731 901 601

Szkolenie Wymagania normy ISO 14001:2015

Szkolenie dedykowane – szkolenie „szyte na miarę” dostosowane do potrzeb Twojej firmy

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest prezentacja i interpretacja wymagań normy ISO 14001:2015. Szkolenie porusza niezbędne zagadnienia związane z ochroną środowiska. Szkolenie pozwala prawidłowo interpretować wymagania normy ISO 14001:2015, odnieść je do działalności organizacji, wymagań prawnych oraz wymagań okolicznych podmiotów. Znajomość wymagań nomy ISO 14001:2015 pozwala planować i organizować system zarządzania środowiskowego w organizacji.

Dla kogo: Osoby, które wdrażają lub aktualizują system zarządzania środowiskowego wg. ISO 14001:2015 w organizacji. Dla członków kadry zarządzającej w celu zrozumienia ich obowiązków w systemie zarządzania środowiskowego oraz dla pracowników organizacji w celu zrozumienia wymagań systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015.

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Wypełnij formularz lub zadzwoń
787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Program szkolenia

Wymagania normy ISO 14001:2015

I. Informacje wstępne

1. Wprowadzenie 

 • Główne założenia normy ISO 14001:2015
 • Omówienie cyklu PDCA oraz jego zastosowanie w systemie zarządzania środowiskowego

2. Powołania normatywne 

3. Kluczowe terminy

 • Zwrócenie uwagi na kluczowe terminy dotyczące środowiska/ ochrony środowiska 

II. Wymagania normy

4. Kontekst Organizacji

 • Określenie czynników wewnętrznych
 • Określenie czynników zewnętrznych
 • Określenie potrzeb i wymagań zainteresowanych stron
 • Budowa systemu zarządzania w oparciu o wymagania normy ISO 14001:2015

5. Przywództwo

 • Przywództwo i zaangażowanie Najwyższego kierownictwa
 • Polityka Środowiskowa
 • Rola, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji

PRZERWA

6. Planowanie

 • Analiza ryzyk i szans
 • Aspekty środowiskowe
 • Cele środowiskowe

7. Wsparcie

 • Zasoby
 • Kompetencje
 • Świadomość
 • Komunikacja
 • Udokumentowane informacje

PRZERWA

8. Działania operacyjne

 • Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
 • Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne

PRZERWA

9. Ocena efektów działalności

 • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
 • Audit wewnętrzny
 • Przegląd zarządzania

10. Doskonalenie

 • Niezgodności i działania korygujące
 • Ciągłe doskonalenie

11. Podsumowanie szkolenia

 • Ćwiczenia praktyczne
 • Pytania uczestników
 • Dyskusja.
Kontakt
Chcesz zmodyfikować to szkolenie ?
Skontaktuj się z nami a my dostosujemy je
do potrzeb Twojej firmy.

lub zadzwoń:

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Korzyści z udziału w szkoleniu dedykowanym

Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy w zakresie wymagań systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Kartka i długopis

Każdy program szkolenia może zostać opracowany według potrzeb i specyfiki Twojej firmy, a szkolenie może być prowadzone w oparciu o funkcjonujący już w firmie system zarządzania.

Rozmowa

Po szkoleniu nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji – odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

Szkolenie

Program szkolenia został opracowany na podstawie 21 letniego doświadczenia firmy DJB Doradztwo i łączy w sobie wiedzę teoretyczną oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania.

Czas

Masz wpływ na miejsce, czas i termin szkolenia – możesz wydłużyć lub skrócić szkolenie tak, aby nie zakłóciło obowiązków Twoich pracowników.

Nauka

Umożliwimy Twoim pracownikom zdobycie wiedzy i kwalifikacji, umożliwiających prawidłowe prowadzenie dokumentacji ISO 14001:2015.

Szkolenia

W trakcie szkolenia zapoznamy Cię z kluczowymi pojęciami, terminologią oraz wszystkimi wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego.

Człowiek

Trenerzy DJB Doradztwo to wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu normy ISO 14001:2015.

Wiedza

Dzięki szkoleniu poznasz praktyczne rozwiązania pozwalające na łatwe spełnienie wymagań ISO 14001:2015 w Twojej firmie.

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych szkoleniach ich uczestnicy

Philips - logo
„ PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność zarekomendować usługi doradcze świadczone przez firm DJB Doradztwo Marcin Chorąży.

Prace realizowane przez DJB Doradztwo w pełni spełniły nasze oczekiwania jakościowe. Zostały one indywidualnie dopasowane do potrzeb i specyfiki naszej Organizacji oraz do określonych przez nas oczekiwań. Konsultant, jaki został dedykowany do projektu, wykazał się odpowiednimi kompetencjami oraz szeroką wiedzą w zakresie normy ISO 9001:2015, a także służył pomocą i radą, gdy tylko zaistniała taka potrzeba.”
PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - logo
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
W imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa rekomenduję DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako firmę przygotowującą do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Współpracę z firmą DJB Doradztwo rozpoczęliśmy w roku 2017 i kontynuujemy do dnia dzisiejszego. Przedmiotem współpracy były zagadnienia związane z wdrożeniem systemu. Konsultant współpracujący z naszym szpitalem wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, w sposób przystępny i ciekawy przekazał wiele cennych informacji dotyczących wymagań norm, ich zastosowania oraz zasad przeprowadzania procesu auditu wewnętrznego. W naszej ocenie firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży jest rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą w zakresie wdrażania systemu ISO 9001:2015.
Dyrektor W.S.S. im. M.Pirogowa dr n med. Roman Bocian
CONTROL SYSTEM FMN - logo
CONTROL SYSTEM FMN Sp.z o.o. współpracowała z firmą DJB Doradztwo w zakresie kompleksowego dostosowania systemu ISO 9001:2009 do wymagań nowej normy ISO 9001:2015, DJB Doradztwo zobowiązał się do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, dzięki którym nasza firma mogła uzyskać certyfikat ISO 9001:2015 w szczególności: Pracownicy firmy DJB Doradztwo wykonali swoje zadania w sposób profesjonalny. Firmę cechuje terminowość oraz elastyczność w rozwiązywaniu problemów, a także poszanowanie interesów Zleceniodawcy.
Dyrektor Bożena Zawalska
Urząd Lotnictwa Cywilnego - logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego z największą przyjemnością pragnie polecić usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży w obszarze wdrażania nowej normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Wszystkie działania Konsultanta zostały indywidualnie dopasowane do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Konsultant wykazał się ogromną wiedzą dotyczącą systemu ISO 9001:2015, dzięki czemu podsunął nam wiele istotnych rozwiązań. Dokumeńtacja została opracowana w sposób staranny i rzetelny. Szkolenia, które zostały przeprowadzone w ramach wdrożenia, były ciekawe oraz pozwoliły nam na zagłębienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015.
Dyrektor biura dyrektora generalnego Magdalena Kapuśniak