oraz szkolenia dla auditorów wewnętrznych.
Krok 8: Szkolenia
9 Przegląd systemu
Przeprowadzimy audity wewnętrzne. Pomożemy w opracowaniu celów jakości oraz w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.
Krok 9: Przegląd systemu
10 Głos doradczy
Pomożemy w doborze jednostki certyfikującej oraz będziemy brali udział w procesie certyfikacji.
Krok 10: Głos doradczy

Naszym klientom zapewniamy

Certyfikat
Gwarancję uzyskania certyfikatu
Procedury
Opracowanie przez konsultantów DJB wszystkich procedur i instrukcji
Zegar
Sprawne i szybkie wdrożenie
Certyfikat
Szkolenia (potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów)

Informacje o certyfikacie GPD

Dla kogo ?

Certyfikat GPD (ang. Good Distribution Practice) to dokument poświadczający spełnienie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dla firm działających w łańcuchu dostaw produktów leczniczych – od producenta leków, po apteki. O certyfikację GPD ubiegać się mogą takie przedsiębiorstwa zaangażowane w działalność branży farmaceutycznej, jak:

 • firmy transportowe (dotyczy transportu lądowego, śródlądowego, morskiego, lotniczego),
 • firmy spedycyjne i logistyczne (zajmujące się organizacją transportu),
 • firmy zajmujące się przeładunkiem i kompletacją wysyłek,
 • firmy realizujące usługi dystrybucyjne.

Wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej jest obowiązkiem, który firmy działające na obszarze UE w łańcuchu dostaw produktów leczniczych muszą spełnić na mocy przepisów unijnych z dnia 5 listopada 2013 roku. Wymagania DPD obowiązujące na terenie Polski precyzuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2016 roku. Realizacja tych wymogów podlega kontroli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Informacje o normie

Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem produktów leczniczych w procesie ich transportu i dystrybucji ma ogromne znaczenie z punktu widzenia użytkowników końcowych. Od tego, czy preparat pochodzi z legalnego źródła i czy w skomplikowanym (bo obejmującym wielu podwykonawców) procesie logistycznym nie utracił swoich pierwotnych właściwości, zależy zdrowie, a czasem nawet życie pacjentów. Dlatego producenci i hurtownie leków od firm uczestniczących w łańcuchu dostaw wymagają potwierdzenia spełnienia wymagań DPD.

Certyfikacja  GDP wiąże się z wdrożeniem procedur i wymagań zapewniających właściwy sposób postępowania z produktem leczniczym w łańcuchu dostaw od producenta do apteki. Uzyskanie certyfikatu GDP stanowi gwarancję, że dana firma jest przygotowana do bezpiecznego przewozu, a także przyjmowania, przechowywania, przepakowywania i wydawania leków.

Szczegółowe wymagania DPD dla firm działających w łańcuchu dostaw produktów leczniczych dotyczą:

 • opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością,
 • dokumentacji związanej z zarządzaniem jakością,
 • wewnętrznych kontroli jakości i bezpieczeństwa,
 • kwalifikacji personelu i podwykonawców,
 • utrzymania prawidłowego stanu technicznego i sanitarnego infrastruktury (pomieszczeń, sprzętu, środków transportu),
 • procedur dotyczących czynności operacyjnych (załadunku, transportu, rozładunku),
 • procedur obsługi reklamacji i zwrotów,
 • analizy ryzyka i procedur postępowania awaryjnego.

Korzyści z wdrożenia

W związku z obowiązującymi przepisami obecnie niemal wszystkie podmioty w branży farmaceutycznej wymagają od swoich dostawców posiadania certyfikatu GPD. Dlatego w praktyce otwiera on możliwość świadczenia usług transportowych dla branży farmaceutycznej. Certyfikacja GPD jest podstawą dobrej reputacji firmy, zwiększa jej przewagę konkurencyjną na rynku, stwarza szansę rozwoju i maksymalizacji zysków z działalności.

Certyfikacja GPD nie jest wyłącznie kwestią formalną. Wdrożenie zasad  Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej realnie wpływa na funkcjonowanie firmy:

 • pozwala na zachowanie najwyższej jakości dostarczanych produktów,
 • umożliwia utrzymanie stałego nadzoru nad zachodzącymi w firmie procesami,
 • oznacza podniesienie kwalifikacji pracowników, lepszą organizację ich pracy i jasne określenie zakresów obowiązków,
 • służy podniesieniu efektywności działalności i ograniczeniu jej kosztów.

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych wdrożeniach ich uczestnicy

Philips
„ PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność zarekomendować usługi doradcze świadczone przez firm DJB Doradztwo Marcin Chorąży.

Prace realizowane przez DJB Doradztwo w pełni spełniły nasze oczekiwania jakościowe. Zostały one indywidualnie dopasowane do potrzeb i specyfiki naszej Organizacji oraz do określonych przez nas oczekiwań. Konsultant, jaki został dedykowany do projektu, wykazał się odpowiednimi kompetencjami oraz szeroką wiedzą w zakresie normy ISO 9001:2015, a także służył pomocą i radą, gdy tylko zaistniała taka potrzeba.”
PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - logo
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
W imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa rekomenduję DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako firmę przygotowującą do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Współpracę z firmą DJB Doradztwo rozpoczęliśmy w roku 2017 i kontynuujemy do dnia dzisiejszego. Przedmiotem współpracy były zagadnienia związane z wdrożeniem systemu. Konsultant współpracujący z naszym szpitalem wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, w sposób przystępny i ciekawy przekazał wiele cennych informacji dotyczących wymagań norm, ich zastosowania oraz zasad przeprowadzania procesu auditu wewnętrznego. W naszej ocenie firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży jest rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą w zakresie wdrażania systemu ISO 9001:2015.
Dyrektor W.S.S. im. M.Pirogowadr n med. Roman Bocian
CONTROL SYSTEM FMN - logo
CONTROL SYSTEM FMN Sp.z o.o. współpracowała z firmą DJB Doradztwo w zakresie kompleksowego dostosowania systemu ISO 9001:2009 do wymagań nowej normy ISO 9001:2015, DJB Doradztwo zobowiązał się do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, dzięki którym nasza firma mogła uzyskać certyfikat ISO 9001:2015 w szczególności: Pracownicy firmy DJB Doradztwo wykonali swoje zadania w sposób profesjonalny. Firmę cechuje terminowość oraz elastyczność w rozwiązywaniu problemów, a także poszanowanie interesów Zleceniodawcy.
DyrektorBożena Zawalska
Urząd Lotnictwa Cywilnego - logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego z największą przyjemnością pragnie polecić usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży w obszarze wdrażania nowej normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Wszystkie działania Konsultanta zostały indywidualnie dopasowane do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Konsultant wykazał się ogromną wiedzą dotyczącą systemu ISO 9001:2015, dzięki czemu podsunął nam wiele istotnych rozwiązań. Dokumeńtacja została opracowana w sposób staranny i rzetelny. Szkolenia, które zostały przeprowadzone w ramach wdrożenia, były ciekawe oraz pozwoliły nam na zagłębienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015.
Dyrektor biura dyrektora generalnegoMagdalena Kapuśniak