731 901 601

BRC Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności

Z naszą pomocą wdrożysz BRC

Certyfikat z gwarancją uzyskania certyfikatu
Czas w ekspresowym tempie
Puzzle dopasowaną do potrzeb Twojej firmy
Bez papierologii bez zbędnej papierologii

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Zamów bezpłatną wycenę

wypełnij formularz lub zadzwoń

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65
Gwarancja uzyskania certyfikatu

Metodyka wdrożenia

Poznaj naszą unikalną metodykę wdrożeń, która gwarantuje
pozytywną certyfikację.

1 Analiza Firmy
Wspólnie z Klientem zdefiniujemy istotne procesy oraz zbudujemy koncepcję Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w oparciu o standard IFS FOOD.
Krok 1: Analiza Firmy
2 Polityka Bezpieczeństwa Żywności
Wspólnie z klientem opracujemy politykę bezpieczeństwa żywności zgodną z działalnością Klienta oraz pomożemy w opracowaniu schematu organizacyjnego.
Krok 2: Polityka Bezpieczeństwa Żywności
3 Wymagania prawne
Opracujemy procedurę monitorowania prawodawstwa, opracujemy wykaz aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz wymagań związanych z działalnością klienta. Przeprowadzimy ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi.
Krok 3: Wymagania prawne
4 Procedury systemowe
Omówimy i opracujemy procedur systemowe takie jak: Nadzór nad dokumentami i zapisami, Nadzór nad niezgodnościami, Audity wewnętrzne, Działania korygujące, Przegląd zarządzania, Food Fraud – obrona żywności, Food defense – obrona zakładu. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 4: Procedury systemowe
5 Procedury procesowe
Omówimy i opracujemy procedury procesów wspierających procesy główne związane z produkcją spożywczą takie jak: Umowy i kontakt z Klientem, Nadzór nad dostawcami, Projektowanie nowego wyrobu (jeśli dotyczy), Przyjęcie towaru, Magazynowanie, Produkcja, Kontrola procesu i wyrobu, Plan badań, Wydanie towaru, Transport i dystrybucja (jeśli dotyczy), Znakowanie, Gotowość i zapobieganie awariom, Wycofanie towaru z rynku, Identyfikowalność, Komunikacja, Reklamacje, Szkolenia, Zarządzanie alergenami, Zarządzanie GMO, Zarządzanie specyfikacjami. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 5: Procedury procesowe
6 Instrukcje i procedury pomocnicze
Omówimy i opracujemy instrukcje i procedury pomocnicze takie jak: Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym, Infrastruktura (budynki, pomieszczenia, maszyny i urządzenia), Higiena personelu, Higiena gości, Utrzymanie czystości w zakładzie, Nadzór nad wodą, odpadami, ściekami, Nadzór nad szkodnikami, Kontrola ciał obcych i inne. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 6: Instrukcje i procedury pomocnicze
7 Analiza zagrożeń – Plan HACCP
Przeprowadzimy mapowanie procesu produkcyjnego, przygotujemy schemat technologiczny wraz z analizą zagrożeń i wyznaczeniem CCP. Przygotujemy procedury monitorowania CCP.
Krok 7: Analiza zagrożeń – Plan HACCP
8 Plan zakładu
Pomożemy w naniesieniu na plan zakładu dróg technologicznych, tj.: przepływu surowca, półproduktów, wyrobów gotowych, odpadów, wody, rework'u, pracowników z naniesionymi pomieszczeniami socjalnymi, sanitarnymi i miejscami poboru prób wody.
Krok 8: Plan zakładu
9 Szkolenia
Przeprowadzimy szkolenia z wymagań standardu BRC FOOD dla pracowników Organizacji oraz szkolenia dla auditorów wewnętrznych i szkoleniem z kodeksu GMP/GHP.
Przeprowadzenie szkolenia dla kierowników komórek pt.:
- Wymagania normy BRC FOOD
- Procedury i instrukcje wdrożonego w organizacji Systemu jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych
Krok 9: Szkolenia
10 Przegląd systemu
Przeprowadzimy audity wewnętrzne. Pomożemy w opracowaniu celów bezpieczeństwa żywności oraz w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.
Krok 10: Przegląd systemu
11 Usługi dodatkowe
Przeprowadzimy audity wewnętrzne. Pomożemy w opracowaniu celów bezpieczeństwa żywności oraz w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.
Krok 11: Usługi dodatkowe
12 Głos doradczy
Pomożemy w doborze jednostki certyfikującej oraz będziemy brali udział w procesie certyfikacji.
Krok 12: Głos doradczy

Naszym klientom zapewniamy

Certyfikat
Gwarancję uzyskania certyfikatu
Procedury
Opracowanie przez konsultantów DJB wszystkich procedur i instrukcji
Zegar
Sprawne i szybkie wdrożenie
Certyfikat
Szkolenia (potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów)

Informacje o BRC

Co to jest?

BRC Global Standard Food to międzynarodowa norma dotycząca Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Norma ta zawiera wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności, jak i wymagania jakościowe, które powinny być spełnione przez branże spożywcze pragnące uzyskać certyfikat BRC. System BRC zobowiązuje Organizację do wdrożenia takich systemów jak: HACCP, GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), GHP (Dobra Praktyka Higieniczna).  Spełnienie wytycznych zawartych w BRC pomaga stworzyć skuteczny System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Certyfikat BRC jest uznawany przez GFSI (ang. Global Food Safety Initiative), co daje szanse na poszerzenie bazy kontaktów biznesowych. Wiele firm z branży spożywczej wymaga od swoich dostawców certyfikatu uznawanego przez GFSI. Posiadanie certyfikatu BRC to pokazanie klientom, że Organizacja dokłada wszelkich starań, aby produkowana i dostarczana żywność była bezpieczna i spełniała rygorystyczne wymagania oraz kryteria wysokiej jakości. 

