731 901 601

ISO 22301 System Zarządzania Ciągłością Działania

Z naszą pomocą wdrożysz ISO 22301

Certyfikat z gwarancją uzyskania certyfikatu
Czas w ekspresowym tempie
Puzzle dopasowaną do potrzeb Twojej firmy
Bez papierologii bez zbędnej papierologii

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Zamów bezpłatną wycenę

wypełnij formularz lub zadzwoń

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65
Gwarancja uzyskania certyfikatu

Metodyka wdrożenia

Poznaj naszą unikalną metodykę wdrożeń, która gwarantuje
pozytywną certyfikację.

1 Audyt
zakres audytu obejmuje: identyfikację i klasyfikację informacji, procesów biznesowych oraz systemów IT – pozwoli ona jednoznacznie określić procesy biznesowe oraz systemy podlegające BCM oraz dokonać inwentaryzacji zasobów informacyjnych i informatycznych mających wpływ na dostępność procesów i systemów objętych BCM.
Krok 1: Audyt
2 Pierwsza faza
identyfikacja zasobów IT, weryfikacja dokumentacji IT, schematu sieci komputerowej, identyfikacja systemów informatycznych, proces zarządzania ryzykiem, sposób szacowania strat, analiza danych – wpływ jakościowy i ilościowy, identyfikacja krytycznych zadań, określenie wymagań w zakresie ciągłości działania, ocena zagrożeń dla krytycznych zadań, plan postępowania z ryzykiem, budżetowanie kosztów, planowanie zasobów ludzkich. Opracowanie BIA (Business Impact Analysis) – analizy wpływu zdarzeń na kluczowe procesy w organizacji.
Krok 2: Pierwsza faza
3 Druga faza
kontekst organizacji - opracujemy procedurę kontekstu organizacji. Określimy czynniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz potrzeby i wymagania stron zainteresowanych.
Krok 3: Druga faza
4 Trzecia faza
procedury systemowe: omówimy i opracujemy procedury systemowe takie jak: udokumentowane informacje, audity wewnętrzne, działania korygujące. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 4: Trzecia faza
5 Czwarta faza
opracowanie strategii zarządzania ciągłością działania, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz zasad funkcjonowania sztabu kryzysowego.
Krok 5: Czwarta faza
6 Piąta faza
budowa procedury tworzenia planów ciągłości działania, opracowanie planów ciągłości działania dla procesów i systemów IT, opracowanie planów odtworzenia utraconych zasobów (katalog procesów i aplikacji objętych zakresem ISO/IEC 22301 z określeniem ich parametrów: RTO – Recovery Time Objective i RPO – Recovery Point Objective, scenariusze działania w przypadku katastrofy)
Krok 6: Piąta faza
7 Szósta faza
budowa procedury zarządzania incydentami, zgłaszanie i rejestrowanie incydentów oraz opracowanie mechanizmów monitorowania.
Krok 7: Szósta faza
8 Szkolenia
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu ISO/IEC 22301:
kontekst, cel i zakres ISO/IEC 22301
struktura normy ISO/IEC 22301
wdrożenie BCM w ramach ISO/IEC 22301
testowanie i audytowanie BCM
Krok 8: Szkolenia
9 Przegląd systemu
przeprowadzimy audity wewnętrzne. Pomożemy w opracowaniu celów bezpieczeństwa informacji oraz w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.
Krok 9: Przegląd systemu
10 Głos doradczy
pomożemy w doborze jednostki certyfikującej oraz będziemy brali udział w procesie certyfikacji, jako głos doradczy.
Krok 10: Głos doradczy

Naszym klientom zapewniamy

Certyfikat
Gwarancję uzyskania certyfikatu
Procedury
Opracowanie przez konsultantów DJB wszystkich procedur i instrukcji
Zegar
Sprawne i szybkie wdrożenie
Certyfikat
Szkolenia (potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów)

Informacje o normie ISO 22301

Dla kogo?

Norma ISO 22301 stanowi międzynarodowy standard służący zachowaniu ciągłości działania przedsiębiorstw. Znajduje zastosowanie we wszelkiego typu organizacjach (prywatnych, publicznych, non-profit), niezależnie od ich branży, rozmiaru czy formy prawnej. Wdrożyć i doskonalić go może każdy podmiot, który chce:

 • zminimalizować ryzyko utraty ciągłości działań swojego przedsiębiorstwa,
 • zapewnić zgodność firmy z międzynarodową polityką ciągłości biznesu,
 • wykazać, że firma jest zdolna do zarządzania ryzykiem związanym ze swoją działalnością i przygotowana do szybkiego odtworzenia jej ciągłości,
 • certyfikować swój system zarządzania ciągłością biznesu.

Wdrożenie standardu ISO 22301 zaleca się w szczególności firmom :

 • informatycznym, 
 • telekomunikacyjnym,
 • finansowym,
 • logistycznym.

