731 901 601

Szkolenie Pełnomocnik ds. ISO 45001:2018

Szkolenie dedykowane – szkolenie „szyte na miarę” dostosowane do potrzeb Twojej firmy

Cel szkolenia: Uzyskanie wiedzy na temat obowiązków pełnionych przez Pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018.

Dla kogo: Osoby, które pracują jako Pełnomocnik ds. ISO 45001:2018 i chcą pogłębić swoją wiedzę. Osoby, które będą wykonywać obowiązki Pełnomocnika i chcą zdobyć niezbędne kompetencje umożliwiające zarządzaniem systemem ISO 45001:2018.

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Wypełnij formularz lub zadzwoń
787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Program szkolenia

I. Informacje wstępne

 1. Wprowadzenie
  • Omówienie cyklu PDCA oraz jego zastosowanie w systemie zarządzania BHP
 2. Główne obowiązki Pełnomocnika Systemu Zarządzania BHP ISO 45001:2018
 3. Dodatkowe obowiązki Pełnomocnika Systemu Zarządzania BHP ISO 45001:2018

II. Obowiązki Pełnomocnika Systemu Zarządzania BHP – część I

 1. Kontekst Organizacji
  • Identyfikacja i określenie czynników wewnętrznych
  • Identyfikacja i określenie czynników zewnętrznych
  • Identyfikacja i określenie potrzeb i wymagań zainteresowanych stron
  • Ustalenie zakresu systemu zarządzania BHP w organizacji
  • Budowa systemu zarządzania w oparciu o wymagania normy ISO 45001:2018:
   Ustalenie procesów BHP
 2. Przywództwo
  • Budowanie Polityki BHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018
  • Opracowanie struktury organizacyjnej oraz wyznaczenie ról odpowiedzialności i uprawnień w organizacji

PRZERWA

III. Obowiązki Pełnomocnika Systemu Zarządzania BHP – część II

 1. Planowanie
  • Identyfikowanie zagrożeń BHP oraz możliwości rozwoju systemu zarządzania BHP
  • Prowadzenie analizy ryzyk i szans
  • Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • Identyfikacja zobowiązań zgodności
  • Ustalenie celów BHP
 2. Wsparcie
  • Rodzaje zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sytemu zarządzania BHP, sposób identyfikacji zasobów oraz zapewnienie zasobów
  • Określenie kompetencji pracowników oraz zapewnienie kompetencji pracowników w systemie zarządzania BHP
  • Budowanie świadomości pracowników w systemie zarządzania BHP
  • Prowadzenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w systemie zarządzania BHP
  • Prowadzenie nadzoru nad udokumentowaną informacją

PRZERWA

IV. Obowiązki Pełnomocnika Systemu Zarządzania BHP – część III

 1. Działania operacyjne
  • Określanie sposobu nadzoru i monitorowania działań BHP
  • Rodzaje monitorowania działań BHP
  • Określanie kryteriów operacyjnych dla działań BHP
  • Zarządzania zmianą w systemie zarządzania BHP
  • Prowadzanie nadzoru nad podwykonawcami i dostawcami w systemie zarządzania BHP
  • Identyfikacja potencjalnych sytuacji awaryjnych
  • Przygotowanie na wypadek wystąpienia potencjalnych sytuacji awaryjnych
 2. Ocena efektów działalności
  • Prowadzenie oceny zgodności z zobowiązaniami zgodności
  • Organizacja auditów wewnętrznych
  • Przygotowanie przeglądu zarządzania
 3. Doskonalenie
  • Niezgodności w systemie zarządzania BHP
  • Incydenty w systemie zarządzania BHP
  • Prowadzenie działań w przypadku wystąpienia incydentów
  • Prowadzenie działań korygujących

PRZERWA

V. Podsumowanie szkolenia

 • Pytania uczestników
 • Dyskusja
Kontakt
Chcesz zmodyfikować to szkolenie ?
Skontaktuj się z nami a my dostosujemy je
do potrzeb Twojej firmy.

lub zadzwoń:

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Korzyści z udziału w szkoleniu dedykowanym

Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny certyfikat potwierdzający możliwość objęcia stanowiska Pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018.

