731 901 601

Szkolenie Pełnomocnik ds. DPD dla hurtowni

Szkolenie dedykowane – szkolenie „szyte na miarę” dostosowane do potrzeb Twojej firmy

Cel szkolenia: Uzyskanie wiedzy na temat obowiązków pełnionych przez Pełnomocnika ds. systemu zarządzania według Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej DPD.

Dla kogo: Osoby, które pracują jako Pełnomocnik ds. DPD i chcą pogłębić swoją wiedzę. Osoby, które będą wykonywać obowiązki Pełnomocnika i chcą zdobyć niezbędne kompetencje umożliwiające zarządzaniem systemem według Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej DPD.

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Wypełnij formularz lub zadzwoń
787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Program szkolenia

Szkolenie Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością według Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej DPD

I. Informacje wstępne

 1. Wprowadzenie- wymagania ogólne, terminy i definicje

II. Obowiązki Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością DPD – część I

 1. Zarządzanie jakością
  • Określenie zakresu, procesów i procedur Systemu Jakości
  • Ustalenie zarządzania działaniami zlecanymi podmiotom zewnętrznym
  • Przygotowanie przeglądu zarządczego i monitorowanie Systemu Jakości
  • Prowadzenie procesu zarządzania ryzykiem w zakresie jakości
 2. Personel
  • Wymagania dotyczące wyznaczenia Osoby Odpowiedzialnej
  • Wymagania dotyczące innego personelu
  • Prowadzenie procesu szkoleń
  • Określenie wymagań dotyczących higieny

PRZERWA

III. Obowiązki Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością DPD – część II

 1. Pomieszczenia i sprzęt
  • Zapewnienie odpowiednich warunków pomieszczeń
  • Nadzór nad kontrolą temperatury i otoczenia
  • Nadzór nad sprzętem
  • Nadzór nad systemami skomputeryzowanymi
  • Nadzór nad procesem kwalifikacji i walidacji
 2. Dokumentacja
  • Prowadzenie nadzoru nad dokumentami i zapisami
 3. Czynności
  • Prowadzenie kwalifikacji dostawców
  • Prowadzenie kwalifikacji odbiorców
  • Nadzór nad procesem przyjmowania produktów leczniczych
  • Nadzorowanie przechowywania
  • Nadzór nad procesem niszczenia produktów leczniczych
  • Nadzór nad procesem kompletowania dostaw
  • Nadzór nad procesem dostaw
  • Nadzór nad eksportem do państw trzecich
 4. Reklamacje, zwroty, podejrzenia sfałszowania produktów leczniczych, wstrzymanie i wycofanie produktów leczniczych
  • Prowadzenie procesu reklamacji
  • Prowadzenie procesu zwrotu produktów leczniczych
  • Prowadzenie procesu sfałszowanych produktów leczniczych
  • Prowadzenie procesu wycofania lub wstrzymania produktów leczniczych
 5. Działania zlecane podmiotom zewnętrznym
  • Obowiązki zleceniodawcy
  • Nadzór nad zleceniobiorcą

PRZERWA

IV. Obowiązki Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością DPD – część III

 1. Kontrole wewnętrzne
  • Prowadzenie kontroli wewnętrznych
 2. Transport
  • Nadzór nad procesem transportu
  • Wymagania dotyczące kontenerów, pakowania i etykietowania
  • Wymagania dotyczące produktów leczniczych wymagających specjalnych warunków
 3. Szczególne warunki dotyczące pośredników w obrocie produktami leczniczymi
  • Nadzór nad pośrednikiem

PRZERWA

V. Podsumowanie szkolenia

 • Pytania uczestników
 • Dyskusja
Kontakt
Chcesz zmodyfikować to szkolenie ?
Skontaktuj się z nami a my dostosujemy je
do potrzeb Twojej firmy.

lub zadzwoń:

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Korzyści z udziału w szkoleniu dedykowanym

Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny certyfikat potwierdzający możliwość objęcia stanowiska Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością według Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej DPD.

