731 901 601

REDcert / ISCC System Certyfikacji Produkcji Biomasy i Biopaliw

Z naszą pomocą wdrożysz REDcert / ISCC

Certyfikat z gwarancją uzyskania certyfikatu
Czas w ekspresowym tempie
Puzzle dopasowaną do potrzeb Twojej firmy
Bez papierologii bez zbędnej papierologii

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Zamów bezpłatną wycenę

wypełnij formularz lub zadzwoń

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65
Gwarancja uzyskania certyfikatu

Naszym klientom zapewniamy

Certyfikat
Gwarancję uzyskania certyfikatu
Procedury
Opracowanie przez konsultantów DJB wszystkich procedur i instrukcji
Zegar
Sprawne i szybkie wdrożenie
Certyfikat
Szkolenia (potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów)

Informacje o normie REDcert / ISCC

Dla kogo?

REDcert oraz ISCC to dwa systemy certyfikacji zrównoważonego wytwarzania biomasy (np. lnu, kukurydzy) i biopaliw (np. olejów roślinnych, etanolu). Skierowane zostały do wszystkich uczestników łańcucha produkcji, od pozyskiwania surowców, poprzez ich przetwórstwo, po wprowadzanie gotowego wyrobu na rynek. Wśród podmiotów, których dotyczy REDcert / ISCC, znajdują się:

 • gospodarstwa, w których pozyskuje się z surowce przeznaczane na cele paliwowe,
 • punkty skupu i magazynowania wyżej wymienionych surowców,
 • zakłady przetwórstwa surowców przeznaczonych na biopaliwa,
 • producenci energii wytwarzanej z biopaliw,
 • firmy zajmujące się handlem i dystrybucją biomas lub biopaliw.

Informacje o normie

Produkcja energii z biopaliw (pozyskiwanych z biomasy) to nowoczesna tendencja w rozwoju gospodarczym, wynikająca z troski o środowisko naturalne i służąca ochronie jego nieodnawialnych zasobów. W związku z tym słusznym trendem konieczne stało się określenie takich standardów i procedur dla całego procesu produkcji i dystrybucji biomasy i biopaliw, które pozwalają na prowadzenie działalności zrównoważonej ekologicznie, zgodnej z prawami zaangażowanych w nią pracowników.

REDcert (ang. Renewable Energy Directive Certification) i ISCC (ang. International Sustainability and Carbon Certification) to dwa spośród najbardziej popularnych na polskim rynku systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy i biopaliw. REDcert oparty jest na Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED). Stanowi standard certyfikacji łańcucha produkcji biopaliw i biomasy na terenie Unii Europejskiej. ISCC spełnia wszystkie wymogi dyrektywy 2009/28/WE, ale ma zasięg globalny (honorowany jest na całym świecie).

Systemy REDcert i ISCC opierają się na następujących zasadach:

 • biomasa nie może pochodzić z bioróżnorodnych gruntów,
 • produkcja biomasy musi odbywać się w zgodzie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej – stosowaniem dobrych praktyk rolniczych, ochroną gleb, wód, powietrza,
 • pracownicy uczestniczący w produkcji biomasy i biopaliw muszą być odpowiednio wyszkoleni i zabezpieczeni przed ewentualnymi zagrożeniami,
 • w przedsiębiorstwie muszą zostać wdrożone dobre praktyki zarządzania, 
 • produkcja biomasy i biopaliw musi być zgodna z prawami człowieka, prawem pracy i prawem rolnym, a także prawem lokalnym, państwowym oraz umowami międzynarodowymi.

Korzyści z wdrożenia

Posiadanie certyfikatu REDcert lub ISCC to obecnie kluczowy warunek udziału w łańcuchu produkcji biomasy na cele energetyczne oraz wytwarzania i dostarczania biopaliw. Stanowi potwierdzenie spełnienia wymogów prawnych dotyczących zasad zrównoważonej produkcji oraz zrównoważonego rozwoju społecznego. Dla potencjalnych klientów certyfikaty REDcert i ISCC to niezbity dowód, że firma przestrzega najwyższych standardów, w związku z czym jest w stanie dostarczyć najwyższej jakości produkt.

Wdrażając system REDcert lub ISCC, przedsiębiorstwo osiąga takie cele, jak: 

 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
 • racjonalna gospodarka gruntowa,
 • ochrona naturalnej biosfery,
 • ochrona praw człowieka i pracownika,
 • bezpieczeństwo działalności.

Firma, która uzyska certyfikat REDcert lub ISCC, buduje wizerunek przedsiębiorstwa zaangażowanego w ochronę środowiska. Daje jej to szersze możliwości rozwoju, przewagę konkurencyjną na rynku krajowym oraz możliwość działania na rynkach międzynarodowych. 

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych wdrożeniach ich uczestnicy

Philips
„ PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność zarekomendować usługi doradcze świadczone przez firm DJB Doradztwo Marcin Chorąży.

Prace realizowane przez DJB Doradztwo w pełni spełniły nasze oczekiwania jakościowe. Zostały one indywidualnie dopasowane do potrzeb i specyfiki naszej Organizacji oraz do określonych przez nas oczekiwań. Konsultant, jaki został dedykowany do projektu, wykazał się odpowiednimi kompetencjami oraz szeroką wiedzą w zakresie normy ISO 9001:2015, a także służył pomocą i radą, gdy tylko zaistniała taka potrzeba.”
PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - logo
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
W imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa rekomenduję DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako firmę przygotowującą do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Współpracę z firmą DJB Doradztwo rozpoczęliśmy w roku 2017 i kontynuujemy do dnia dzisiejszego. Przedmiotem współpracy były zagadnienia związane z wdrożeniem systemu. Konsultant współpracujący z naszym szpitalem wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, w sposób przystępny i ciekawy przekazał wiele cennych informacji dotyczących wymagań norm, ich zastosowania oraz zasad przeprowadzania procesu auditu wewnętrznego. W naszej ocenie firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży jest rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą w zakresie wdrażania systemu ISO 9001:2015.
Dyrektor W.S.S. im. M.Pirogowadr n med. Roman Bocian
CONTROL SYSTEM FMN - logo
CONTROL SYSTEM FMN Sp.z o.o. współpracowała z firmą DJB Doradztwo w zakresie kompleksowego dostosowania systemu ISO 9001:2009 do wymagań nowej normy ISO 9001:2015, DJB Doradztwo zobowiązał się do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, dzięki którym nasza firma mogła uzyskać certyfikat ISO 9001:2015 w szczególności: Pracownicy firmy DJB Doradztwo wykonali swoje zadania w sposób profesjonalny. Firmę cechuje terminowość oraz elastyczność w rozwiązywaniu problemów, a także poszanowanie interesów Zleceniodawcy.
DyrektorBożena Zawalska
Urząd Lotnictwa Cywilnego - logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego z największą przyjemnością pragnie polecić usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży w obszarze wdrażania nowej normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Wszystkie działania Konsultanta zostały indywidualnie dopasowane do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Konsultant wykazał się ogromną wiedzą dotyczącą systemu ISO 9001:2015, dzięki czemu podsunął nam wiele istotnych rozwiązań. Dokumeńtacja została opracowana w sposób staranny i rzetelny. Szkolenia, które zostały przeprowadzone w ramach wdrożenia, były ciekawe oraz pozwoliły nam na zagłębienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015.
Dyrektor biura dyrektora generalnegoMagdalena Kapuśniak