Kartka i długopis

Każdy program szkolenia może zostać opracowany według potrzeb i specyfiki Twojej firmy, a szkolenie może być prowadzone w oparciu o funkcjonujący już w firmie system zarządzania.

Rozmowa

Po szkoleniu nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji – odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

Szkolenie

Program szkolenia został opracowany na podstawie 21 letniego doświadczenia firmy DJB Doradztwo i łączy w sobie wiedzę teoretyczną oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania.

Czas

Masz wpływ na miejsce, czas i termin szkolenia – możesz wydłużyć lub skrócić szkolenie tak, aby nie zakłóciło obowiązków Twoich pracowników.

Nauka

Umożliwimy Twoim pracownikom zdobycie wiedzy i kwalifikacji, umożliwiających prawidłowe prowadzenie dokumentacji ISO 45001:2018.

Szkolenia

Szkolenie to pozwoli Ci prawidłowo interpretować wymagania normy ISO 45001:2018, umieć je zastosować w organizacji oraz planować i organizować system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji.

Człowiek

Trenerzy DJB Doradztwo to wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu normy ISO 45001:2018 oraz sprawowaniu funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018.

Wiedza

Dzięki szkoleniu możesz lepiej zrozumieć rolę Pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i przygotować się do sprawowania tej funkcji.

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych szkoleniach ich uczestnicy

Philips - logo
„ PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność zarekomendować usługi doradcze świadczone przez firm DJB Doradztwo Marcin Chorąży.

Prace realizowane przez DJB Doradztwo w pełni spełniły nasze oczekiwania jakościowe. Zostały one indywidualnie dopasowane do potrzeb i specyfiki naszej Organizacji oraz do określonych przez nas oczekiwań. Konsultant, jaki został dedykowany do projektu, wykazał się odpowiednimi kompetencjami oraz szeroką wiedzą w zakresie normy ISO 9001:2015, a także służył pomocą i radą, gdy tylko zaistniała taka potrzeba.”
PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - logo
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
W imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa rekomenduję DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako firmę przygotowującą do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Współpracę z firmą DJB Doradztwo rozpoczęliśmy w roku 2017 i kontynuujemy do dnia dzisiejszego. Przedmiotem współpracy były zagadnienia związane z wdrożeniem systemu. Konsultant współpracujący z naszym szpitalem wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, w sposób przystępny i ciekawy przekazał wiele cennych informacji dotyczących wymagań norm, ich zastosowania oraz zasad przeprowadzania procesu auditu wewnętrznego. W naszej ocenie firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży jest rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą w zakresie wdrażania systemu ISO 9001:2015.
Dyrektor W.S.S. im. M.Pirogowa dr n med. Roman Bocian
CONTROL SYSTEM FMN - logo
CONTROL SYSTEM FMN Sp.z o.o. współpracowała z firmą DJB Doradztwo w zakresie kompleksowego dostosowania systemu ISO 9001:2009 do wymagań nowej normy ISO 9001:2015, DJB Doradztwo zobowiązał się do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, dzięki którym nasza firma mogła uzyskać certyfikat ISO 9001:2015 w szczególności: Pracownicy firmy DJB Doradztwo wykonali swoje zadania w sposób profesjonalny. Firmę cechuje terminowość oraz elastyczność w rozwiązywaniu problemów, a także poszanowanie interesów Zleceniodawcy.
Dyrektor Bożena Zawalska
Urząd Lotnictwa Cywilnego - logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego z największą przyjemnością pragnie polecić usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży w obszarze wdrażania nowej normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Wszystkie działania Konsultanta zostały indywidualnie dopasowane do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Konsultant wykazał się ogromną wiedzą dotyczącą systemu ISO 9001:2015, dzięki czemu podsunął nam wiele istotnych rozwiązań. Dokumeńtacja została opracowana w sposób staranny i rzetelny. Szkolenia, które zostały przeprowadzone w ramach wdrożenia, były ciekawe oraz pozwoliły nam na zagłębienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015.
Dyrektor biura dyrektora generalnego Magdalena Kapuśniak