Informacje o normie

Norma ISO 22301 to międzynarodowy standard dla Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu (ang. Business Continuity Management Systems – BCMS), który został opracowany w 2012 roku przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny ISO w odpowiedzi na szerokie zainteresowanie brytyjską normą BS 25999-2. Standard ISO 22301 jest z nią zbieżny w większości obszarów (choć akcentuje inne aspekty zarządzania ciągłością działania). Stanowi pierwszą międzynarodową normę służącą utrzymaniu działalności przedsiębiorstw w kryzysowych warunkach.

Standard ISO 22301 służy opracowaniu i wdrożeniu uporządkowanego, efektywnego systemu zarządzania ciągłością działań. Ma on zminimalizować poziom ryzyka, na jakie firma narażona jest w związku z charakterem swojej działalności, a tym samym ograniczyć potencjalne szkody. Wytyczne normy ISO 22301 regulują wszystkie procesy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, zapewniają ich ochronę i szybki powrót do równowagi w przypadku incydentów krytycznych, takich jak np.:

 • opóźnienia w dostawach,
 • utrata strategicznego klienta,
 • awaria systemu IT,
 • włamanie z kradzieżą,
 • klęska żywiołowa.

Korzyści z wdrożenia

Wdrożenie standardu ISO 22301 przynosi przedsiębiorstwu szereg niezwykle istotnych korzyści:

 • ułatwia identyfikację nawet najbardziej nieoczekiwanych zagrożeń,
 • poprawia odporność organizacji na incydenty krytyczne,
 • pozwala skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe,
 • wzmacnia stabilność działania firmy w obliczu jego zakłóceń,
 • ułatwia szybkie przywrócenie firmy do prawidłowego działania po sytuacji kryzysowej
 • obniża koszty powrotu do ustalonego poziomu działalności.

Firma, która pomyślnie przejdzie certyfikację ISO 22301 odnosi także ważne korzyści wizerunkowe:

 • buduje obraz marki jako przygotowanej na kryzysowe zdarzenia, chroniącej przed nimi swoich pracowników i interesariuszy,
 • zyskuje większe zaufanie w oczach obecnych i potencjalnych klientów, partnerów, inwestorów,
 • spełnia większą liczbę wymogów przetargowych,
 • zyskuje konkurencyjną przewagę nad firmami, które nie mają certyfikowanego BCMS.

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych wdrożeniach ich uczestnicy

Philips
„ PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność zarekomendować usługi doradcze świadczone przez firm DJB Doradztwo Marcin Chorąży.

Prace realizowane przez DJB Doradztwo w pełni spełniły nasze oczekiwania jakościowe. Zostały one indywidualnie dopasowane do potrzeb i specyfiki naszej Organizacji oraz do określonych przez nas oczekiwań. Konsultant, jaki został dedykowany do projektu, wykazał się odpowiednimi kompetencjami oraz szeroką wiedzą w zakresie normy ISO 9001:2015, a także służył pomocą i radą, gdy tylko zaistniała taka potrzeba.”
PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - logo
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
W imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa rekomenduję DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako firmę przygotowującą do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Współpracę z firmą DJB Doradztwo rozpoczęliśmy w roku 2017 i kontynuujemy do dnia dzisiejszego. Przedmiotem współpracy były zagadnienia związane z wdrożeniem systemu. Konsultant współpracujący z naszym szpitalem wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, w sposób przystępny i ciekawy przekazał wiele cennych informacji dotyczących wymagań norm, ich zastosowania oraz zasad przeprowadzania procesu auditu wewnętrznego. W naszej ocenie firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży jest rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą w zakresie wdrażania systemu ISO 9001:2015.
Dyrektor W.S.S. im. M.Pirogowadr n med. Roman Bocian
CONTROL SYSTEM FMN - logo
CONTROL SYSTEM FMN Sp.z o.o. współpracowała z firmą DJB Doradztwo w zakresie kompleksowego dostosowania systemu ISO 9001:2009 do wymagań nowej normy ISO 9001:2015, DJB Doradztwo zobowiązał się do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, dzięki którym nasza firma mogła uzyskać certyfikat ISO 9001:2015 w szczególności: Pracownicy firmy DJB Doradztwo wykonali swoje zadania w sposób profesjonalny. Firmę cechuje terminowość oraz elastyczność w rozwiązywaniu problemów, a także poszanowanie interesów Zleceniodawcy.
DyrektorBożena Zawalska
Urząd Lotnictwa Cywilnego - logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego z największą przyjemnością pragnie polecić usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży w obszarze wdrażania nowej normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Wszystkie działania Konsultanta zostały indywidualnie dopasowane do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Konsultant wykazał się ogromną wiedzą dotyczącą systemu ISO 9001:2015, dzięki czemu podsunął nam wiele istotnych rozwiązań. Dokumeńtacja została opracowana w sposób staranny i rzetelny. Szkolenia, które zostały przeprowadzone w ramach wdrożenia, były ciekawe oraz pozwoliły nam na zagłębienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015.
Dyrektor biura dyrektora generalnegoMagdalena Kapuśniak