Kartka i długopis

Każdy program szkolenia może zostać opracowany według potrzeb i specyfiki Twojej firmy, a szkolenie może być prowadzone w oparciu o funkcjonujący już w firmie system zarządzania.

Rozmowa

Po szkoleniu nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji – odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

Szkolenie

Program szkolenia został opracowany na podstawie 21 letniego doświadczenia firmy DJB Doradztwo i łączy w sobie wiedzę teoretyczną oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania.

Czas

Masz wpływ na miejsce, czas i termin szkolenia – możesz wydłużyć lub skrócić szkolenie tak, aby nie zakłóciło obowiązków Twoich pracowników.

Nauka

Umożliwimy Twoim pracownikom zdobycie wiedzy i kwalifikacji, umożliwiających prawidłowe prowadzenie dokumentacji DPD.

Szkolenia

Szkolenie to pozwoli Ci prawidłowo interpretować wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej DPD, umieć je zastosować w organizacji oraz planować i organizować system zarządzania jakością według Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej DPD w organizacji.

Człowiek

Trenerzy DJB Doradztwo to wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej DPD oraz sprawowaniu funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością według Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej DPD.

Wiedza

Dzięki szkoleniu możesz lepiej zrozumieć rolę Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością według Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej DPD i przygotować się do sprawowania tej funkcji.

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych szkoleniach ich uczestnicy

Philips - logo
„ PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność zarekomendować usługi doradcze świadczone przez firm DJB Doradztwo Marcin Chorąży.

Prace realizowane przez DJB Doradztwo w pełni spełniły nasze oczekiwania jakościowe. Zostały one indywidualnie dopasowane do potrzeb i specyfiki naszej Organizacji oraz do określonych przez nas oczekiwań. Konsultant, jaki został dedykowany do projektu, wykazał się odpowiednimi kompetencjami oraz szeroką wiedzą w zakresie normy ISO 9001:2015, a także służył pomocą i radą, gdy tylko zaistniała taka potrzeba.”
PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - logo
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
W imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa rekomenduję DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako firmę przygotowującą do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Współpracę z firmą DJB Doradztwo rozpoczęliśmy w roku 2017 i kontynuujemy do dnia dzisiejszego. Przedmiotem współpracy były zagadnienia związane z wdrożeniem systemu. Konsultant współpracujący z naszym szpitalem wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, w sposób przystępny i ciekawy przekazał wiele cennych informacji dotyczących wymagań norm, ich zastosowania oraz zasad przeprowadzania procesu auditu wewnętrznego. W naszej ocenie firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży jest rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą w zakresie wdrażania systemu ISO 9001:2015.
Dyrektor W.S.S. im. M.Pirogowa dr n med. Roman Bocian
CONTROL SYSTEM FMN - logo
CONTROL SYSTEM FMN Sp.z o.o. współpracowała z firmą DJB Doradztwo w zakresie kompleksowego dostosowania systemu ISO 9001:2009 do wymagań nowej normy ISO 9001:2015, DJB Doradztwo zobowiązał się do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, dzięki którym nasza firma mogła uzyskać certyfikat ISO 9001:2015 w szczególności: Pracownicy firmy DJB Doradztwo wykonali swoje zadania w sposób profesjonalny. Firmę cechuje terminowość oraz elastyczność w rozwiązywaniu problemów, a także poszanowanie interesów Zleceniodawcy.
Dyrektor Bożena Zawalska
Urząd Lotnictwa Cywilnego - logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego z największą przyjemnością pragnie polecić usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży w obszarze wdrażania nowej normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Wszystkie działania Konsultanta zostały indywidualnie dopasowane do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Konsultant wykazał się ogromną wiedzą dotyczącą systemu ISO 9001:2015, dzięki czemu podsunął nam wiele istotnych rozwiązań. Dokumeńtacja została opracowana w sposób staranny i rzetelny. Szkolenia, które zostały przeprowadzone w ramach wdrożenia, były ciekawe oraz pozwoliły nam na zagłębienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015.
Dyrektor biura dyrektora generalnego Magdalena Kapuśniak