Istnieją różne rodzaje systemu BRC, które odzwierciedlają charakter działalności danej firmy. 

Do rodziny systemu BRC należą:

BRC FOOD – standard zawierający wymagania dla producentów markowych produktów detalicznych (produkty podstawowe), żywności przetworzonej lub żywności i składników wykorzystywanych w innych sektorach przemysłu spożywczego. Certyfikacji podlegają jedynie te produkty, które powstały i są magazynowanie na terenie zakładu produkcyjnego.

Obecnie obowiązującą wersją BRC FOOD jest wersja standardu 9.

BRC IOP (BRC P&PM)  (Packaging and Packaging Materials) – to rozszerzenie podstawowego standardu BRC. Określa techniczne wymagania jakie powinny spełniać te przedsiębiorstwa, których działalność opiera się na produkcji lub dostarczaniu opakowań, przeznaczonych przede wszystkim dla produktów żywnościowych. Zgodność z wymaganiami BRC IOP gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo wytwarzanych opakowań oraz umożliwia spełnienie wymagań prawnych i higienicznych z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Obecnie obowiązującą wersją BRC IOP ( P&PM) jest wersja standardu 6.

BRC CP (Consumer Products) – to standard BRC skierowany do przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją wyrobów typu „non-food”, czyli produktów „nieżywnościowych”, przeznaczonych bezpośrednio dla ostatecznego konsumenta. Do artykułów określanych jako „non food” między innymi można zaliczyć: kosmetyki, tekstylia, szkło, chemię domową, ubrania, naczynia kuchenne, urządzenia AGD, itp.

Obecnie obowiązującą wersją BRC CP jest wersja standardu 4.

BRC Agents & Brokers  – to standard, który przeznaczony jest dla firm świadczących usługi zakupów, transportu lub dystrybucji produktów w łańcuchu dostaw. Agenci i brokerzy także mają wpływ na bezpieczeństwo produktów oferowanych przez dostawców.

Obecnie obowiązującą wersją BRC Agents & Brokers jest wersja standardu 3.

BRC Storage & Distribution – standard określa najlepsze praktyki w magazynowaniu i dystrybucji produktów. Celem standardu jest zapewnienie efektywnego i bezpiecznego łańcucha logistycznego.  

Obecnie obowiązującą wersją BRC Storage & Distribution jest wersja standardu 4.

Dla kogo?

System BRC jest skierowany dla każdej Organizacji, która prowadzi działalność w branży spożywczej.  

Korzyści

  • Zwiększenie satysfakcji klienta;
  • Pozyskanie nowych klientów (wiele Organizacji współpracuje wyłącznie z firmami posiadającymi certyfikaty uznawane przez GFSI); 
  • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa klientów, dostawców oraz konsumentów;
  • Stosowanie najlepszych praktyk w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności;
  • Skuteczne monitorowanie i doskonalenie  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności;
  • Spełnienie prawnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności; 
  • Zmniejszenie ryzyka nałożenia kar z powodu niespełnienia wymagań; 

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych wdrożeniach ich uczestnicy

DEGAFOL
„Z przyjemnością informujemy, że w roku 2017 współpracowaliśmy z Firmą DJB Doradztwo Marcin Chorąży w zakresie wdrażania systemu bezpieczeństwa żywności BRC. W efekcie Nasza Spółka uzyskała certyfikat, dzięki któremu zwiększyła swoją konkurencyjność na rynku. Polecamy Firmę DJB Doradztwo, jako profesjonalną i rzetelnie realizującą wszystkie prace terminowo. W/w Firma cechuje się dużą elastycznością wobec oczekiwań swoich Klientów.”
DEGAFOL
FRUCTONATURA
„Firma Fructonatura sp. z o.o. chce wyrazić swoje ogromne zadowolenie ze współpracy z firmą DJB Doradztwo Marcin Chorąży, która wdrożyła u nas System BRC FOOD. Prace wykonano zgodnie z terminami zawartymi w umowie. Pracownicy firmy DJB Doradztwo na każdym etapie prac służyli swoją radą i pomocą. Konsultanci byli dobrze przygotowani do wszelkich zadań związanych z wdrożeniem Systemu BRC FOOD.

Wybierając firmę DJB Doradztwo do prac związanych z wdrażaniem Systemów ISO dokonujecie Państwo właściwego wyboru!”
FRUCTONATURAAgnieszka Konarzewska-Kempisty
Prezes Zarządu
SARANTIS POLSKA
„Składam serdeczne podziękowanie za profesjonalną pomoc przy wdrożeniu standardu jakości BRC CP — Global Standard for Consumer Products Personal Care and Household, która zaowocowała uzyskaniem certyfikatu przez nasz zakład produkcyjny.

Szkolenia i konsultacje zostały bardzo dobrze dostosowane do naszych potrzeb. Otrzymaliśmy w ich trakcie bogatą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.”
SARANTIS POLSKAMarzena Żubryd
Menedżer ds. Jakości
STELLA PACK S.A.
„DJB Doradztwo Marcin Chorąży to firma z bogatym i wieloletnim doświadczeniem, profesjonalny i rzetelny partner podczas wdrażania systemów BRC IOP oraz ISO 9001:2015.

Dotychczasowa współpraca z firmą DJB Doradztwo pozwala nam na rekomendację jej usług nie tylko w zakresie prac wdrożeniowych, ale także wszelkich usług konsultacyjnych, związanych z systemem zarządzania jakością i globalnym standardem bezpieczeństwa żywności.”
STELLA PACK S.A.