731 901 601

IFS Międzynarodowy System Bezpieczeństwa Żywności

Z naszą pomocą wdrożysz IFS

Certyfikat z gwarancją uzyskania certyfikatu
Czas w ekspresowym tempie
Puzzle dopasowaną do potrzeb Twojej firmy
Bez papierologii bez zbędnej papierologii

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Zamów bezpłatną wycenę

wypełnij formularz lub zadzwoń

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65
Gwarancja uzyskania certyfikatu

Metodyka wdrożenia

Poznaj naszą unikalną metodykę wdrożeń, która gwarantuje
pozytywną certyfikację.

1 Analiza Firmy
Wspólnie z Klientem zdefiniujemy istotne procesy oraz zbudujemy koncepcję Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w oparciu o standard IFS FOOD.
Krok 1: Analiza Firmy
2 Polityka Bezpieczeństwa Żywności
Wspólnie z klientem opracujemy politykę bezpieczeństwa żywności zgodną z działalnością Klienta oraz pomożemy w opracowaniu schematu organizacyjnego.
Krok 2: Polityka Bezpieczeństwa Żywności
3 Wymagania prawne
Opracujemy procedurę monitorowania prawodawstwa, opracujemy wykaz aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz wymagań związanych z działalnością klienta. Przeprowadzimy ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi.
Krok 3: Wymagania prawne
4 Procedury systemowe
Omówimy i opracujemy procedur systemowe takie jak: Nadzór nad dokumentami i zapisami, Nadzór nad niezgodnościami, Audity wewnętrzne, Działania korygujące, Przegląd zarządzania, Food Fraud – obrona żywności, Food defense – obrona zakładu. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 4: Procedury systemowe
5 Procedury procesowe
Omówimy i opracujemy procedury procesów wspierających procesy główne związane z produkcją spożywczą takie jak: Umowy i kontakt z Klientem, Nadzór nad dostawcami, Projektowanie nowego wyrobu (jeśli dotyczy), Przyjęcie towaru, Magazynowanie, Produkcja, Kontrola procesu i wyrobu, Plan badań, Wydanie towaru, Transport i dystrybucja (jeśli dotyczy), Znakowanie, Gotowość i zapobieganie awariom, Wycofanie towaru z rynku, Identyfikowalność, Komunikacja, Reklamacje, Szkolenia, Zarządzanie alergenami, Zarządzanie GMO, Zarządzanie specyfikacjami. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 5: Procedury procesowe
6 Instrukcje i procedury pomocnicze
Omówimy i opracujemy procedur systemowe takie jak: Nadzór nad udokumentowaną informacją, Nadzór nad wyjściami niezgodnymi, Audity wewnętrzne, Działania korygujące, Przegląd zarządzania. Opracujemy załączniki do procedur.
Krok 6: Instrukcje i procedury pomocnicze
7 Analiza zagrożeń – Plan HACCP
Przeprowadzimy mapowanie procesu produkcyjnego, przygotujemy schemat technologiczny wraz z analizą zagrożeń i wyznaczeniem CCP. Przygotujemy procedury monitorowania CCP.
Krok 7: Analiza zagrożeń – Plan HACCP
8 Plan zakładu
Pomożemy w naniesieniu na plan zakładu dróg technologicznych, tj.: przepływu surowca, półproduktów, wyrobów gotowych, odpadów, wody, rework'u, pracowników z naniesionymi pomieszczeniami socjalnymi, sanitarnymi i miejscami poboru prób wody.
Krok 8: Plan zakładu
9 Szkolenia
Przeprowadzimy szkolenia z wymagań standardu IFS FOOD dla pracowników Organizacji oraz szkolenia dla auditorów wewnętrznych i szkoleniem z kodeksu GMP/GHP.
Przeprowadzenie szkolenia dla kierowników komórek pt.:
- Wymagania normy IFS FOOD
- Procedury i instrukcje wdrożonego w organizacji Systemu jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych
Krok 9: Szkolenia
10 Przegląd systemu
Przeprowadzimy audity wewnętrzne. Pomożemy w opracowaniu celów bezpieczeństwa żywności oraz w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.
Krok 10: Przegląd systemu
11 Usługi dodatkowe
Pomożemy w naniesieniu na umowy/zlecenia warunków usług zlecanych na zewnątrz (np. usługi transportu, usługi magazynowania, usługi DDD, usługi higieny itp.).
Krok 11: Usługi dodatkowe
12 Głos doradczy
Pomożemy w doborze jednostki certyfikującej oraz będziemy brali udział w procesie certyfikacji.
Krok 12: Głos doradczy

Naszym klientom zapewniamy

Certyfikat
Gwarancję uzyskania certyfikatu
Procedury
Opracowanie przez konsultantów DJB wszystkich procedur i instrukcji
Zegar
Sprawne i szybkie wdrożenie
Certyfikat
Szkolenia (potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów)

Informacje o IFS

Co to jest?

IFS (ang. International Food Standard) to międzynarodowy standard dotyczący bezpieczeństwa żywności. Jest to standard, który zawiera jednolite wymagania do zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności. Pozwala on na obiektywną ocenę firm z branży spożywczej w zakresie bezpieczeństwa żywności. Uzyskanie certyfikatu IFS wiąże się ze spełnieniem szeregu wymagań. Aby spełnić wymagania normy IFS organizacja powinna: 

 • Stworzyć System Zarządzania Jakością, wdrożyć system BRC oraz SQF;
 • Spełnić wymagania zawarte w Kodeksie Alimentarius;
 • Zidentyfikować wymagania prawne, które dotyczą prowadzonej działalności;
 • Wykazać postępowanie zgodne z wymaganiami systemu HACCP oraz GMP i GHP;
 • Posiadać Europejski System Jakości.

Certyfikat IFS jest uznawany przez GFSI (ang. Global Food Safety Initiative) co daje szanse na poszerzenie bazy kontaktów biznesowych. Wiele firm z branży spożywczej wymaga od swoich dostawców certyfikatu uznawanego przez GFSI. Posiadanie certyfikatu IFS to pokazanie klientom, że Organizacja ustanowiła odpowiedni system do zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 

Dla kogo?

Istnieją różne standardy IFS. Odzwierciedlają one zakres działalności danej firmy. Ich celem jest  kontrola producentów, firm logistycznych, brokerów i agentów. Wszystko po to, aby mieć pewność, że firmy te w stanie wytwarzać i obsługiwać bezpieczne produkty. 

IFS Food ma zastosowanie w organizacjach, w których produkt jest przetwarzany lub poddawany obróbce, lub pakowany.

Obecnie obowiązującą wersją IFS FOOD jest wersja standardu 8.

IFS Logistics obejmuje on działania logistyczne, w tym dystrybucję, magazynowanie, składowanie, załadunek i rozładunek oraz transport. Ma zastosowanie zarówno do produktów, które są wstępnie zapakowane, jak i nieopakowane. 

Obecnie obowiązującą wersją IFS Logistic jest wersja standardu 2.3.

IFS Broker ma zastosowanie w Organizacjach zajmujących się głównie działalnością handlową, pośredniczących w wymianie towaru. Standard ma na celu weryfikację czy brokerzy / importerzy podjęli odpowiednie kroki w kierunku zapewnienia, że ich dostawcy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności.

Obecnie obowiązującą wersją IFS Broker jest wersja standardu 3.1.

IFS HPC jest to standard przeznaczony dla producentów artykułów typu non-food. 

Obejmuje cztery grupy produktów:

 • produkty kosmetyczne i produkty higieny osobistej,
 • produkty chemii gospodarczej dla domów i samochodów, w tym także odświeżacze do powietrza i świece zapachowe,
 • produkty przeznaczone do kontaktu z żywnością (np. plastikowe sztućce)
 • produkty przeznaczone do higieny osobistej, z wyłączeniem produktów kosmetycznych. 

Obecnie obowiązującą wersją IFS HPC jest wersja standardu 3.

Korzyści:

 • Zwiększenie satysfakcji klienta;
 • Pozyskanie nowych klientów (wiele Organizacji współpracuje wyłącznie z firmami posiadającymi certyfikaty uznawane przez GFSI); 
 • Spełnienie międzynarodowych wymagań;
 • Wprowadzenie na rynek bezpiecznej i wysokiej jakości żywności;
 • Usprawnienie procesów zachodzących w Organizacji;
 • Zmniejszenie ryzyka nałożenia kar z powodu niespełnienia wymagań.

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych wdrożeniach ich uczestnicy

VEGA Sp. z o.o.
„Firma Vega Sp. z o.o. z przyjemnością pragnie polecić firmę DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako profesjonalnego wykonawcę usług wdrożeniowych. Zlecenie wdrożenia międzynarodowego standardu bezpieczeństwa żywności IFS Food zostało zrealizowane według wcześniejszych ustaleń oraz przy wykorzystaniu określonych środków.

Podejście DJB Doradztwo Marcin Chorąży okazało się niezwykle profesjonalne oraz

Kompetentne. Zaznaczamy również, iż certyfikacja systemu IFS Food przebiegła pomyślnie, wzbogacając naszą wartość oraz konkurencyjność na rynku.”
VEGA Sp. z o.o.Artur Czernek
Prezes Zarządu
ARNES Sp. z o.o.
„Niniejszym pismem udzielamy referencji Firmie DJB Doradztwo Marcin Chorąży z siedzibą w Łodzi. Pracownicy tej firmy w pełni przygotowali Nas do procesu certyfikacji systemów BRC , IFS. Prace te polegały na pomocy doradczej i szkoleniowej zmierzającej do wdrożenia standardów bezpieczeństwa żywności oraz udoskonalenia i rozszerzenia wiedzy naszych pracowników. Współpracując z rekomendowaną firmą osiągnęliśmy sukces w postaci uzyskanego certyfikatu.”
ARNES Sp. z o.o.
MAKANI Sp. z o.o.
„W imieniu firmy Makani Sp. z.o.o. mam przyjemność zarekomendować usługi świadczone przez DJB DORADZTWO w zakresie systemu IFS FOOD.

Konsultant podczas trwania wszystkich etapów realizacji wdrożenia: od przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia szkoleń dla naszych pracowników, wykazał się bardzo dobrą organizacją swojej pracy, wysokim poziomem wiedzy branżowej, fachowością, a także terminowością wykonywanych dla nas prac. Skuteczność naszej współpracy z firmą DJB Doradztwo została uwieńczona otrzymaniem przez nas międzynarodowego certyfikatu systemu IFS FOOD. „
MAKANI Sp. z o.o.Tadeusz Głuchowski
Dyrektor
UNI-LOGISTICS Sp. z o.o.
„Firma UNI-LOGISTICS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Polskiej 19 z przyjemnością pragnie polecić firmę DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako profesjonalnego wykonawcę usług wdrożeniowych.

Firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży po raz kolejny podeszła do naszej działalności w sposób indywidualny oraz udzieliła wszelkich niezbędnych informacji, które pomogły nam wybrać najbardziej optymalne rozwiązania dla naszego przedsiębiorstwa.”
UNI-LOGISTICS Sp. z o.o.Marcin Grabowski
Dyrektor ds. Frachtu Drogowego